Aktualności

11 marca - Dzień Sołtysa

Wszystkim Sołtysom i Radom sołeckim
z okazji z okazji Dnia Sołtysa
składamy najszczersze życzenia,
wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Wytrwałości i odwagi w realizowaniu zadań,
pozytywnej energii i przyjaznych ludzi,
z którymi przyjdzie się Państwu spotkać
życzą:
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek,
Urszula Kacperska - Przewodnicząca Rady Gminy,
Radni Gminy Piątek,
Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy Piątek,
Pracownicy Urzędu Gminy Piątek.

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness