Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja miejscowość”

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Moja Miejscowość”, który był adresowany dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Celem konkursu było promowanie miejscowości, w której dziecko mieszka, popularyzacja ciekawych miejsc związanych z tradycją swojej miejscowości, sztuką oraz kulturą regionalną, a także popularyzacja walorów przyrodniczych wśród dzieci.
Do konkursu wpłynęły 33 prace. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
- p. Ewa Dąbrowska- kierownik Gminnej Biblioteki w Piątku
- p. Joanna Przybylak- Dyrektor Przedszkola
- p. Karolina Mikołajczyk- nauczyciel Przedszkola
Podczas oceny prac Jury brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość i oryginalność.
Po burzliwych naradach Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym dzieciom:
w kategorii 3-4 lata:
I miejsce: Jan Majkowski
II miejsce:  Martyna Domańska
III miejsce: Nikodem Barylski
Wyróżnienia:
Maja Wujcik, Magdalena Bartosiak, Lila Dąbrowska, Gabriel Matusiak
w kategorii 5-6 lat:
I miejsce: Piotr Mikołajczyk
II miejsce:  Igor Kwiatkowski
III miejsce: Oliwia Wodzyńska
Wyróżnienia:
Tomasz Matusiak, Oliwia Chojnacka, Jakub Gawryszczak, Pola Skopiak
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness