Aktualności

w Piątku - praca dla specjalisty służby BHP

Poszukujemy pracownika służby BHP, 1/3 etatu
Do podstawowych zadań pracownika należało będzie:
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
• udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
• współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
• prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp,
• doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
• udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
• zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
• prace w ramach zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
• współpraca z organami kontroli, laboratorium badań warunków środowiska pracy, lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną.

Wymagania:
Uprawnienia służby BHP; wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe o kierunku BHP.
Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu BHP i PPOŻ; mile widziana znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
Min. roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku, w firmie produkcyjnej.
Znajomość systemów zarządzania.
Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;
Obsługa pakietu MS Office.
Dobre umiejętności interpersonalne.

Oferujemy:
1/3 etatu
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Stabilną pracę w znanej międzynarodowej firmie.
Bardzo dobrą atmosferę w zespole.
Miejsce pracy: Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń, Buttimer Polska Sp. z o.o., 99-120 Piątek, tel. 24 722 11 28

CV proszę przesyłać na adres e-mail: info@buttimer.pl lub produkcja@buttimer.pl

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie