Aktualności

Wybory samorządowe 2018 w Gminie Piątek

Rada Gminy Piątek podczas XXXVIII sesji dokonała podziału gminy na 5 obwodów głosowania i 15 okręgów wyborczych oraz wyznaczyła ich granice, numery, liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Dzięki temu już dziś wiadomo, gdzie podczas tegorocznych jesiennych wyborów samorządowych będziemy oddawali głosy. Wprowadzone zmiany dotyczą mieszkańców Michałówki.

Obwód głosowania nr 1, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, Kutnowska 19 - granice obwodu: Piątek, Piekary, Michałówka

Obwód głosowania nr 2, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Piątku ul. Szkolna 1 - granice obwodu: Bielice, Broników, Lęka, Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Leżajna, Sułkowice Pierwsze, Sułkowice Drugie, Krzyszkowice, Konarzew, Błonie, Witów, Pokrzywnica, Młynów.

Obwód głosowania nr 3, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Czernikowie - granice obwodu: Górki Łubnickie, Łubnica, Mchowice, Żabokrzeki, Boguszyce, Czerników, Mysłówka, Sypin, Borowiec, Śladków Podleśny, Śladków Rozlazły.

Obwód głosowania nr 4, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślubiu - granice obwodu: Balków, Goślub, Goślub - Osada, Janowice, Janówek

Obwód głosowania nr 5, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie - granice obwodu: Górki Pęcławskie, Janków, Orądki, Pęcławice, Pęcławice - Parcele, Rogaszyn, Włostowice, Włostowice - Parcele.

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie