Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na spotkanie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Kutnie, 21 marca 2016 r. w godzinach 09:30 - 13:00 (rejestracja od godziny 09:00); sala konferencyjna Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, I piętro,
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do jego siedziby, najpóźniej do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności osoby zainteresowane kwestiami związanymi ze skutecznym zapobieganiem dezaktywacji zawodowej.
 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness