Aktualności

W Konarzewie powstanie innowacyjny Ośrodek Turystyki Edukacyjnej Energosfera

Projekt Tomasz Wasika, zakładający rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę innowacyjnego Ośrodka Turystyki Edukacyjnej Energosfera, znalazł się na wysokim, piątym miejscu listy wybranych do realizacji projektów na terenie Województwa Łódzkiego, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 063 362,65 zł.
Projekt zakłada budowę na powierzchni ok. 2 ha, ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Konarzewie. Wchodzące w skład ośrodka budynki, w formie kopuł sferycznych, będą w głównej mierze zasilane z odnawialnych źródeł energii. Cały obiekt będzie podzielony na 3 części: edukacyjno-konferencyjną, warsztatowo-szkoleniową i relaksacyjno-wypoczynkową.
Jak czytamy w Naszym Tygodniku z dnia 5 stycznia 2018 r. w artykule Justyny Sobczak –„To ma być atrakcja” „jedną z atrakcji części edukacyjno-konferencyjne, w której mieścić się będzie również restauracja z kuchnią slow food, mają być organizowane w środku kopuły pokazy w formie najciekawszych i najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych przekazywanych na żywo z usytuowanego w odległości kilkudziesięciu metrów obserwatorium astronomicznego (…) Obserwatorium astronomiczne na dachu jednego z budynków ośrodka zostanie wyposażone w profesjonalny sprzęt optyczny nie tylko do obserwacji nocnego nieba. Będzie tu można przede wszystkim obserwować Słońce – podstawowego „dostawcę” wszelkiej istniejącej na ziemi energii, dowiedzieć się więcej na temat jego wpływu na ziemię oraz możliwości wykorzystania tego olbrzymiego potencjału słonecznego przez człowieka w codziennym życiu.”
Powstanie Ośrodka w Konarzewie stanowić będzie nie lada atrakcję i w połączeniu z już istniejącymi atrakcjami, z pewnością przyczyni się do znacznego rozwoju turystyki na terenie Gminy Piątek.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness