Aktualności

Półfinały Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców z udziałem drużyn z Piątku

W środę, 7 marca 2018 r. w Pabianicach odbyły się Półfinały Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców. Wśród dziewcząt udział wzięły następujące szkoły: SP.16 w Pabianicach, Gimnazjum w Piątku, SP nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim, natomiast wśród chłopców: Gimnazjum w Piątku i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św Wincentego a Paulo w Pabianicach.
Po zaciętej rywalizacji oraz grze fary-play drużyny uplasowały się na następujących miejscach:
Dziewczęta:
I miejsce – Pabianice
II miejsce – Aleksandrów Łódzki
III miejsce - Piątek

Chłopcy
I miejsce – Pabianice
II miejsce - Piątek

Opiekunem uczniów Gimnazjum z Piątku był pan Krzysztof Korzewski.
Uczniowie reprezentujący Gimnazjum z Piątku to: Martyna Czubalska, Jatczak Kinga, Jatczak Patrycja, Roksana Sadłowska, Paulina Kaźmierak, Angelika Grzelak, Wiktoria Piechuta, Weronika Kunowska, Mateusz Bartosiak, Filip Grzelak, Tomasz Włodarczyk, Konrad Karolak, Bartłomiej Matusiak, Adrian Bartczak, Tomasz Skowron, Mateusz Burzyński, Dawid Bartosik.
tekst i foto: Gimnazjum w Piątku

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie