Aktualności

Pożegnanie lata w Czernikowie

W czwartek 22 września 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernikowie pożegnali lato. I choć jedna z piękniejszych pór roku odeszła w niepamięć, to jednak uczniom nie schodził z ust uśmiech. Uczniowie spróbowali swoich sił zarówno jako artyści tworzący wiersze – rymowanki, będące wspomnieniem lata, jak i jako jury oceniające artystyczny wysiłek swoich koleżanek i kolegów ze szkoły.
Uczniowie, owego pamiętnego dnia, pokrzepili zarówno swoje dusze jak i ciała. Na boisku szkolnym rozpalone zostało ognisko, na którym pieczono smakowite kiełbaski. Cała uczniowska brać oddała się również wesołym zabawom i grom zespołowym. Radości nie było końca.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie