Aktualności

Międzynarodowa Konferencja poświęcona Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jako partner projektu RURAL DEAR AGENDA, zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji poświęconej Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich.
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych województwa łódzkiego, kadrę naukową i dydaktyczną łódzkich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauczycieli i trenerów zajmujący się m.in. szeroko pojętą edukacją obywatelską.
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98 (aula A3).
Więcej informacji na temat Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://www.dpm.san.edu.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-pt-eduka...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie