Aktualności

O bezpieczeństwie w Gimnazjum w Piątku

W piątek 3 listopada 2017 roku mł. asp. Agata Bierzyńska rozmawiała z uczniami Gimnazjum w Piątku o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz konsekwencjach zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Policjantka z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii łęczyckiej komendy w ramach realizacji programu ,,Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” odwiedziła uczniów Gimnazjum w Piątku. Mundurowa omówiła zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Apelowała aby na drodze kierować się zawsze zasadą ograniczonego zaufania i ostrożności. Podniosła, że najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo grupą uczestników ruchu drogowego są „niechronieni”, czyli piesi i rowerzyści. Policjantka mówiła również o odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione czyny karalne i wykroczenia. Omówiła konsekwencje związane z zażywaniem środków odurzających i substancji psychotropowych.
tekst i foto: KPP w Łęczycy

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness