Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę nr XVI/88/16 Rady Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotowa zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek obejmuje fragmenty obrębów Łęka i Bielice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. (środa) o godzinie 1430, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek, Piątek, ul. Rynek 16.

Tags: 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W środę. 22 lutego w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, odbyły się gminne eliminacje organizowanego już po raz 40 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tegorocznych eliminacjach gminnych wzięło udział 17 uczniów ze szkół podstawowych w Czernikowie i Piątku, gimnazjum w Piątku i ZSMR w Piątku.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, komisja konkursowa w składzie: Bogusław Foks, Katarzyna Gałązka, Mariusz Kruszyniak i Tadeusz Antosiak przyznała następujące miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
grupa I - szkoły podstawowe
1. Martyna Kubiak
2. Nikodem Kwapisz
3. Gracjan Nowakowski
grupa II - gimnazja
1. Łukasz Gałczyński
2. Piotr Włodarczyk
grupa III - szkoły ponadgimnazjalne
1. Dominik Brzozek
2. Kacper Głodoch
3. Marcin szymczak
3. Mateusz Batarowicz/
Uczniowie, którzy zajęli 1 i 2 miejsca będą reprezentowali Gminę Piątek na rozgrywkach powiatowych, które odbędę się w Łęczycy. Nagrody dla laureatów (sprzęt sportowy) i uczestników konkursu (słodycze) ufundował Wójt Gminy Piątek.

Tags: 

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

W załączniku przedstawiamy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy (20.02.2017).

Tags: 

Uwaga na ogłoszenia dotyczące sprzedaży ziemniaków niewiadomego pochodzenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadznia do gospodarstwa materiału porażonego przez m. in. bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (w skrócie określane jako Cms), sprawcę choroby
kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej. Cms jest chorobą przechowalniczą, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:
1. brak możliwości sprzedaży porażonych bulw (decyzja utylizacji wszystkich ziemniaków w gospodarstwie);
2. straty jakościowe i ilościowe plonu;
3. decyzja o zakazie produkcji ziemniaków przez 3 lata w gospodarstwie;
4. brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż sadzeniaków ziemniaka przez I.Z.I.N Poznań, oferujących ziemniaki sadzeniaki późne, średnie i wczesne (w załączeniu). Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym.
W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną - adres email wi-lodz@piorin.gov.pl.
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym

Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic zaprasza na „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym”. Celem tego ogólnopolskiego wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 -1963. Ich liczbę szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Żołnierze Wyklęci pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w walce z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich jednak mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, bestialsko mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej i zrzucani w tajemnicy do dołów śmierci. Dopiero od niedawna możemy otwarcie mówić o ich tragicznych losach, a 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
TMPiO proponuje uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych, bardzo popularną dziś formą aktywności, jaką jest bieganie. Zapraszamy biegaczy, a także kibiców, do parku im. T. Kościuszki w Piątku na godz. 10:00 w dniu 26.02.2017 r. Przygotowaliśmy dla Was 50 pakietów startowych w cenie 7 zł zawierających: pamiątkowy medal, koszulkę, materiały promocyjne. Najlepsi walczyć będą o cenne nagrody na dystansie 4 km.
Zapisów można dokonywać, do dnia 25 lutego, za pośrednictwem strony biegu : www.tropemwilczym.pl , na adres e-mail: krzys_wojc@interia.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 695104565. Zgłoszenie możliwe także bezpośrednio przed startem biegu od godz. 9:30, w biurze organizatora. Pierwszeństwo w zakupie pakietów startowych mają osoby, które zgłosiły się do dnia 25 lutego.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
Zapraszamy!!!
tekst i foto: TMPiO

Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Piątek dla LKS Victoria Bielawy I

W niedzielę 19 lutego w Piątku odbył się XIV Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Piątek. Zawody rozpoczęła p. Urszula Kacperska - Przewodnicząca Rady Gminy Piątek, która powitała wszystkich uczestników i życzyła emocjonujących rozgrywek i dobrej zabawy.
Do rozgrywek przystąpiło 8 zespołów: Filter Service Zgierz, LKS Victoria Bielawy I, LKS Victoria Bielawy II, OSP Janków, OSP Janowice-Goślub, Oldboye, Drinkersi i Konarzew. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach. Każde spotkanie trwało 15 minut. Po emocjonujących i trzymających w napięciu do końcowego gwizdka meczach w turnieju zwyciężyła drużyna LKS Victoria Bielawy I.
Klasyfikacja końcowa:
1. LKS Victoria Bielawy I
2. Filter Service Zgierz
3. OSP Janowice-Goślub
4. Oldboye
5. Drinkersi
6. OSP Janków
7. LKS Victoria Bielawy II
8. Konarzew
Najlepszym bramkarzem turnieju został Przemysław Walczak (LKS Victoria Bielawy I), a królem strzelców, zdobywca 10 bramek – Krzysztof Baszczyński (Filter Service Zgierz). Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary i statuetki.

Tags: 

Rodzice obserwowali zajęcia w przedszkolu

W minionym tygodniu w grupie „Muchomorki” w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków rodzice licznie przybyli do przedszkola.
Dzieci podczas zajęć doskonaliły orientację przestrzenną, różnicowały lewą i prawą stronę, przeliczały, klasyfikowały, rozpoznawały cyfry oraz układały rozpoczęty rytm z figur geometrycznych. Wszystkie bardzo aktywnie uczestniczyły w zadaniach a przede wszystkim wspaniale liczyły. Są to funkcje niezbędne do osiąganie sukcesów w przyszłej nauce szkolnej. W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech podczas pracy, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności.
tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Tags: 

Szkolenia dla nauczycielek z przedszkola w ramach projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek”

Zgodnie z założeniami projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek” realizowanego przez Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE oferowane wsparcie ma na celu zarówno zwiększenie kompetencji dzieci poprzez realizację szeregu zajęć dodatkowych, jak również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ostatnim czasie w ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli - realizacja zadania nr 3:
- Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (w wymiarze 8 godzin) pomogło nauczycielom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie postępowania z dziećmi będącymi w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Uczestniczyło w nim 7 nauczycieli.
- Szkolenie „Arteterapia” – (w wymiarze 26 godzin) posłużyło uzyskaniu przez nauczycieli podstaw teorii i praktyki do prowadzenia zajęć z dziećmi, które przejawiają dysfunkcje w zakresie rozwoju emocjonalnego. Uczestniczki szkolenia nabyły ponadto umiejętności w zakresie uaktywniania i otwarcia się dziecka mającego problemy z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami oraz wskazówki i narzędzia do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi. W szkoleniu brało udział 4 nauczycieli.
- Szkolenie „Wykorzystanie tablicy interaktywnej do pracy z dzieckiem” (w wymiarze 10 godzin), pozwoliło zdobyć wiedzę na temat aplikacji pomocnych w nauczaniu i umiejętności korzystania z nich w trakcie pracy z tablicą interaktywną w przedszkolu, tak, by pomóc dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości. Uczestniczyło w nim 7 nauczycieli.

Pierwszy Wojewódzki Budżet Obywatelski

Zarząd Województwa zdecydował podzielić się zadaniami z mieszkańcami. Na regionalny budżet obywatelski będzie przeznaczone 5 mln zł
- Zarząd przyjął dziś mechanizm wprowadzania budżetu obywatelskiego w regionie: dotyczy to zarówno trybu konsultacji, jak i regulaminu. To możliwość zabierania głosu przez mieszkańców i jeden z priorytetów samorządności. Mam nadzieję, że pomysły będą wartościowe i pozwolą zintegrować mieszkańców w ramach pięciu subregionów - ogłosił Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

Województwo zostało podzielone na 5 subregionów:
a) północny obejmujący powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki.
b) wschodni obejmujący Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński.
c) południowy obejmujący Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki-wschodni.
d) zachodni obejmujący powiaty: poddębicki, zduńsko-wolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański.
e) łódzki obejmujący Łódź.

Mieszkańcy w każdym z subregionów otrzymają do dyspozycji pulę 1 mln zł, czyli łącznie 5 mln zł. Obecny rok poświęcony będzie na konsultacje i wybór projektów. Rok 2018 to realizacja wybranych pomysłów.
- Zadanie będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec i będzie musiał zdobyć dla niego poparcie 25 innych mieszkańców - wyjaśniała Katarzyna Moroz-Gołacka, p.o. kierownika referatu współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Z doświadczenia innych regionów wiemy, że największym zainteresowaniem cieszyły się tam projekty edukacyjne, sportowe, kulturalne, w tym wydarzenia dedykowane seniorom, młodzieży i nieduże inwestycje.
Pojedynczy projekt musi wahać się między 10 a 300 tys. zł.
info: www.lodzkie.pl

Tags: 

Projekt "Nowy start na rynku pracy"

Projekt "Nowy start na rynku pracy" skierowany jest do osób:
- w wieku powyżej 29 roku życia,
- o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe branżowe, ogólnokształcące, średnie zawodowe)
- zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego na obszarach wiejskich, tzn. w obszarze, gdzie ponad 50% mieszkańców pochodzi ze środowiska wiejskiego,
- pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a mianowicie osoby:
w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, z powiatów gdzie stopa bezrobocia jest większa od średniej stopy bezrobocia w województwie łódzkim.

Cel główny:
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie kwalifikacji zawodowych 36 osób (w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn) kwalifikujących się do ww. grupy docelowej.

Zakres wsparcia:
W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:
- indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztatów doskonalących kompetencje cyfrowe,
- szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub pozwalających na ich nabycie,
- 6-miesięcznych staży zawodowych, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami staż pracy może być wydłużony do 8 miesięcy,
- usług pośrednictwa pracy, ułatwiających kontakty z potencjalnymi pracodawcami oraz zatrudnienie.

BENEFICJENT/REALIZATOR PROJEKTU:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska 51.

Termin realizacj projektu: 1.01.2017 – 31.03.2018.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania na stronie - http://nowystart.pte.lodz.pl/o-projekcie/

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness