Aktualności

Informacje o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim

Rodzaje usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- Konsultacje w siedzibie PIFE
- Konsultacje pisemne, telefoniczne, poprzez Skype, mailowe
- Mobilne Punkty Informacyjne
- Spotkania informacyjne
- Szkolenia
- Indywidualne konsultacje u klienta
Szczegółowe informacje dotyczące usług PIFE oraz dane kontaktowe są dostępne na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.rpo.lodzkie.pl

Instytucje Pośredniczące w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - www.cop.lodzkie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - www.rpo.wup.lodz.pl

Pliki do pobrania: 

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie