Aktualności

Zmiana obsługi kasowej w łęczyckim Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy uprzejmie informuje, że od 1 marca br. nastąpiła zmiana obsługi kasowej.
Do tej pory petenci mogli dokonywać wpłat na konto Urzędu Skarbowego w Łęczycy w kasie banku PKO, natomiast od dnia 1 marca br. punkt ten został przeniesiony do Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy mieszczącego się przy ulicy Marii Konopnickiej 12.

Ponadto, w łęczyckiej skarbówce odbędą się Dni Otwarte w dniu 16 kwietnia br. (sobota) od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Natomiast w dniach 28 i 29 kwietnia br. (czwartek i piątek) urząd będzie czynny do godziny 18:00.

Tags: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness