Aktualności

LGD "Polcentrum" pomoże w założeniu działalności gospodarczej

LGD "POLCENTRUM" organizuje dla mieszkańców gmin członkowskich szkolenie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020, w zakresie realizacji Celu I.: Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR do 2022 r./ Podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości". Temat szkoleni brzmi: "Zakładanie działalności gospodarczej"
Tematyka szkolenia byłaby następująca:
1. Prawne podstawy funkcjonowania działalności gospodarczej
2. ePUAP - podpis zaufany
3. Formalne i praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej
• wypełnienie wniosku CEIDG-1
• sposoby złożenia wniosku
• obowiązki wobec ZUS
• dokumenty składane do ZUS-u
• terminy poszczególnych działań
• praktyczne działania przy rejestracji działalności gospodarczej
4. Formy opodatkowania działalności
• karta podatkowa
• podatek ryczałtowy
• zasady ogólne
5. Podatek VAT - płacić czy nie?

Proponowany termin szkolenia to 24 maja 2017 r. godz. 9.00.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie (Dom Kultury), pl. Łukasińskiego 4.
Czas trwania szkolenia: 7 godz.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest internetowa rejestracja uczestnika. Chcesz się zarejestrować kliknij w poniższy link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff20kl5g5zmSarOn_0tu8bWBlJm4Jr...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne doradztwo

Regionalne Centrum Polityki Społecznej - realizator projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (stowarzyszenia, fundacje, podmioty reintegracyjne, spółdzielnie socjalne) na bezpłatne doradztwo w powiecie łęczyckim, które odbędzie się 9 i 11 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, w godz. 9-00 do 16-00.

Dzień 1 : Zlecanie zadań publicznych Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES)
Doradca: Pani Karolina Cyran- Juraszek
lub/i
Dzień 2 : Praktyczne stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Doradca: Pan Tomasz Schimanek

Zachęcamy do udziału w obu spotkaniach doradczych w celu zdobywania wiedzy jak skutecznie wzmacniać sektor ekonomii społecznej.
W razie pytań związanych z organizacją doradztwa prosimy o kontakt pod nr tel. 42 203 48 28 - Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej
W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 5 maja br. oraz przesłania go w formie skanu na adres mailowy rekrutacja.es@rcpslodz.pl lub faxem na nr 42 203 48 17.
Zapewniamy wyżywienie i materiały merytoryczne.

Rozważania nad grzecznością w podstawówce w Piątku

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Piątku odbyła się debata środowiskowa pod hasłem. "Rozważania nad grzecznością”. Obok uczniów wzięło w niej udział szereg zaproszonych gości - m.in.: p. A. Bierzyńska - Wydział ds. Nieletnich i Patologii KPP w Łęczycy, p. K. Mikołajczyk, p. P. Woźniak - dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KPP w Piątku, p. D. Struszczak – dyrektor GOK – u w Piątku, p. Z. Kocik – socjolog kulturoznawstwa z Łodzi, p. D. Jóźwiak - radny Rady Gminy Piątek, p. A. Andrzejczak, p. A. Sakiewka – pracownicy GOPS- u w Piątku, p. A. Bartczak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie wraz z przedstawicielami uczniów, p. B. Garus – Przyjaciel szkoły, sołtys Łubnicy, autorka tomiku wierszy „W duszy gra”, p. W. Czarnecka – opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. prof. St. Pieńkowskiego w Piątku wraz z przedstawicielami uczniów, p. D. Starzyńska – opiekun Samorządu Uczniowskiego ZSMR w Piątku wraz z przedstawicielami uczniów, p. M. Sobieraj – opiekun Samorządu Uczniowskiego, a jednocześnie Szkolny Rzecznik Praw Ucznia naszej szkoły wraz z przedstawicielami uczniów z każdej klasy, przedstawiciele Rady Rodziców – p. J. Antczak – przewodniczący Rady Rodziców i p. G. Grzelak – sekretarz Rady Rodziców, zaprzyjaźnionych placówek i tych wszystkich, którym grzeczność i inne wartości są bardzo bliskie.

Zapraszamy na XXXVIII Zlot do Środka Polski

Oddział PTTK ,,Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy oraz Wójt Gminy Piątek zapraszają wszystkich miłośników turystyki, aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na XXXVIII Zlot do Środka Polski, który odbędzie się w sobotę 13 maja 2017 r. na terenie gminy Piątek.
Współorganizatorem Zlotu jest Urząd Gminy w Piątku oraz Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic. Zlot organizowany jest przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Łęczycy, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy oraz Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
Propagowanie turystyki jako zdrowego stylu życia, poznawanie piękna i walorów krajoznawczych Gminy Piątek połączone z zabawą z literaturą pt: „Detektywi w zlocie do Środka Polski”, to główne cele tegorocznego Zlotu.
Na uczestników Zlotu czekają aż 3 trasy piesze, trasa rowerowa oraz trasa biegowa. Zlotowicze będą mieli możliwość podziwiania pracy rzeźbiarzy, którzy biorą udział w IX Plenerze Rzeźbiarskim w Piątku, odbywającym się w dniach 10 - 14 maja 2017 r.
Wszyscy, którzy zdecydują się 13 maja 2017 r. spędzić wspólnie czas z łęczyckim oddziałem PTTK będą mieli zapewniony szereg atrakcji.
Zlot jest imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Odbędzie się na zasadach samoorganizacji i wolontariatu.

Komunikat Urzędu Skarbowego w Łęczycy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że:
- w dniach 27 i 28 kwietnia 2017 roku Urząd Skarbowy w Łęczycy będzie pracował w godzinach od 7.30 do 18.00,
- oraz w dniu 2 maja 2017 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 pracownicy będą pełnili dyżur w celu przyjmowania wyłącznie zeznań podatkowych PIT za 2016 r.

Tags: 

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

W załączniku przedstawiamy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy (24.04.2017).

Tags: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.
Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.
Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Uczniowie podstawówki w Piątku z wizytą u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach

W dniu czwartek 20 kwietnia 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku udali się z wizytą do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach. Wiosenne odwiedziny - spotkania stały się już tradycją. Uczniowie klas IV b i IV c pod opieką p. Reginy Bednarek przygotowali przedstawienie pt: „Trzymaj formę z Kopciuszkiem…”. Humorystyczne scenki i świetna gra
aktorska uczniów zgromadziła na widowni zarówno mieszkańców, jak i pracowników placówki. Piosenki wykonane przez solistów chóru szkolnego utrzymane w lekkim klimacie rozbawiły wszystkich widzów, którzy włączyli się do wspólnej zabawy.
Pani kierownik - M. Walczak podziękowała w imieniu podopiecznych za kolejne spotkanie i przygotowanie ciekawego występu. Dzieciom gratulowano talentu i pasji.
Po programie artystycznym wszyscy wspólnie bawili się przy piłkarzykach, tenisie stołowym, śpiewaniu karaoke i zajęciach plastycznych. Pani Agnieszka Sobór i Bożena Szymczak – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Piątku zapewniły, że za rok znów zorganizują wyjazd do Karsznic, ponieważ takie spotkania są bardzo miłe i przynoszą wiele korzyści w przygotowaniu młodego pokolenia do życia w poszanowaniu starszego, chorego człowieka.
tekst i foto: SP w Piątku

Dzień Ziemi w przedszkolu w Piątku

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie w dniu 22 kwietnia. To bardzo ważne wydarzenie proekologiczne, które skupia uwagę wszystkich – i małych i dużych, na ważnym temacie ekologii. Również w piątkowskim przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do promowania postaw ekologicznych, które mają uświadomić dzieciom, że należy dbać o środowisko naturalne. Dlatego 21 kwietnia, w przeddzień
Światowego Dnia Ziemi, w grupach: „Misie” oraz „Muchomorki” odbyły się zajęcia ekologiczne.
Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną, z której dowiedziały się w jaki sposób należy chronić środowisko. Dzieci poprzez zabawę utrwaliły znaczenie słowa ekologia oraz poznały zasady segregacji śmieci. Zajęciom towarzyszyły wspólne zabawy ruchowe oraz plastyczne. Następnie przedszkolaki złożyły uroczyście przysięgę ślubując, że będą dbać o naszą planetę i nie będą jej zanieczyszczać. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało order „Przyjaciela przyrody”.
tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Ruszają nabory w Stowarzyszeniu LGD Polcentrum

Informujemy mieszkańców gmin: Głowno, Dmosin, Miasto Głowno, Ozorków, Piątek oraz Stryków, że ruszają nabory w ramach LEADER PROW 2014-2020 - 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Nabór nr 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór nr 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
W związku z błędem w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 zostaje on unieważniony. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie naboru.

Nabór nr 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:
Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin składania wniosków: od dnia 30.03.2017 r. do dnia 21.04.2017 r.

Limit dostępnych środków: 240.000,00 zł

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie