Aktualności

Grupowy Program Dofinansowań na fotowoltaikę

Grupowy Program Dofinansowań jest programem niezależnym i realizowanym ze środków niepublicznych zorganizowanych przez Eco Life Team Sp. z o.o. Sp.k. zwaną dalej Organizatorem, Wykonawcę - Solisys Fotowoltaika oraz Łódzką Fundację Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego projektu gwarantujemy osobom fizycznym i przedsiębiorcom wybranej gminy lub organizacji, instalacje fotowoltaiczne oraz zero emisyjne ogrze-wanie w dużo niższych cenach niż obecne na rynku. Program jest alternatywą dla uczestników chcących przyspieszyć i uprościć procedury związane z realizacją na dotychczas znanych warunkach.
Cel programu:
- Pomoc większej grupie polskiego społeczeństwa w osiągnięciu niezależności energetycznej i obniżeniu kosztów w trzech mediach (energia, CO, CWU)
Korzyści dla gminy/organizacji:
- brak kosztów zgłoszenia, opracowania projektu,
- brak potrzeby oddelegowania na wiele miesięcy pracownika lub pracowników do obsługi projektu jak przy RPO,
- brak potrzeby sporządzania dodatkowych dokumentów z mieszkańcami gminy/członkami organizacji np. na użyczenie dachu, gruntu,
- krótszy okres realizacji projektu (do 2 miesięcy) zamiast około 2 lat (np. RPO),
- gmina/organizacja nie ponosi odpowiedzialności za serwis i montaż instalacji,
- poprawienie współczynników wymaganych odnośnie ochrony środowiska (np. emisja CO2),
Korzyści dla uczestników programu:
- brak obowiązku użyczenia budynku,
- brak obowiązku zaciągania kredytu,
- gwarancja otrzymania dofinansowania w przeciwieństwie do publicznych dotacji - konkursy,
- oszczędności z posiadanej instalacji widoczne są już w pierwszym miesiącu po jej odbiorze przez energetykę,
- montaż odbywa się do 2 miesięcy po zamknięciu listy uczestników programu, a nie po około 2 latach,
- minimum formalności i szybkość zamontowania instalacji,
- brak dodatkowych opłat-ceny zawierają kompletne instalacje wraz z montażem,
- długie gwarancje: 25 lat na sprawność, 10 lat wady ukryte,
- możliwość zamontowania instalacji dowolnej wielkości,
-uczestnikiem mogą być: osoby indywidualne, firmy, parafie, jednostki budżetowe,
- brak podatku dochodowego,
Zasady finansowania i płatności:
- bezpłatny audyt energetyczny,
- brak opłaty wstępnej,
- pomoc w znalezieniu finansowania do 100% inwestycji,
- brak podatku dochodowego,

Tags: 

Płatniku odbierz list z ZUS!

Ponad 220 tys. listów w województwie łódzkim zostało już rozesłanych do płatników składek z informacją o indywidualnym numerze rachunku składkowego. Niestety ponad 5,5 tys. przesyłek nie zostało odebranych przez adresatów. ZUS apeluje o odbiór korespondencji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informacją o nowym indywidualnym numerze rachunku składkowego. Blisko 2,5 mln listów skierowano do wszystkich aktywnych płatników składek tj. pracodawców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, opłacających składki za zatrudnioną nianię i osób opłacających składki dobrowolnie. Ponad 1,1 mln listów zostało skierowanych do nieaktywnych już płatników, którzy mają do spłacenia zaległości składkowe. Zakład wysłał całą korespondencję w trzech transzach w październiku.

Niestety aż 90 tys. z wysłanych listów wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako korespondencja nieodebrana, w tym 5,5 tys. takich przesyłek odnosi się do płatników z województwa łódzkiego. Oddziały ZUS będą teraz wyjaśniały powody zwrotów i starały się dotrzeć z informacją o numerze składkowym do osób, które nie odebrały korespondencji.

W I Oddziale ZUS w Łodzi na ok 103 tys. wysłanych pism nie zostało odebranych ok. 3,3 tys. przesyłek, w II Oddziale ZUS w Łodzi na wysłanych ok. 70 tys. listów odnotowano ok. 1,2 tys. zwrotów, w tomaszowskim Oddziale ZUS na 48 tys. przesyłek, do odbiorców nie dotarło ok. 1 tys. listów.

Jednocześnie ZUS przypomina o tym, że informacji o indywidualnym numerze rachunku składkowego można zasięgnąć w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej www.eskladka.pl, gdzie została uruchomiona wyszukiwarka numerów rachunków składkowych. Wystarczy wpisać identyfikatory tj. NIP czy PESEL by odnaleźć i zweryfikować numer przed pierwszą wpłatą. Na końcu rachunku umieszczony jest numer NIP płatnika.

Tags: 

Konkurs "Spółdzielnia pomysłów" - wygraj 10 tys. zł na rezlizację pomysłu

Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank Spółka Akcyjna. W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj - im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.
Terminarz konkursu “Spółdzielnia pomysłów”:
- 25 października - start konkursu
- 25 października - 25 listopada - nadsyłanie zgłoszeń konkursowych oraz głosowanie publiczności na projekty
- 16-17 listopada - weryfikacja głosów publiczności
- 20 listopada - ogłoszenie wyników I tury
- 21-28 listopada uzupełnianie projektów, przedstawienie kosztorysu
- 28 listopada - 6 grudnia - obrady komisji konkursowej
- do 7 grudnia 2017 - ogłoszenie wyników konkursu
- do 1 marca 2018 r. - termin realizacji nagrodzonych projektów

Wygraną w konkursie stanowi możliwość podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem o maksymalnej wysokości 10 000 zł brutto każda, z której środki w całości muszą być przeznaczone na realizację 3 zwycięskich projektów konkursowych. Komisja konkursowa z finałowej puli projektów wybierze trzy zwycięskie, z czego:
- jeden zwycięski projekt będzie pochodzić z miasta na prawach powiatu
- dwa zwycięskie projekty będą pochodzić z gminy innej niż określona w punkcie 1.
Dokładne informacje na temat zasad, harmonogramu i nagród w konkursie „Spółdzielnia pomysłów” są dostępne w Regulaminie Konkursu „Spółdzielnia pomysłów” - https://spolecznik20.pl/pages/regulamin-vii-edycji-konkursu-spoldzielnia...

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE Nr 7
Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo łódzkie - Zlewni górnej Pilicy i Bzury
Ważność: od 2017-11-02 11:00:00 do 2017-11-04 15:00:00
Przebieg: W związku z spływem wód opadowych w zlewniach dopływów górnej Pilicy i Bzury, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. W ciągu kolejnych dwóch dni możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych na Bzurze w Kwiatkówku i Łowiczu oraz alarmowych na Pilicy w Sulejowie i Mrodze w Bielawach.

Zapraszamy do lektury nowego numeru gminnego informatora

W bieżącym numerze: Program dofinansowań na fotowoltaikę, Gminna Spółka Wodna w Piątku, Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piątek, Spotkania edukacyjno-informacyjne nt. JPK w łęczyckiej skarbówce, Unijne środki dla łęczyckiego szpitala, Praca spawacza, Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukiwaniu, Różaniec do granic także w Piątku, Rekordy które uczą ratować życie, Konkurs fotograficzny dla OSP, Kalendarzyk kibica Maliny.

Tags: 

W Piątku - praca dla ślusarza-spawacza w firmie Buttimer

Firma Buttimer Polska Sp. z o.o. poszukuje pracowników w zawodzie ślusarz- spawacz.
Opis stanowiska
- przygotowanie materiału do spawania
- spawanie metodą MIG-MAG
- praca z dokumentacją techniczną
- wykonywanie prac ślusarskich
Wymagania
- doświadczenie w pracach ślusarskich
- znajomość rysunku technicznego
- aktualny certyfikat spawalniczy - mile widziane
- umiejętności ślusarskie oraz monterskie
- samodzielność, zaangażowanie, uczciwość
Zapewniamy
- pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- stabilne zatrudnienie
- miłą atmosferę w pracy
Miejsce pracy: Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń, Buttimer Polska Sp. z o.o., 99-120 Piątek, tel. 24 722 11 28

CV proszę przesyłać na adres e-mail: info@buttimer.pl lub produkcja@buttimer.pl

Tags: 

W Urzędzie Gminy Piątek zapłacisz kartą lub telefonem

Wójt Gminy Piątek informuje, że od 2 listopada w kasie Urzędu Gminy Piątek można dokonywać płatności bezgotówkowych. Uruchomiony został tu terminal, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej. W terminalu akceptowane są płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard. Dodatkowo w Urzędzie Gminy Piątek płatności można również dokonywać telefonem przy użyciu aplikacji WebPOS Paybynet (Blik).
Wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem zwiększy komfort obsługi interesantów w Urzędzie oraz zapewni bezpieczeństwo transakcji.
Dodatkowo informujemy, że osoby dokonujące płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą z tego tytułu żadnych prowizji. Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej i szybkiej formy płatności.

Uruchamiając płatności bezgotówkowe także Urząd Gminy Piątek nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. prowadzi Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Przedsięwzięcie ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów. Program obejmuje: urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Policję.

Tags: 

Sukces uczniów z Czernikowa w grze terenowej "Śladami różnych odcieni szarości łęczyckiego PRL-u"

W piątek 27 października 2017 roku Muzeum w Łęczycy kolejny raz zorganizowało grę terenową - „Śladami różnych odcieni szarości łęczyckiego PRL-u”. Zakres wiadomości obejmował dzieje Polski z okresu PRL-u, a w szczególności dotyczącej historii regionalnej miasta Łęczycy (okres stalinizmu, żołnierze wyklęci, budowa ŁZG, milenium chrztu Polski, rozwój urbanistyczny miasta Łęczycy, łęczycka kultura Solidarność). Konkurencje gry rozgrywane były na terenie miasta, w miejscach bezpośrednio związanych z opisywanymi wydarzeniami. W czasie imprezy uczniowie zmierzyli się w konkurencjach sprawdzających przede wszystkim ich wiedzę historyczną oraz dyscyplinach sprawnościowych w terenie, które mimo niesprzyjających warunków pogodowych, dały uczestnikom wiele emocji.
O właściwą atmosferę w czasie gry zadbali pracownicy Muzeum. W grze udział wzięło 19 drużyn reprezentujących szkoły wszystkich szczebli nauczania w powiecie łęczyckim. Pan Tomasz Kucharczyk w trakcie gry, w barwny sposób dzielił się z uczestnikami imprezy wiadomościami dotyczącymi historii miasta i Muzeum Łęczyckiego.
Rywalizację w swojej grupie wiekowej, wśród 12 szkół podstawowych, wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernikowie. Wykazali się ogromną wiedzą historyczną, którą doskonale wykorzystali m.in. rozwiązując najlepiej quiz, którego tematyka i stopnień trudności były jednakowe dla wszystkich uczestników gry. Słowa uznania należą się nie tylko uczniom i uczennicom, ale również nauczycielce Szkoły Podstawowej w Czernikowie – p. Beacie Dębskiej, która doskonale przygotowała podopiecznych pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Patronat nad imprezą objął Starosta Łęczycki oraz wykonująca zadania i obowiązki Pani Burmistrz Miasta Łęczycy, którzy wraz z Muzeum w Łęczycy byli fundatorami nagród dla zwycięzców i uczestników imprezy. Patronatem medialnym grę objęły portale internetowe Moja Łęczyca, ELE24 oraz Dziennik Łódzki.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Uczniowie z podstawówki w Piątku zebrali blisko 3 tony makulatury

Pod koniec października w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyła się jesienna zbiórka makulatury i puszek aluminiowych. Po podsumowaniu wyników okazało się , że uczniowie zebrali 2880,00 kg makulatury i 63,00 kg puszek aluminiowych. Ranking zdobytych przez poszczególne klasy miejsc:
makulatura:
1. klasa Vb -992,3 kg
2. klasa IV b - 463,1 kg
3. klasa II b - 343,6 kg
aluminiowe puszki:
1. klasa IIb - 28,3 kg
2. klasa IVa - 10,5 kg
3. klasa Ib - 10,4 kg
Indywidualnie najwięcej makulatury zebrali uczniowie:
1. Garus Adrian – klasa V B – 538,5 kg
2. Gałązka Jakub - klasa II B - 319,3 kg
3. Lubelska Gabryela – klasa V B – 310,1 kg
Zwycięzcami w kategorii puszek aluminiowych zostali:
1. Gałązka Jakub - klasa II B - 24,6 kg
2. Skopiak Pola – klasa I B – 9,3 kg
3. Urbański Robert – 9,1 kg
Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowanie, za wywiezienie zebranych surowców wtórnych własnym transportem, Państwu Bernadetcie i Robertowi Mardofel – rodzicom ucznia z klasy II B.
- ,i>Dziękujemy również mamom uczniów z klasy II B – Pani Ilonie Skopiak, Pani Agnieszce Stępniak, z klasy I B – Pani Agnieszce Błaszczyk, a także Panu Krzysztofowi Ulisiakowi - pracownikowi naszej szkoły, którzy pomagali przy zbiórce i czuwali nad prawidłowym zapisem ilości makulatury i puszek aluminiowych. W załadunku przy Szkole i rozładunku w Kutnie uczestniczyli pracownicy interwencyjni skierowani przez p. Wójta Gminy Piątek Krzysztofa Lisieckiego - podsumowuje zbiórkę Krystyna Grabowska, dyrektor szkoły.

Koordynatorami były Panie: Marzena Skowron wychowawca klasy II B i Małgorzata Tomczyk wychowawca klasy I B, które zachęcały uczniów do wzięcia udziału w akcji ekologicznej, która jednocześnie zasiliła budżet Rady Rodziców szkoły.
Kolejna zbiórka na przełomie maja i czerwca 2018 r.,/b>

Bezpłatne szkolenie - "Sztuka pisania projektów do jednostek samorządu terytorialnego"

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby planujące rozpocząć działania w obszarze ekonomii społecznej posiadające siedzibę/zamieszkujące na terenie jednego z powiatu: poddębicki, łęczycki, kutnowski, łowicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki oraz m.Skierniewice na dwudniowe bezpłatne szkolenie:

„Sztuka pisania projektów do jednostek samorządu terytorialnego”
Szkolenie odbędzie się w dniach 04-05 listopada 2017 r.
Godzina 9.00 – 16.00
Miejsce szkolenia: Gościniec „Nad Wartą”
ul. Sienkiewicza 137, Uniejów
Podczas szkolenia:
- Dowiesz się czym jest zlecanie zadań publicznych przez JST
- Poznasz cechy dobrego projektu do JST
- Pod okiem eksperta przećwiczysz pisanie oferty.
- Poznasz „Planer” – narzędzie do planowania budżetu projektu oraz jego monitorowania
Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- bezpłatny nocleg
- wyżywienie
- serwis kawowy
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o udziale w szkoleniu
- Książkę na temat funkcjonowania organizacji III sektora.
- dla zainteresowanych indywidualne konsultacje z doradcami OWES.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza szkoleniowego i przesłanie go do dnia 03.11.2017 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja – Ty – My”: 90 -558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie