Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Piątek informuje, że w czwartek 19 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Piątek zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady należy wystawiać w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znaczne odległości od drogi, po której jedzie pojazd zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej osi.
Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny mieszkańcy gminy mogą dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy w każdy piątek, w godzinach od 7:00 do 14:00
oraz do Sortowni Odpadów Opakowaniowych TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

Pliki do pobrania: 

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness