Aktualności

Lekcja z rzeźbiarzem

W piątek 29 września w Szkole Podstawowej w Piątku odbyły się niecodzienne zajęcia z udziałem specjalnego Gościa - rzeźbiarza ludowego Pana Andrzeja Dębowskiego. W lekcji uczestniczyły dwie klasy edukacji wczesnoszkolnej: II a i III b pod bacznym okiem nauczycieli: p. W. Grabarek i p. Anny Szczepaniak. Zajęcia miały charakter edukacji plastycznej oraz przyrodniczej.
Pani A. Szczepaniak przedstawiła uczniom Gościa, Pana Andrzeja Dębowskiego. Krótko zapoznała zebranych z życiem i twórczością twórcy: „To wyjątkowy rzeźbiarz o najdłuższym stażu wśród obecnie działających twórców łęczyckich. Zadebiutował w 1957 roku jako uczestnik konkursu na sztukę ludową regionu. Większą część twórczego życia poświęcił ptakom - fruwającym przyjaciołom człowieka. Wieloletnia obserwacja ptasich rodów zaowocowała doskonałą znajomością wyglądu, bytowania i zachowań wdzięcznych modeli. W rezultacie dojrzewała interpretacja wybranego tematu, a przez jego powtarzanie następowało doskonalenie się warsztatu twórcy.
Pierwsze przedstawienia ptaków autorstwa Andrzeja Dębowskiego miały charakter uproszczony i wyglądały na stylizowane; przybierały kształty smukłe i lekkie jak motyle. Często artysta mocował je na gałązkach lub „drzewkach" i barwił spokojnymi kolorami. Z biegiem lat rzeźbiarz portretował coraz więcej ptasich gatunków. Wzorów dostarczała mu otaczająca przyroda. Na pierwszym planie znajdowali się skrzydlaci mieszkańcy łęczyckich bagien, łąk, pól i lasów. Obok drobnych ptaszków coraz częściej pojawiały się większe, pojedyncze, w parach, a nawet w gromadach, m.in. sikorki, szpaki, zimorodki, szczygły, wilgi, sroki, dzięcioły, sowy, a nawet orły. Rozmaitość wspomnianego ptactwa dawała możliwość wypowiadania się nie tylko kształtem, ale także kolorem. Rzeźbiarz stał się prawie malarzem, bowiem upierzenie skrzydlatych obiektów pobudzało jego wyobraźnię w sferze barw, za pomocą których starał się przybliżać rzeczywistość lub wejść w świat fantazji. Bez wątpienia fascynacje ptakami wynikają z usposobienia Andrzeja Dębowskiego, który lubi spokój, ciszę i harmonijny świat natury”.

Podczas zajęć dzieci poznały pojęcie „rzeźby” oraz zobaczyły jak wygląda praca rzeźbiarza. Dzięki rzeźbom przedstawiającym ptaki, uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w rozpoznawaniu ptasich gatunków. Atrakcją na zakończenie zajęć było wykonanie przez dzieci pracy plastycznej - malowanie drewnianych klocków. Pan Dębowski asystował uczniom przy wykonywaniu pracy plastycznej. Dzieci były zafascynowane niezwyczajną lekcją. Na koniec podziękowały Panu Dębowskiemu zapraszając na kolejne spotkanie z rzeźbą.
tekst i foto: SP w Piątku

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie