Aktualności

Głosowanie na Budżet Obywatelski online

Przypominamy o głosowaniu na budżet obywatelski. Poniżej link do bezpośredniego głosowania online.
Wystarczy tylko wpisać Subregion PN, kod zadania 159 (+3 punkty).
Potrzebny tylko PESEL. Głosy oddać można, zachęcamy do tego, w imieniu osób niepełnoletnich.
Wówczas potwierdzamy to wpisując PESEL opiekuna prawnego.
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Do 22 października można też głosować "papierowo" - druki dostępne w Urzędzie Gminy.

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness