Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Piątek

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Piątek, w dniu
1 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 9:00 – 14:00 będzie nieczynny.
Pracownicy urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy wezmą udział w szkoleniu z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Za utrudnienia Państwa przepraszamy.

/-/ mgr Krzysztof Lisiecki
Wójt Gminy Piątek

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie