Aktualności

74. rocznica Bitwy nad Bzurą

W niedzielę 8 września w Piątku odbyły sie uroczystości 74. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Wrześniowe Święto rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych na czele z orkiestrą OSP Piątek do kościoła p.w. Św. Trójcy, gdzie w intencji Żołnierzy Września 1939 roku, uroczyste nabożeństwo odprawił ks. Dziekan Stanisław Poniatowski.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości wraz z Pododdziałem Honorowym, wystawionym przez  Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu, przemaszerowali pod Pomnik 14 Wlkp. Dywizji Piechoty.  Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt głos zabrał wójt gminy Piątek Krzysztof Lisiecki, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród przybyłych na obchody znaleźli się: przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, wojska, delegacje ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkola, zakładów pracy, samorządowcy oraz mieszkańcy Piątku.

Po wystąpieniu Wójta głos zabrali zaproszeni gościemjr w stanie spoczynku  p. Marian Osada ze Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Poznaniu, p. Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm RP oraz p. Olgierd Ignatowicz - syn uczestnika wrześniowych walk nad Bzurąprzedstawiciel Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.

Po odczytaniu apelu poległych przez ppłk Remigiusza Wiśniewskiego i salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości zakończyła defilada Pododdziału Honorowego SPWLąd. w Poznaniu.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness