Aktualności

Srebro dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piątku

W czwartek 16 lutego 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego - p. Aleksandry Raj, wzięli udział w rozgrywkach halowej piłki nożnej w Witoni i stanęli na podium zdobywając II miejsce. Tytuł najlepszego bramkarza otrzymał uczeń z podstawówki w Piątku - Patryk Cierpikowski.
Do turnieju przystąpiło 5 drużyn ze szkół podstawowych powiatu łęczyckiego: SP Witonia, SP Świnice Warckie, SP Sługi, SP Grabów oraz SP Piątek. Wysoki poziom gry drużyn, gra fair play oraz gorący doping towarzyszyły turniejowi.
- Gratulujemy chłopcom wyniku i życzymy dalszych sportowych sukcesów.Ogromne podziękowania kierujemy do Rodzica, pani Katarzyny Trzmielak, która zawiozła dzieci na zawody sportowe i bardzo mocno dopingowała naszym młodym sportowców - komentuje sukces swoich podopiecznych Krystyna Grabowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątku.
tekst i foto: SP Piątek

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness