Aktualności

W Konarzewie powstanie "Kubusiowy plac zabaw"

W Konarzewie powstanie "Kubusiowy plac zabaw". W czwartek, 8 lutego 2018 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Moja Mała Ojczyzna Fundacji BGK. Projekt Z Konarzewa został zakwalifikowany do dofinansowania.

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego została założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego. Program Moja Mała Ojczyzna to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja udzielając finansowego wsparcia chce zaktywizować lokalne środowiska do działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację, dofinansuje inicjatywy poprawiające infrastrukturę edukacyjną placówek oświatowych.
Wnioski do konkursu mogły składać działające w lokalnym środowisku organizacje posiadające osobowość prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki publiczne, domy kultury, kluby sportowe, świetlice środowiskowe. Pomysł mógł również zgłosić każdy, kto do swojej inicjatywy namówi do współpracy jedną z wymienionych instytucji.

Złożony przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie wniosek został wysoko oceniony (13 miejsce) i znalazł się wśród 25 szczęśliwców, którzy otrzymają dofinansowanie. Na realizacje projektu Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. Gratulujemy!

W Piątku odbędzie się debata społeczna na temat poprawy bezpieczeństwa

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Piątek i Góra Św. Małgorzaty Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy zaprasza na debatę społeczną, która odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek - ul. Rynek 16.

W celu nawiązania współpracy z lokalnym społeczeństwem i wymiany doświadczeń z instytucjami na terenie Gminy Piątek i Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy podinsp. Zbigniew Gruszczyński organizuje debatę społeczną, podczas której przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy gmin będą mogli wymienić cenne doświadczenia mające wpływ na wypracowanie wspólnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na tym terenie. Zapraszamy!

Mleczne delicje z Konarzewa na pokazie w Łęczycy

W Tłusty Czwartek, w Łęczycy odbył się XVIII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Organizację Pokazu wspierają: Dom Kultury, Muzeum w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz inne urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Łęczyckiego i powiatów sąsiadujących, a także sponsorzy. W tym roku Pokaz odbywał się pod hasłem: „Wyroby mleczne dla zdrowia skuteczne”.
Wśród uczestników Pokazu znalazły się m.in. Panie ze Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie. Panie Anna Grabara-Jędrzejewska, Wiesława Sakiewa, Wiesława Marczyk, Małgorzata Kubus i Iwona Domińczyk - przygotowały potrawy według tradycyjnych przepisów. Były to: swojskie masło, ser biały, ser podpuszczkowy, ser wędzony i śmietanowiec. O wybornym smaku mlecznych specjałów z Konarzewa z pewnością świadczyła ogromna popularność pięknie zaaranżowanego stoiska Stowarzyszenia, a pokusie degustacji nie oparła się m.in. p. Magdalena Michalak z TVP Łódź.
foto: Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

Tags: 

Harmonogram dyżurów specjalistów w punkcie konsultacyjnym w Piątku

Harmonogram dyżurów specjalistów w punkcie konsultacyjnym w Piątku - ul. Stodolniana 6 w roku 2018

Dyżury psychologa Pani Barbary Góralczyk (co drugi wtorek w godz.14-18)
styczeń 9 i 23
luty 6 i 20
marzec 6 i 20
kwiecień 3 i 17
maj 15 i 29
czerwiec 12 i 26
lipiec 10 i 24
sierpień 7 i 21
wrzesień 4 i 18
październik 2,16 i 30
listopad 13 i 27
grudzień 11

Dyżury specjalisty psychoterapii uzależnień Pana Krzysztofa Kotyni (co drugi wtorek w godzinach 14-19)
styczeń 16 i 30
luty 13 i 27
marzec 13 i 27
kwiecień 10 i 24
maj 8 i 22
czerwiec 5 i 19
lipiec 3, 17 i 31
sierpień 14 i 28
wrzesień 11 i 25
październik 9 i 23
listopad 6 i 20
grudzień 4 i 18

Tags: 

NIskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie mam przyjemność przedstawić Panu możliwość wparcia finansowego dla osób bezrobotnych (osoby poszukujące pracy oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia), poprzez niskooprocentowane pożyczki (oprocentowanie 0,175% w skali roku) w kwocie do 70 tys. zł przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.
Projekt w wysokości 8,3 min zł jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie łódzkim na lata 2014-2020 i stanowi aktualnie najkorzystniejszą formę mikrofinansowania zwrotnego. Celem projektu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie osobom bezrobotnym, chcącym założyć własną firmę, dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Integralną częścią projektu są oferowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości bezpłatne szkolenia. Oferta szkoleniowa obejmuje podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich firm. Aktualna lista szkoleń znajduje się na stronie www.pfp.com.pl
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do dystrybucji w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej materiałów promujących instrument finansowy w formie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. W najbliższym czasie skontaktuje się z Państwem pracownik Fundacji, w celu zaproponowania spotkania i dostarczenia plakatów oraz ulotek promujących projekt. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone również na stronie projektu pod adresem www.pfp.com.pl Jednocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami oddziału w Łodzi:
Dorota Sumińska tel. 784 682 547, Tomasz Kupski tel. 795 453 299, Grzegorz Sęklewski tel. 784 918 058.
e- mail: pfp@pfp.com.pl
Oddział w Łodzi: ul. Piotrkowska 262-264 p. 205 , tel. 42 634 93 66
Barbara Bartkowiak
Prezes Zarządu

Tags: 

Dzieci z Piątku odwiedziły Komendę Policji w Łęczycy

W ramach akcji „Bezpieczne ferie” policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy nie tylko odwiedzają szkoły i przedszkola, ale również goszczą milusińskich w murach komendy.
Do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy przyjechały dzieci spędzające tegoroczne ferie na półkoloniach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątku. Swoją wizytę na komendzie dzieci rozpoczęły od spotkania z policjantami na sali odpraw, gdzie poznały tajniki pracy technika kryminalistyki i mogły zrobić sobie pamiątkowe odciski palców. Funkcjonariusze zaprezentowali też sprzęt policyjny używany w pododdziałach policji i radiowozy używane w codziennej służbie. W kolejnej części spotkania milusińscy wysłuchali kilku cennych wskazówek na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych zarówno na świeżym powietrzu, jak i w trakcie korzystania z internetu. Po ,,odprawie” mali słuchacze zwiedzili komendę zapoznając się z pracą policjantów w poszczególnych wydziałach. Dzieci z wycieczki były bardzo zadowolone, a prawie każde z nich zadeklarowało chęć wstąpienia do Policji.
Na zakończenie spotkania mundurowi w podziękowaniu za tak miłe odwiedziny wręczyli ,,przyszłym policjantom” kolorowanki ,,Elementarz Bezpieczeństwa” i odblaskowe gadżety.
tekst i foto: KPP w Łęczycy

Tags: 

Szkolenie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zaprasza na szkolenie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASP), które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzi Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca.

Mobilny Punkt Informacyjny - 23 lutego w Piątku

Punkt Informacyjny Fundusy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Konsultacje odbędą się w piątek, 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek - ul. Rynek 16, w godz. 11:30 - 14:00.
Zgłoszenia: www.rpo.lodzkie.pl, LPILowicz@lodzkie.pl
Zapraszamy!

XV edycja Konakursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki ogłasza XV edycją Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów do Konkursu w następujących kategoriach:
- Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,
- Mikro i małe przedsiębiorstwo,
- Gospodarstwo rolne,
- Innowacyjność.
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego za ich wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki regionu. Nagroda sprzyja także prezentacji i promocji działań prowadzących do sukcesów gospodarczych jej uczestników.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2018. Wypełniony wniosek kandydata w formie papierowej i elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Nagrody, do 26 marca 2018 roku.
W razie pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody:
Juliana Wojtysiak, tel. (42) 664-12-52; juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl,
Magdalena Żółtaszek-Mikina tel. (42) 664-10-94; magdalena.zoltaszek-mildna@lodz.uw.gov.pl,
Michał Mikina, tel. (42) 664-10-94; michal.mikina@lodz.uw.gov.pl
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,
budynek E, pokój 221.

Nauka gry w szachy i pogadanka o krwiodastwie

W piątek, 2 lutego uczniowie spędzający ferie zimowe na zajęciach w Szkole Podstawowej w Piątku skorzystali z nauki gry w szachy dla początkujących. Zajęcia poprowadził nauczyciel p. Filip Bartosiak. Dzieci opanowały podstawowe zasady gry w szachy na poziomie podstawowym. Wiedzą także, że mogą grać w szachy z wykorzystaniem komputera ustawiając właściwy poziom gry. Potrafią obsługiwać zegar szachowy. To wszystko opanowali podczas dwugodzinnych zajęć. Tego samego dnia dzieci uczestniczyły też w zajęciach nt. „Łączy nas krew, która ratuje życie” - projekcja filmu. Zajęcia w ramach akcji „Twoja krew, moje życie”. Najpierw odbyła się projekcja filmu a następnie rozmowa nt. roli krwi i krwiodawstwa dla każdego człowieka. Pani dyrektor zaapelowała, do uczestników spotkania, by rozmawiali z rodzicami, krewnymi i znajomymi na ten temat. Potem dzieci oglądały ulubione bajki. Po nich oczywiście malowanki – kolorowani przy muzyce dziecięcej z wykorzystaniem TIK Dwugodzinne zajęcia przeleciały „jak z bicza strzelił”. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z dzisiejszych zajęć. Spotkanie zorganizowała i przeprowadziła pani dyrektor K. Grabowska. tekst: SP w Piątku

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness