Aktualności

Spotkanie w sprawie budowy linii energetycznej

W związku z przystąpieniem ENERGA OPERATOR S.A. do opracowania projektu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Żychlin - Piątek niezbędnej do budowy Głównego Punktu Zasilania oraz lepszego zaopatrzenia w energię elektryczną mieszkańców Gminy Piątek, zapraszam właścicieli działek leżących na terenie sołectw Pęcławice, Górki Pęcławskie, Janków-Orądki, Rogaszyn, Orenice, Łęka na spotkanie w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek ) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Piątek - sala konferencyjna.
W załączeniu wykaz działek rolnych na których planowana jest lokalizacji linii.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness