Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

OSTRZEŻENIE Nr 35
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od 2015-08-27 14:00:00
do 2015-08-31 20:00:00
więcej>>>
źródło
IMGW-BIP
 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Od 1 listopada 2015 roku zmieniają się wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryterium uprawniające do przyznawania świadczeń rodzinnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje  od 20 sierpnia 2015 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz przysługujących do niego dodatków na okres zasiłkowy 2015/ 2016. Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją można składać w tutejszym ośrodku pomocy społecznej w pokoju nr 1.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego za rok 2014 wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,
- zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014,
- nakaz płatniczy za rok 2014 w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne,
- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej, należy dołączyć do dnia 15 września 2015 roku,
-zaświadczenie z internatu potwierdzającego zamieszkiwanie dziecka w internacie w przypadku, gdy dziecko zamieszkuje w internacie,
- zaświadczenie z innej gminy w przypadku, gdy któryś z rodziców jest zameldowany na terenie innej gminy.
Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć oprócz wymienionych wyżej dokumentów:
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok 2014 oraz egzekucję za ostatnie dwa miesiące.
Bliższe informacje można uzyskać lub pod  numerem telefonu 24 722-10-64.

Tags: 

Nawałnica przeszła przez Gminę Piątek

W niedzielę 19 lipca na obszarze Gminy Piątek wystąpiły burze połączone z wyjątkowo silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradu. Nawałnica spowodowała wiele zniszczeń i strat. Ranne zostały trzy osoby.  Doszło do zerwania bądź uszkodzenia  dachów. Uszkodzonych jest 13 budynków mieszkalnych i 21 gospodarczych  (informacje na dzień 21.07). 
Wichura zerwała wiele kilometrów  linii energetycznych. Usuwanie uszkodzeń sieci energetycznej może potrwać do 6 dni.
Zniszczeniom uległy znaczne połacie uprawy polowe - zbóż i warzyw. Trwa zgłaszanie przez mieszkańców powstałych szkód.
Powołana została komisja ds. szacowania szkód spowodowanych nawałnicą, która pracuje w terenie.
Jednostki OSP z terenu Gminy Piątek, gmin ościennych i PSP w Łęczycy zabezpieczają uszkodzone budynki i usuwają powalone drzewa. Przejezdność dróg gminnych utrzymują pracownicy grupy interwencyjnej, którzy zajmują się również porządkowaniem terenu. Pomimo braku prądu pracownicy ZGKiM w Piątku za pomocą agregatów prądotwórczych utrzymują dostawy wody do gminnej sieci wodociągowej i przepompownie w sieci kanalizacyjnej.
Szkody wyrządzone przez nawałnicę prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Piątek:
- szkody w uprawach - pok. nr 19
- szkody w budynkach - pok. nr 1 sekretariat
lub sołtysom.

Tags: 

Współpraca - obrót towarami rolnymi i innymi

W ostatnim okresie Rada Powiatu Łęczyckiego i Starostwo Powiatowe w Łęczycy podjęły inicjatywę dotyczącą umożliwienia lokalnym przedsiębiorcom i producentom współpracy z partnerami oraz odbiorcami zagranicznymi.  Szczególnie dotyczy ona zbytu płodów rolnych, zwłaszcza warzyw i owoców.
Pomoc w powyższym zakresie zaoferowało Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, które oczekuje na przedstawienie oferty towarowej konkretnych przedsiębiorców i wytwórców (w tym rolników).
W związku z powyższym prosimy o przedstawienie własnych ofert poprzez wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres rolnictwo@leczyca.pl lub dostarczenie do p. nr 10 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

Ankieta dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem lub produkcją towarów rolnych
Ankieta dla przedsiębiorców nie zajmujących się obrotem towarami rolnymi

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa...

NZOZ "Alamed" - ...

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Piątku prezentuje rozkład jazdy autobusów szkolnych, obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016.

Rozkład jazdy...

Informujemy, że załatwianie...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness