7. Plener rzeźbiarski środka Polski

Tegoroczny - 7. Plener rzeźbiarski środka Polski, po raz kolejny odbędzie się w Piątku na terenie “Starej plebani” przy ul. Pokrzywnej 7. Tematem pleneru jest rzeźba sakralna i kapliczka przydrożna.

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W lutym 2015 roku Rada Gminy Piątek podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Tags: 

Konsultacje do projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Wójt Gminy Piątek informuje, że mieszkańcy gminy Piątek mogą składać uwagi do projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Z pełną wersją dokumentów mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej www.powodz.gov.pl.

Tags: 

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS