Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

OSTRZEŻENIE Nr 22
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od 2015-07-04 12:00:00
do 2015-07-08 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną od 31°C do 34°C, tylko 05.07.2015 i 06.07.2015 lokalnie do 36°C.
więcej>>>
źródło
IMGW-BIP
 

Zmiany stawek za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Piątek nr VIII/39/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. od 1 lipca 2015 r. wzrosły stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Opłata za zbieranie odpadów w sposób selektywny wynosi 8 zł miesięcznie za osobę.
• Opłata za zbieranie odpadów w sposób zmieszany wynosi 12 zł miesięcznie za osobę.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Piątek lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029 1023 0300 0244 2003 0003  w terminach:
1) za miesiąc lipiec – do 31 lipca danego roku;
2) za miesiąc sierpień – do 31 sierpnia danego roku;
3) za miesiąc wrzesień – do 30 września danego roku;
4) za miesiąc październik – do 31 października danego roku;
5) za miesiąc listopad – do 30 listopada danego roku;
6)  za miesiąc grudzień – do 31 grudnia danego roku.
Termin uiszczenia pierwszej opłaty w zmienionej wysokości upływa w dniu 31 lipca 2015 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2015 r.  do  31 lipca 2015 r.
Z poważaniem
Wójt Gminy Piątek
Krzysztof Lisiecki

Konsultacje do projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Wójt Gminy Piątek informuje, że mieszkańcy gminy Piątek mogą składać uwagi do projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Z pełną wersją dokumentów mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej www.powodz.gov.pl.

Tags: 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Piątek, SAPO i GOPS w Piątku

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2015 Wójta Gminy Piątek od 1 lutego 2015 r. zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy Piątek.
Urząd Gminy będzie czynny:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00

Tags: 

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa...

NZOZ "Alamed" - ...

Rozkład jazdy...

Informujemy, że załatwianie...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness