Aktualności

Sołtysi świętowali w Teatrze Wielkim w Łodzi

Właśnie w Teatrze Wielkim przeprowadzony został Dzień Sołtysa Województwa Łódzkiego. Blisko 1200 sołtysów z województwa łódzkiego obchodziło w niedzielę Dzień Sołtysa. Spotkanie odbyło się z inicjatywy marszałka Witolda Stępnia oraz Stowarzyszenia Sołtysów z prezesem Janem Tobiaszem na czele.
W województwie łódzkim jest blisko 3500 sołectw. Wszyscy sołtysi obecni na uroczystości otrzymali okolicznościową odznakę. Wręczone zostały także nagrody w konkursie wojewódzkim „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa”. Po części oficjalnej wystąpili artyści Teatru Wielkiego z koncertem „New York, New York” oraz orkiestra dęta z Poddębic.

 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness