Przedłużenie naboru do Projektu „Podłączeni – Niewykluczeni”

Wójt Krzysztof Lisiecki informuje, że Gmina Piątekrealizator Projektu „PodłączeniNiewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” informuje o przedłużeniu naboru do Projektu. Rekrutacja trwa od dnia 10 lipca 2014 r. do czasu zgłoszenia się wystarczającej liczby ubiegających się o udział w projekcie, lecz nie później niż do dnia 31.12.2014 r.

Tags: 

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego

W związku z informacjami o przypadkach poparzenia mieszkańców woj. łódzkiego Barszczem Sosnowskiego, przekazujemy w załączeniu ulotkę dotyczącą biologii, szkodliwości i zwalczania tej groźnej i uciążliwej rośliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Tags: 

GOPS w Piątku przyjmuje wnioski na wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych   (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U.

Tags: 

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS