Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

więcej>>>
źródło:
IMGW-BIP

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Piątek informuje, że w czwartek 19 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Piątek zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady należy wystawiać w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znaczne odległości od drogi, po której jedzie pojazd zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej osi.
Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny mieszkańcy gminy mogą dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy w każdy piątek, w godzinach od 7:00 do 14:00
oraz do Sortowni Odpadów Opakowaniowych TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

Tags: 

Spotkanie w sprawie budowy linii energetycznej

W związku z przystąpieniem ENERGA OPERATOR S.A. do opracowania projektu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Żychlin - Piątek niezbędnej do budowy Głównego Punktu Zasilania oraz lepszego zaopatrzenia w energię elektryczną mieszkańców Gminy Piątek, zapraszam właścicieli działek leżących na terenie sołectw Pęcławice, Górki Pęcławskie, Janków-Orądki, Rogaszyn, Orenice, Łęka na spotkanie w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek ) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Piątek - sala konferencyjna.
W załączeniu wykaz działek rolnych na których planowana jest lokalizacji linii.

Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

W 2018 roku mija 55. rocznica powstania Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku oraz 50. rocznica opuszczenia murów szkoły przez pierwszy rocznik maturzystów. Z tej okazji szkoła zaprasza na Zjazd Absolwentów, który odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r.
Program:
8:30 – 10:30 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW w punkcie informacyjnym w budynku szkoły
10:30 - UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU, przedstawienie Komitetu Organizacyjnego oraz programu uroczystości
11:00 - MSZA ŚW. w intencji absolwentów, uczniów, emerytów oraz pracowników szkoły, poświęcenie i przekazanie sztandaru szkoły
12:00 - 12:15 POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW ZJAZDU PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY
12:15 - 13:15 - CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
13:15 - 14:30 PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE
- przemówienia gości
- przemówienia absolwentów
14:30 - TORT
14:45 - 16:00 - OBIAD, obiady będą wydawane sukcesywnie, pozostała część uczestników zjazdu w tym czasie: zwiedzanie szkoły, zwiedzanie wystaw, pamiątkowe zdjęcia
16:00 - ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ ZJAZDU
16:30 - SPOTKANIA KLASOWE
18:00 - BAL ABSOLWENTÓW W SALI OSP PIĄTEK (DLA CHĘTNYCH)
Informacje na temat Zjazdu - www.zsmr.pl oraz telefonicznie - 24 389 41 00

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail:...

NZOZ "Alamed" - ...

UWAGA !!! Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku prezentuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych, obowiązujący od 25.09.2017 r.

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci została podpisana na okres 18...

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness