Łęka

Wieś 2 km na wschód od Piątku. Ruiny pałacu z 1910r. zniszczonego po ustąpieniu okupanta w 1945r. Wokół krajobrazowy park podworski z początku XIX w., o powierzchni 3,47 ha. Zasadniczą grupę drzew parku stanowią okazy w wieku ok. 120 lat.

to dęby, lipy, klony, jawor, graby, robinie, jesiony, buki, modrzewie, sosny i świerki.

Szczególnie pięknymi okazami lipa srebrzysta o dwóch pniach po 200cm obwodu i dąb o obwodzie 270 cm. Obecnie park jest własnością prywatną.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie