Aktualności

Gmina Piątek z najniższym zadłużeniem finansowym w Powiecie Łęczyckim

Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej opublikował pod koniec grudnia 2017 roku ranking zadłużenia polskich gmin, opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Na liście znalazły się wszystkie 2478 polskie gminy miejskie i wiejskie. W zestawieniu tym Gmina Piątek znalazła się na odległej pozycji.
Lista powstała w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego po trzech kwartałach 2017 roku oraz o dane GUS dotyczące liczby ludności według stanu na koniec 2016 r. Na podstawie tych danych wyliczono zadłużenie ogółem oraz kwotę zadłużenia przypadającą na 1 mieszkańca gminy. Zestawienie pokazuje, że wśród gmin Powiatu Łęczyckiego - Gmina Piątek posiada najniższe zadłużenie – 1 911 071 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 313 zł.
Pełne zestawienie wszystkich gmin na stronie: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/179872/Zadluzenie-n...

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie