Aktualności

Chodź pomaluj swój świat na ...

W imieniu Fundacji "Zielony Piątek" mam przyjemność zaprosić Państwa, na warsztaty malarskie, które poprowadzę dla osób dorosłych z naszej Gminy.
Halina Szejak vel Żeak

„SZTUKA JAKO ZABAWAZABAWA JAKO SZTUKA”
Termin:   15 listopad 2013 (piątek)
miejscemiejscowość Piątek
Czas:  3 g. (17.00 – 19.00)
Założeniawarsztat ma na celu wydobycie i uaktywnienie twórczych potencjałów u kobiet i zachęcenie do tworzenia w wolnych od pracy chwilach.
Osoba prowadzącamgr Sztuk Pięknych, Malarka, arte i somato terapeutka, Coacherka i Mentorka - Halina Szejak vel Żeak
Program:
wykład:   „Sztuka jako zabawazabawa jako Sztuka (także dla dorosłych:-)”.
Czerpanie przyjemności z aktu Tworzenia.
Kobietastworzona do Twórczych Idei i działań.
Rozwijanie i wzmacnianie intuicyjnej prawej półkuli mózgu (także u mężczyzn) i korzystanie z niej w codzienności.
Koło - figura „magiczna”.
warsztaty m.in.:
- integracja grupy
- wykorzystanie twórczych działań w życiu codziennym
- rozwiązywanie codziennych dylematów za pomocą malowania
- pomoc w rozwiązywaniu dolegliwości zdrowotnych  i wzmacnianie zdrowia za pomocą malowania
- malarska projekcja czego pragnę od życia (praca z Magicznym Kwadratem)
- poprawa relacji z ludźmi
- itp. tematy zależne od potrzeb uczestników

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness