Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

OSTRZEŻENIE Nr 30
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 3
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od 2015-08-03 13:00:00
do 2015-08-09 20:00:00
Przebieg: W dniu 03.08.prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 31°C, temperatura minimalna od 17°C do 19°C. W pozostałych dniach prognozuje się temperaturę maksymalną od 33°C do 36°C, temperatura minimalna od 20°C do 22°C.
więcej>>>
źródło
IMGW-BIP
 

Wnioski o oszacowanie strat

W związku z długotrwałą suszą, gradobiciem oraz huraganem, które wystąpiły na terenie Gminy Piątek informuję zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Piątek o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r. Przyjmowanie wniosków odbędzie się w Urzędzie Gminy Piątek ul. Rynek 16 w dniach od 28.07.2015 r. do 31.07.2015 r. w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 16 i 19.
Druki "wniosku” można wydrukować samemu (zamieszczone są w załącznikach poniżej) lub odebrać w Urzędzie Gminy Piątek pok. nr 16 i 19.
Ważne:
1. do wniosku o oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym dołącza się:
- kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich,
- oświadczenie o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat (zał. nr 1),
- oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartość produkcji)(zał. nr 2),
- oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin (w przypadku gospodarstw posiadających grunty na terenie innych gmin).
2. ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja powołana przez Wojewodę poprzez lustrację na miejscu.
3. minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
4. do szacowania szkód stopień zniszczenia uprawy nie może być niższy niż 30%.
5. warunkiem zaciągnięcia kredytu "klęskowego” przez poszkodowanego jest to, aby wysokość szkód wg obniżonego przychodu przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji z ubiegłych trzech lat w gospodarstwie, nie przekroczenie ww wartości upoważnia do pomocy w ramach pomocy de minimis”.
Z poważaniem
Wójt Gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki
Piątek, dnia 22 lipca 2015 roku

Nawałnica przeszła przez Gminę Piątek

W niedzielę 19 lipca na obszarze Gminy Piątek wystąpiły burze połączone z wyjątkowo silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradu. Nawałnica spowodowała wiele zniszczeń i strat. Ranne zostały trzy osoby.  Doszło do zerwania bądź uszkodzenia  dachów. Uszkodzonych jest 13 budynków mieszkalnych i 21 gospodarczych  (informacje na dzień 21.07). 
Wichura zerwała wiele kilometrów  linii energetycznych. Usuwanie uszkodzeń sieci energetycznej może potrwać do 6 dni.
Zniszczeniom uległy znaczne połacie uprawy polowe - zbóż i warzyw. Trwa zgłaszanie przez mieszkańców powstałych szkód.
Powołana została komisja ds. szacowania szkód spowodowanych nawałnicą, która pracuje w terenie.
Jednostki OSP z terenu Gminy Piątek, gmin ościennych i PSP w Łęczycy zabezpieczają uszkodzone budynki i usuwają powalone drzewa. Przejezdność dróg gminnych utrzymują pracownicy grupy interwencyjnej, którzy zajmują się również porządkowaniem terenu. Pomimo braku prądu pracownicy ZGKiM w Piątku za pomocą agregatów prądotwórczych utrzymują dostawy wody do gminnej sieci wodociągowej i przepompownie w sieci kanalizacyjnej.
Szkody wyrządzone przez nawałnicę prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Piątek:
- szkody w uprawach - pok. nr 19
- szkody w budynkach - pok. nr 1 sekretariat
lub sołtysom.

Tags: 

Współpraca - obrót towarami rolnymi i innymi

W ostatnim okresie Rada Powiatu Łęczyckiego i Starostwo Powiatowe w Łęczycy podjęły inicjatywę dotyczącą umożliwienia lokalnym przedsiębiorcom i producentom współpracy z partnerami oraz odbiorcami zagranicznymi.  Szczególnie dotyczy ona zbytu płodów rolnych, zwłaszcza warzyw i owoców.
Pomoc w powyższym zakresie zaoferowało Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, które oczekuje na przedstawienie oferty towarowej konkretnych przedsiębiorców i wytwórców (w tym rolników).
W związku z powyższym prosimy o przedstawienie własnych ofert poprzez wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres rolnictwo@leczyca.pl lub dostarczenie do p. nr 10 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

Ankieta dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem lub produkcją towarów rolnych
Ankieta dla przedsiębiorców nie zajmujących się obrotem towarami rolnymi

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa...

NZOZ "Alamed" - ...

Rozkład jazdy...

Informujemy, że załatwianie...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness