Aktualności

Przewidywane nabory w LGD POLCENTRUM

Przewidywane nabory w ramach PROW 2014-2020 w LGD „POLCENTRUM”:
- Rozwój lokalnej przedsiębiorczości: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - styczeń 2017 r.
- Rozwój infrastruktury lokalnej: Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej - styczeń 2017 r.
- Zadania grantowe: budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej; promocja obszaru LGD - styczeń 2017 r.
Więcej informacji: www.polcentrum.pl, tel. 42 719 90 64

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie