Aktualności

XIV Międzyprzedszkolny Festiwal Teatralny w Piątku

W imieniu organizatorów - Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku serdecznie zapraszamy w dniach 28-29 marca 2017 r. na przedstawienia w ramach XIV Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego. Swój udział zapowiedziało siedem placówek przedszkolnych z powiatu łęczyckiego oraz dwa przedszkola z Łodzi.
Wszystkie spektakle w wykonaniu najmłodszych aktorów będzie można zobaczyć na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, ul. Strażacka 3, w godzinach 9:00 - 12:00.
We wtorek - 28 marca obejrzymy:
Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku - „Przygoda małej żabki”
Gminne Przedszkole z Góry Św. Małgorzaty - „Krasnoludki w przedszkolu”
Oddział Przedszkolny z Czernikowa –„Jaś i Małgosia”
Oddział Przedszkolny ze Sług - „Dary czterech wróżek”
a w środę - 29 marca:
Przedszkole Nr 4 z Łęczycy - „Legenda o Diable Borucie”
Przedszkole Nr 1 z Łęczycy- „Zamieszanie z miesiącami”
Przedszkole Nr 2 z Łęczycy- „Kraina lodu”
Miejskie Przedszkole Nr 143 z Łodzi- „Przygoda na biwaku”
Miejskie Przedszkole Nr 149 z Łodzi- „Legenda o Smoku Wawelskim”.

Pierwszy dzień Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego w Piątku

Wtorek 28 marca 2017 r. był pierwszym dniem XIV Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego zorganizowanego przez Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piątku.
Przybyłych na festiwal widzów oraz młodych aktorów powitała p. Joanna Przybylak, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Piątku oraz p. Krzysztof Lisiecki, Wójt Gminy Piątek. Jako pierwsi na scenie GOK wystąpili gospodarze, czyli przedszkolaki z Piątku, które na tegoroczny festiwal przygotowali pod kierunkiem nauczycielek przedstawienie pt. "Przygoda małej żabki".
Jako drugie wystąpiło Gminne Przedszkole z Góry Św. Małgorzaty, którego dzieci zagrały w bajce "Krasnoludki w przedszkolu”. Kolejną placówką, które bawiła publiczność był Oddział Przedszkolny z Czernikowa. Najmłodsi mieszkańcy Czernikowa wystąpili w bajce „Jaś i Małgosia”. Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu teatralnego w Piątku wystąpiły dzieci z Oddziału Przedszkolnego ze Sług, w bajce „Dary czterech wróżek”.
Widzowie z zapartym tchem oglądali swoich kolegów w poszczególnych przedstawieniach. Przedstawienia bardzo podobały się młodej widowni, czego dowodem była prawdziwa burza braw na zakończenie każdego występu.
Podsumowaniem pierwszego dnia festiwalu było wręczenie festiwalowych statuetek i dyplomów, które uczestnicy odebrali z rąk Krzysztofa Lisieckiego, Wójta Gminy Piątek oraz Dariusza Struszczaka, Dyrektora GOK w Piątku.
W środę 29 marca podczas drugiego dnia festiwalu wystąpią dzieci z:
Przedszkola Nr 4 z Łęczycy - „Legenda o Diable Borucie”
Przedszkola Nr 1 z Łęczycy - „Zamieszanie z miesiącami”
Przedszkola Nr 2 z Łęczycy - „Kraina lodu”
Miejskiego Przedszkola Nr 143 z Łodzi - „Przygoda na biwaku”
Miejskiego Przedszkola Nr 149 z Łodzi - „Legenda o Smoku Wawelskim”.

Kwalifikacja wojskowa 2017 rok

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. i Zarządzeniem Nr 2/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Łęczyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r. Na podstawie wezwań Burmistrza i Wójtów, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiać się będą przed Powiatową Komisją Lekarską, która orzekać będzie w dni robocze
(tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych) w budynku: Dom Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca w następujących terminach:

Miasto Łęczyca: 04.04.2017 r. - 07.04.2017 r.
Gmina Grabów: 07.04.2017 r. - 10.04.2017 r.
Gmina Daszyna: 10.04.2017 r. – 11.04.2017 r.
Gmina Piątek: 11.04.2017 r. – 13.04.2017 r.
Gmina Góra Św. Małgorzaty: 13.04.2017 r. – 14.04.2017 r.
Gmina Świnice Warckie: 14.04.2017 r. - 18.04.2017 r.
Gmina Łęczyca: 18.04.2017 r. - 21.04.2017 r.
Gmina Witonia: 21.04.2017 r.
Kobiety: 24.04.2017 r.

Do kwalifikacji wojskowej wzywani będą mężczyźni urodzeni w roku 1998 oraz w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej będą również wzywane kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek posiadać:
- Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
- Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
- Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Tags: 

Akademia aktywności - zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Uczestnicy:
- uczestnikami projektu - 120 osób - muszą być osoby bez pracy (bezrobotne - nie ma konieczności rejestracji w PUP, bierne zawodowo, poszukujące pracy) po 29 roku życia,
- osoby te muszą posiadać wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe.
- dla uczestników projektu zapewnione jest stypendium szkoleniowe około 6,50 zł netto/h i stażowe 1 414 zł netto miesięcznie,
- ponadto dla 20% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- dodatkowo oferujemy catering, zaświadczenia ukończenia szkolenia, stażu,
- projekt zakłada formy wsparcia;
Zakres:
a/ doradztwo zawodowe (indywidualne spotkania 6h dla każdego uczestnika),
b/ pośrednictwo pracy (indywidualne spotkania minimum 5h dla każdego uczestnika),
c/ szkolenia o tematyce:
- opiekun osób starszych,
- masażysta,
- animator czasu wolnego,
- teleopiekun.
Szkolenia będą się odbywały grupowo w wymiarze 80h (13 spotkań x 6-7h, 4 razy w tygodniu).
Każdy uczestnik obowiązkowo będzie musiał odbyć 3 miesięczny staż. Grupy uczestników mogą liczyć maksymalnie 15 osób (najlepiej, gdyby każda grupa liczyła 15 osób). Z każdej grupy około 7 osób musi podjąć pracę po zakończeniu projektu.
Szczególnie zależy nam na rekrutacji:
- kobiet,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 50 roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych.

Osoby muszą zamieszkiwać obszar województwa łódzkiego.
Dokumentację należy składać w kutnowskim biurze projektu - ul. Warszawskie Przedmieście 31
W przypadku jakichkolwiek pytań oraz przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej wymagany kontakt telefoniczny pod numerem 784 082 001

Porady kosmetyczne w Górkach Pęcławskich

Serdecznie zapraszamy na pokaz kosmetyczny organizowany przez Firmę Avon. Spotkanie odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Górkach Pęcławskich w środę 29 marca br., o godz. 16.00
W programie: makijaże, porady kosmetyczne i nie tylko. Zapraszamy!

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

W załączniku przedstawiamy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy (27.03.2017).

Tags: 

XXVII Sesja Rady Gminy Piątek

W środę 29 marca 2017r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Piątek
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Wójta Gminy z pracy Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
7. Informacja Kierowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach i Łowiczu na temat stanu dróg.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie sesji.

Tags: 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Piątek informuje, że w piątek 7 kwietnia 2017 r. na terenie Gminy Piątek zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady należy wystawiać w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znaczne odległości od drogi, po której jedzie pojazd zbierający odpady, to nie dalej niż 15 m od jej osi.

Większe ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do:
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piątku - ul. Łowicka (przy placu targowym) czynnym w każdy piątek w godzinach od 7:00 do 15:00

Sortowni Odpadów Opakowaniowych TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

Tags: 

Robiąc zakupy zagłosuj na projekt Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie bierze udział w Programie „Decydujesz, pomagamy”, do którego zgłosiło projekt „Integracyjny tenis z Tesco”.
Z przyjemnością przekazujemy informację, że projekt SK Konarzew znalazł się w gronie wysoko ocenionych wniosków i uzyskał uznanie ekspertów oraz Komisji Grantowej. Projekt z Konarzewa przeszedł do etapu głosowania, które rozpoczyna się w sklepach Tesco już 8 marca. Każdy klient, który zrobi zakupy otrzyma żeton do zagłosowania. Na projekt z Konarzewa będzie można głosować w następujących sklepach Tesco: Zgierz Popiełuszki 6, Aleksandrów Łódzki Południowa 1/3, Zgierz Długa 44/46, Stryków Targowa 1, Poddębice Łęczycka 17/19, Zgierz Łódzka 77/79, Ozorków Wyszyńskiego 30.
- Mamy już 6463 głosy na nasz projekt INTEGRACYJNY TENIS Z TESCO. Prosimy o dalsze głosy, gdy robicie zakupy w sklepach Tesco w Strykowie, Zgierzu, Ozorkowie, Aleksandrowie Łódzkim i Poddębicach - komentuje udział w głosowaniu Teresa Sokół, prezes Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie.
Zapraszamy do robienia zakupów w w/w sklepach Tesco i zagłosowania na projekt z Konarzewa.

Tags: 

Mistrzynie i mistrzowie powiatu w koszykówce z gimnazjum w Piątku

W czwartek.23 marca 2017 r. hala sportowa w Piątku stała się areną Mistrzostw Powiatu Łęczyckiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Prezesa LKS Malina Piątek. O tytuł najlepszych drużyn koszykówki walczyły gimnazja z Łęczycy i Piątku.
Po zaciętej rywalizacji tytuł Mistrzyń Powiatu Łęczyckiego w Piłce Koszykowej wywalczyły gimnazjalistki z Piątku! W ślady swoich koleżanek poszli także chłopcy z piątkowskiego gimnazjum, którzy nie dali szans gościom z gimnazjum w Łęczycy.
Dzięki wspaniałej postawie i rewelacyjnej grze młodych koszykarzy z Piątku tytuł Mistrzyń i Mistrzów Powiatu Łęczyckiego w Piłce Koszykowej pozostał w geometrycznym środku Polski. Serdecznie gratulujemy!!!!
Opiekunem uczniów z gimnazjum w Piątku był pan Krzysztof Korzewski, a druzyny zagrały w składzie: Paulina Michalak, Anna Karbowiak, Aleksandra Kubiak, Martyna Kowalska, Martyna Czubalska, Jatczak Kinga, Jatczak Patrycja, Roksana Sadłowska, Paulina Kaźmierak, Angelika Grzelak, Wiktoria Piechuta oraz: Hubert Krysicki, Adrian Bugajak, Krzysztof Jatczak, Kacper Jatczak, Piotr Włodarczyk, Tomasz Skowron, Mateusz Bartosiak, Filip Grzelak, Tomasz Włodarczyk i Konrad Karolak.
Dziewczęta jak i chłopcy będą reprezentować powiat łęczycki na turnieju rejonowym w Pabianicach. Trzymamy kciuki!!!
foto: Gimnazjum w Piątku

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness