Aktualności

Uwaga! Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukiwani!

Uwaga! Wolontariusze Szlachetnej Paczki z gminy Piątek poszukiwani!
Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze dwa miesiące, a jednak praca wre. Organizatorzy Szlachetnej Paczki pracują pełną parą i poszukują wolontariuszy - także z terenu gminy Piątek.
Co należy zrobić, aby zostać wolontariuszem? - To proste. Wystarczy kliknąć w podany niżej link, wybrać województwo łódzkie i Gminę Piątek i gotowe! Zapraszamy!

https://www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki/?_ga=2.143637493.1536...

Po raz czwarty uczestniczyli w największej na świecie lekcji resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

W poniedziałek, 16 października 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku razem z Jurkiem Owsiakiem i WOŚP po raz czwarty uczestniczyła w największej na świecie lekcji resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dotarł do wszystkich szkół w Polsce. Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie dzieci mają szansę uczyć się pierwszej pomocy. Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. To skłania do podejmowania kolejnych wyzwań.
W poniedziałek, 16 października 2017r. w samo południe w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku do jednoczesnej resuscytacji przystąpiło 51 uczniów z klas I, II, IV, V i VII oraz czterech nauczycieli. Na 4 fantomach chętni wykonywali po pięć serii (30 uciśnięć). Byli i tacy, którzy walcząc z własną słabością i zmęczeniem „wyciskali” więcej.
- Uczniowie i dorośli zdobywają wiedzę o tym, jak w prawidłowy sposób uciskać klatkę piersiową i dokonywać tzw. wdechów ratowniczych w przypadku ustania czynności serca lub bezdechu. Od najmłodszych lat wyrabiamy u uczniów naszej szkoły nawyk reagowania na takie sytuacje. Wpajamy uczniom, że ważna jest każda sekunda i każdy, nawet najmłodszy, może pomóc w sytuacji krytycznej ratującej życie. Niejednokrotnie, w dorosłym życiu, trudno nam opanować atak paniki i zachować zdrowy rozsądek, by natychmiast pomóc potrzebującemu. Stosując profilaktykę w tym zakresie, wyrabiamy u dziecka nawyki, które w przyszłości zaowocują. Nie zawsze możemy liczyć na natychmiastową specjalistyczną pomoc lekarską, szybki przyjazd karetki pogotowia i zespołu resuscytacyjnego, dlatego koniecznie musimy wiedzieć, jak się wtedy zachować - komentuje akcję p. Krystyna Grabowska, dyrektor podstawówki w Piątku.
tekst i foto: SP w Piątku

Dzień Edukacji Narodowej w Czernikowie

W piątek, 13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Czernikowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dla przedszkolaków i uczniów klasy I był to dzień szczególny, ponieważ stali się Oni pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Czernikowie.
Występy artystyczne z okazji ślubowania przygotowały panie Jolanta Barylska, wychowawczyni kl. I oraz p. Ewelina Kucharska nauczycielka Oddziału Przedszkolnego.
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Agnieszką Leźnicką przygotował krótki występ artystyczny upamiętniający dzień Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystości nie zabrakło życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły. W gronie zaproszonych gości znalazły się panie: Urszula Kacperska – Przewodnicząca Rady Gminy Piątek, Monika Wasiak – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Emerytowana Babcia – Urszula Smakowska.
tekst: SP Czerników

"Polska - Moja Ojczyzna" - program edukacyjny w podstawówce w Czernikowie

W czwartek 12 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Czernikowie odbyły się zajęcia warsztatowe Programu Edukacyjnego pt. „Polska Moja Ojczyzna”. Podczas prelekcji uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę historyczną, a także pochwalić się swoją patriotyczną postawą.
Uczniowie znali odpowiedzi niemalże na każde pytanie zadawane przez prowadzącego. Nie obce były im tematy dotyczące barw narodowych, hymnu państwowego, charakterystycznych miejsc, a także terytoriów Polski w różnych okresach historycznych.
tekst: SP Czerników

Odblaskowe pierwszaki z podstawówki w Piątku

W środę, 18 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Piątku odbyło się spotkanie z policjantką, Panią Rzecznik KPP w Łęczycy, a jednocześnie policjantką Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Łęczycy mł. asp. Agatą Bierzyńską oraz dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych w Piątku - asp. Arturem Mikołajczykiem i st. sierż. Kamilem Woźniakiem z uczniami klas I – VII nt. „Bezpieczna droga do i ze szkoły. Odblaskowe Pierwszaki. Agresji/przemocy i cyberprzemocy w naszej szkole wołamy – NIE” (z uczniami klas I – IV, oraz nt.. „Bezpieczna droga do i ze szkoły. Odpowiedzialność osób nieletnich za niestosowne zachowania. Agresji/przemocy i cyberprzemocy w naszej szkole wołamy – NIE” (z uczniami klas V – VII).
Pani Bierzyńska przypomniała uczniom zasady zachowania w drodze do i ze szkoły. Apelowała o noszenie odblasków, które niejednokrotnie ratują życie, w szczególności w dni szarugi jesiennej, po zmroku. Prosiła uczniów, by przypominali rodzicom o noszeniu odblasków, kamizelek odblaskowych, o zapinaniu pasów podczas jazdy autami, o zasadzie „Piłeś, nie jedź”, o przestrzeganiu zasad na drodze. Policjanci podarowali uczniom klas pierwszych odblaski oraz ubrali wszystkich uczniów tych klas w odblaskowe kamizelki prosząc o ich noszenie. Kamizelki zostały ufundowane przez Radę Rodziców piątkowskiej podstawówki.
Wiele cennych wskazówek przekazała pani Bierzyńska nt.. przeciwdziałania agresji/przemocy, cyberprzemocy rówieśniczej. Zaapelowała do młodzieży szkolnej o przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i procedur obowiązujących na terenie placówki, o kulturę języka i zachowania względem drugiego człowieka, o godną postawę, troskę i pielęgnowanie wartości jakie wpaja szkoła, by nie popaść w kolizję z prawem.

Spotkanie z Policjantami to ciekawa, pouczająca i bardzo wartościowa lekcja wychowania komunikacyjnego, prawdziwa lekcja o bezpieczeństwie z udziałem ekspertów. Współpraca szkoły z Policją ukierunkowana jest na owocną profilaktykę, działania prewencyjne w trosce o pełne bezpieczeństwo ucznia/dziecka w środowisku szkolnym i lokalnym oraz o wszechstronny rozwój dziecka w wieku szkolnym.
„Dziękujemy przybyłym, na spotkanie, policjantom za cenne wskazówki, pouczenia, dobre rady, a co najważniejsze za troskę o nasze bezpieczeństwo”, podsumowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dziękując za spotkanie.
tekst i foto: SP w Piątku

Głosowanie na Budżet Obywatelski online

Przypominamy o głosowaniu na budżet obywatelski. Poniżej link do bezpośredniego głosowania online.
Wystarczy tylko wpisać Subregion PN, kod zadania 159 (+3 punkty).
Potrzebny tylko PESEL. Głosy oddać można, zachęcamy do tego, w imieniu osób niepełnoletnich.
Wówczas potwierdzamy to wpisując PESEL opiekuna prawnego.
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Do 22 października można też głosować "papierowo" - druki dostępne w Urzędzie Gminy.

Tags: 

"Różaniec do granic" także w Piątku

O pokój dla Polski i świata modlili się uczestnicy akcji "Różaniec do granic". W sobotę, 7 października, wzdłuż granic stanęło około miliona osób, by wspólnie się modlić. Modlitwa odbyła się na górskich szczytach i na morzu, uczestniczyli w niej również mieszkańcy Geometrycznego Środka Polski.
W ramach ogólnopolskiej inicjatywy "Różaniec do granic" w święto Matki Bożej Różańcowej, w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski podjęto modlitwę o pokój dla Polski i całego świata. Uczestnicy zgromadzili się w kościołach o godzinie 10.30, tam wysłuchali konferencji, uczestniczyli we mszy świętej o godz. 11 i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przeszli bądź przejechali do wyznaczonych "stref modlitwy", w których o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa. W Piątku, po nabożeństwie w kościele p.w. Św. Trójcy, wierni modlili się na skwerze w Rynku, przy metaloplastyce Geometrycznego Środka Polski.

Tags: 

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

W załączniku przedstawiamy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy (09.10.2017).

Tags: 

Uwaga! Trwa głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagłosuj na zadania zgłoszone z Gminy Piątek!

Z 300 zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, 209 zostało zarekomendowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego do głosowania. Są wśród nich projekty, które mogą być zrealizowane na terenie gminy Piątek!

Głosowanie trwa od 1 października. Swój głos można oddać jednorazowo do 22 października, poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach (ich lista, od końca września, dostępna będzie na stronie http://bo.lodzkie.pl/) lub pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego WŁ oraz do końca października (elektronicznie) na stronie http://bo.lodzkie.pl/.

Nasze projekty to:
- Wycinka drzew rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 oraz 702 przebiegających przez gminę Piątek – (Nazwa zadania – 159) – Koszt realizacji – 174 280 zł.
Zadanie dotyczy wycinki 278 szt. drzew przydrożnych, rosnących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 703 oraz Nr 702 na odcinkach przebiegających przez Gminę Piątek oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w ilości 284 szt. na ww. odcinkach dróg (decyzja Wójta Gminy Piątek OS.6131.2016.KM z dnia 04.11.2016 r.) Wyznaczone drzewa do wycinki są suche, obumarłe, obumierające, uszkodzone, pochylone, niestabilne, posiadające uszkodzony system korzeniowy. Taki stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz źle wpływa na estetykę dróg. Głównym celem wycinki drzew jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wycinka drzew oraz nasadzenia kompensacyjne wpłyną korzystnie na estetykę ww. odcinków dróg.

- Piątka z kultury – (Nazwa zadania – PN108) – Koszt realizacji – 177 000 zł
Zadanie „Piątka z Kultury” to cykl warsztatów interdyscyplinarnych dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej w wieku 10-15 lat z gminy Piątek oraz pobliskich gmin. Projekt obejmuje warsztaty oscylujące wokół teatru. Na zakończenie projektu dzieci i młodzież biorący udział w warsztatach w ramach podsumowania projektu wystawią przedstawienia, do którego samodzielnie przygotują scenografię. Projekt zakłada przeprowadzenie 45 warsztatów, które obejmować będą zajęcia aktorskie, zajęcia z tworzenia elementów scenografii, zajęcia z plastyki ruchu, zajęcia z charakteryzacji, zajęcia z rekonstrukcji historycznej w aspekcie filmowym i teatralnym.

Tags: 

Terminy polowań Koła Łowieckiego "Czapla"

Zarząd Koła Łowieckiego „Czapla” informuje o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018.
Od 14.10.17 r. do 31.01.18 r. w pozostałe soboty, niedziele i dni świąteczne na terenie obwodów 29 i 42 będą organizowane polowania zbiorowe na dziki i lisy. Po 31.01.2018 do 31.03.2018 wyłącznie na lisy.

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie