Aktualności

Uwaga! Trwa głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagłosuj na zadania zgłoszone z Gminy Piątek!

Z 300 zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, 209 zostało zarekomendowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego do głosowania. Są wśród nich projekty, które mogą być zrealizowane na terenie gminy Piątek!

Głosowanie trwa od 1 października. Swój głos można oddać jednorazowo do 22 października, poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach (ich lista, od końca września, dostępna będzie na stronie http://bo.lodzkie.pl/) lub pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego WŁ oraz do końca października (elektronicznie) na stronie http://bo.lodzkie.pl/.

Nasze projekty to:
- Wycinka drzew rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 oraz 702 przebiegających przez gminę Piątek – (Nazwa zadania – 159) – Koszt realizacji – 174 280 zł.
Zadanie dotyczy wycinki 278 szt. drzew przydrożnych, rosnących w ciągu dróg wojewódzkich Nr 703 oraz Nr 702 na odcinkach przebiegających przez Gminę Piątek oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w ilości 284 szt. na ww. odcinkach dróg (decyzja Wójta Gminy Piątek OS.6131.2016.KM z dnia 04.11.2016 r.) Wyznaczone drzewa do wycinki są suche, obumarłe, obumierające, uszkodzone, pochylone, niestabilne, posiadające uszkodzony system korzeniowy. Taki stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz źle wpływa na estetykę dróg. Głównym celem wycinki drzew jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wycinka drzew oraz nasadzenia kompensacyjne wpłyną korzystnie na estetykę ww. odcinków dróg.

- Piątka z kultury – (Nazwa zadania – PN108) – Koszt realizacji – 177 000 zł
Zadanie „Piątka z Kultury” to cykl warsztatów interdyscyplinarnych dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej w wieku 10-15 lat z gminy Piątek oraz pobliskich gmin. Projekt obejmuje warsztaty oscylujące wokół teatru. Na zakończenie projektu dzieci i młodzież biorący udział w warsztatach w ramach podsumowania projektu wystawią przedstawienia, do którego samodzielnie przygotują scenografię. Projekt zakłada przeprowadzenie 45 warsztatów, które obejmować będą zajęcia aktorskie, zajęcia z tworzenia elementów scenografii, zajęcia z plastyki ruchu, zajęcia z charakteryzacji, zajęcia z rekonstrukcji historycznej w aspekcie filmowym i teatralnym.

Tags: 

"Różaniec do granic" także w Piątku

O pokój dla Polski i świata modlili się uczestnicy akcji "Różaniec do granic". W sobotę, 7 października, wzdłuż granic stanęło około miliona osób, by wspólnie się modlić. Modlitwa odbyła się na górskich szczytach i na morzu, uczestniczyli w niej również mieszkańcy Geometrycznego Środka Polski.
W ramach ogólnopolskiej inicjatywy "Różaniec do granic" w święto Matki Bożej Różańcowej, w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski podjęto modlitwę o pokój dla Polski i całego świata. Uczestnicy zgromadzili się w kościołach o godzinie 10.30, tam wysłuchali konferencji, uczestniczyli we mszy świętej o godz. 11 i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przeszli bądź przejechali do wyznaczonych "stref modlitwy", w których o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa. W Piątku, po nabożeństwie w kościele p.w. Św. Trójcy, wierni modlili się na skwerze w Rynku, przy metaloplastyce Geometrycznego Środka Polski.

Tags: 

Konkurs Interpretacji Muzycznej WIRTUOZ 2017

Dom Kultury w Łęczycy i Towarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu. Sokolniki jest organizatorem Regionalnego Konkursu Interpretacji Muzycznej WIRTUOZ 2017. Konkurs adresowany jest do muzykujących mieszkańców naszego powiatu i nie tylko. Odbędzie się 4 listopada 2017 o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy.

Lokal mieszkalny w Goślubiu na sprzedaż

Wójt Gminy Piątek zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16, 99-120 Piątek oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek www.gminapiatek.pl oraz BIP Urzędu Gminy Piątek www.bip.ugpiatek.pl
na okres 21 dni wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w miejscowości Goślub Osada - wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 46/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 4 października 2017r.

Tags: 

Terminy polowań Koła Łowieckiego "Czapla"

Zarząd Koła Łowieckiego „Czapla” informuje o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018.
Od 14.10.17 r. do 31.01.18 r. w pozostałe soboty, niedziele i dni świąteczne na terenie obwodów 29 i 42 będą organizowane polowania zbiorowe na dziki i lisy. Po 31.01.2018 do 31.03.2018 wyłącznie na lisy.

Tags: 

Zapraszamy do lektury nowego numeru gminnego Informatora

W bieżącym numerze: Uroczystości 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą, Zagłosuj na zadania Budżetu Obywatelskiego, z XXXIII sesji Rady Gminy Piątek, Mamy poćwiczą, dzieci się pobawią, Zawody sportowo-pożarnicze, Nowy plac zabaw w Górkach Pęcławskich, Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, Apel o porządek, Harmonogram odbioru odpadów, Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego, Nowy rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkół - ważny od 25.09.2017 r.

Tags: 

Lekcja z rzeźbiarzem

W piątek 29 września w Szkole Podstawowej w Piątku odbyły się niecodzienne zajęcia z udziałem specjalnego Gościa - rzeźbiarza ludowego Pana Andrzeja Dębowskiego. W lekcji uczestniczyły dwie klasy edukacji wczesnoszkolnej: II a i III b pod bacznym okiem nauczycieli: p. W. Grabarek i p. Anny Szczepaniak. Zajęcia miały charakter edukacji plastycznej oraz przyrodniczej.
Pani A. Szczepaniak przedstawiła uczniom Gościa, Pana Andrzeja Dębowskiego. Krótko zapoznała zebranych z życiem i twórczością twórcy: „To wyjątkowy rzeźbiarz o najdłuższym stażu wśród obecnie działających twórców łęczyckich. Zadebiutował w 1957 roku jako uczestnik konkursu na sztukę ludową regionu. Większą część twórczego życia poświęcił ptakom - fruwającym przyjaciołom człowieka. Wieloletnia obserwacja ptasich rodów zaowocowała doskonałą znajomością wyglądu, bytowania i zachowań wdzięcznych modeli. W rezultacie dojrzewała interpretacja wybranego tematu, a przez jego powtarzanie następowało doskonalenie się warsztatu twórcy.
Pierwsze przedstawienia ptaków autorstwa Andrzeja Dębowskiego miały charakter uproszczony i wyglądały na stylizowane; przybierały kształty smukłe i lekkie jak motyle. Często artysta mocował je na gałązkach lub „drzewkach" i barwił spokojnymi kolorami. Z biegiem lat rzeźbiarz portretował coraz więcej ptasich gatunków. Wzorów dostarczała mu otaczająca przyroda. Na pierwszym planie znajdowali się skrzydlaci mieszkańcy łęczyckich bagien, łąk, pól i lasów. Obok drobnych ptaszków coraz częściej pojawiały się większe, pojedyncze, w parach, a nawet w gromadach, m.in. sikorki, szpaki, zimorodki, szczygły, wilgi, sroki, dzięcioły, sowy, a nawet orły. Rozmaitość wspomnianego ptactwa dawała możliwość wypowiadania się nie tylko kształtem, ale także kolorem. Rzeźbiarz stał się prawie malarzem, bowiem upierzenie skrzydlatych obiektów pobudzało jego wyobraźnię w sferze barw, za pomocą których starał się przybliżać rzeczywistość lub wejść w świat fantazji. Bez wątpienia fascynacje ptakami wynikają z usposobienia Andrzeja Dębowskiego, który lubi spokój, ciszę i harmonijny świat natury”.

Ponad 220 tys. przedsiębiorców z łódzkiego otrzyma ważny list z ZUS-u

Od października do końca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prześle ponad 220 tys. listów do płatników składek w województwie łódzkim. Listem poleconym do każdego przedsiębiorcy wysłany zostanie indywidualny numer rachunku składkowego, na który od stycznia 2018 r. będzie należało regulować składki jednym przelewem.
Pisma wysyłane będą na adres siedziby lub korespondencji, które zostały podane przez płatnika składek w ZUS-ie. Posiadacze profilu na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS, znajdą też swój numer w zakładce – Płatnik.
Jeżeli adresy uległy zmianie a płatnik nie poinformował o tym Zakładu, może się zdarzyć, że list nie dotrze do adresata.
By uniknąć takiej sytuacji ZUS zaprasza płatników, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku powiadomienia Zakładu
o zmianie adresu siedziby lub korespondencji, do jak najszybszego skorygowania danych.
Co zrobić jeśli płatnik nie otrzyma do końca roku informacji z indywidualnym numerem rachunku składkowego? Koniecznie skontaktować się z ZUS-em w celu uzyskania takiego numeru. Od stycznia bez indywidualnego numeru rachunku składkowego nie będzie można opłacić składek. Wraz z końcem roku dotychczasowe rachunki poszczególnych funduszy zostaną zamknięte i składki można będzie przekazać jedynie na swoje konto składkowe.
W województwie łódzkim do końca roku rozesłanych zostanie ponad 220 tys. listów, w tym na terenie działania
I Oddziału ZUS w Łodzi wysłanych zostanie prawie 103 tys. listów, na terenie działania II oddziału ZUS w Łodzi
ok. 70 tys., a na terenie działania oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim 48 tys.
Indywidualny numer rachunku składkowego zbudowany jest z liczb, które oznaczają bank, jednostkę ZUS oraz numer NIP płatnika (graficzna struktura rachunku w załączeniu). Osoby, które chcą sprawdzić poprawność swojego rachunku mogą to zrobić w każdej jednostce ZUS lub przez Centrum Obsługi Telefonicznej.

Tags: 

Mistrzowie tabliczki mnożenia

W piątek 29 września 2017 roku z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i w ramach realizacji projektu „Bawmy się matematyką z mPotęgą” dofinansowanego przez Fundację mBanku odbył się w piątkowskiej podstawówce Szkolny Konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia. W turnieju wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV – VII. Konkurs miał na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

Mistrzami Tabliczki Mnożenia zostali uczniowie, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów:
Walczak Szymon - klasa V a
Mardofel Brajan - klasa V b
Kałuża Martyna - klasa V c
Garus Zuzanna - klasa VI a
Kacprzak Mateusz - klasa VI a
Bartosiak Łukasz - klasa VI b
Siuda Wiktoria - klasa VI b
Szczepaniak Julita - klasa VI b
Matusiak Oliwia - klasa VII a
Pierścieniewska Zuzanna - klasa VII a
Grzelak Dominika - klasa VII b
Grobelny Patryk - klasa VII b
Goździk Patryk - klasa VII b
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie: Barbara Wasiak i Agnieszka Psiurska - Wujcik

Nowy plac zabaw w Górkach Pęcałwskich

W piątek 29 września w Górkach Pęcławskich został oficjalnie przekazany w użytkowanie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy nowy plac zabaw. Miejsce to powstało w ramach projektu "Tęczowy zakątek - budowa placu zabaw" realizowanego przez grupę nieformalną "Aktywiści - optymiści". Projekt otrzymał otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 tys. zł w konkursie Programu Działaj Lokalnie X - 2017, który finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodki Działaj Lokalnie - m.in. przez LGD POLCENTRUM.

W realizacji projektu uczestniczyli druhowie z OSP Janków, mieszkańcy sołectw Górki Pęcławskie i Janków-Orądki oraz pomogła Gmina Piątek. W ramach projektu zamontowano zabawki: huśtawkę, bujawkę wahadłową, bujawki sprężynowe oraz dokonano nasadzeń traw i krzewów ozdobnych. Grupa nieformalna postarała się także o nową piaskownicę dla milusińskich.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem i tuż po nim zainstalowane na placu zabawki przeszły prawdziwy sprawdzian i ocenę. Najmłodsi mieszkańcy z radością oddali się zabawie na huśtawkach i bujakach. Uśmiechy na buziach świadczyły, że test wypadł pomyślnie.
To pierwsza tego typu inwestycja w tej części Gminy Piątek, a radość dzieci pokazała, że była to inwestycja bardzo trafna i oczekiwana przez maluchy.

Podczas otwarcia ogłoszono również wyniki konkursu rysunkowego, a laureatom wręczono nagrody. Wszystkie prace były wyjątkowe, dlatego jury bo długiej naradzie przyznało trzy pierwsze miejsca. Nagrody otrzymali: Kacper Mikołajczyk, Pola Skopiak i Szymon Sapiński. Wyróżnienie przyznano Szymonowi Podsiadło.

Wszystkim dzieciom korzystającym z placu zabaw życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!!!

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness