Aktualności

Patriotyczny program edukacyjny w klasach I - III podstawówki w Piątku

W poniedziałek 4 grudnia 2017r. uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, pod opieką swoich nauczycieli, gościli przedstawicieli Agencji szkolno-przedszkolnej LUPUS z patriotycznym programem edukacyjnym „Polska – moja Ojczyzna”. Dzieci z klas I - III miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Ojczyzny - godło, flaga, hymn, mapa Polski, stolice. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji i pokonywali kolejne etapy odkrywania planszy z najpopularniejszym wierszem Władysława Bełzy:
„ Kto ty jesteś ? – Polak mały.
Jaki znak twój? – Orzeł biały….”
Na zakończenie wszyscy głośno wyrecytowali „Katechizm polskiego dziecka” i otrzymali Dyplom Małego Patrioty.
tekst i foto: SP w Piątku

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie