Aktualności

Mamy poćwiczą, dzieci się pobawią

Czwartek 28 września, zaowocował otwarciem w Gminie Piątek dwóch nowych siłowni plenerowych - w Goślubiu i w Piątku. Dzięki lokalizacji siłowni w sąsiedztwie placów zabaw powstały miejsca, które dają możliwość aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu zarówno najmłodszym, jak i starszym mieszkańcom.

Rodzice i opiekunowie, którzy przyjdą na plac zabaw w Piątku, czy Goślubiu - bacząc na swoje pociechy korzystające z huśtawek, bujaków i innych zabawek, mogą w tym czasie poprawić swoją kondycję i poćwiczyć na siłowni. Urządzenia siłowni zostały zamontowane w taki sposób, aby ćwiczący na nich widzieli co się dzieje na placu zabaw.
Siłownie powstały w ramach realizacji projektów dwóch projektów: "Integracja dla zdrowia" (w Goślubiu) oraz "Duzi i mali, młodsi i starsi aktywni sportowo" (w Piątku), dofinansowanych kwotą 5 tys. zł. każda, przez Województwo Łódzkie w ramach tzw. Grantów sołeckich oraz przez Gminę Piątek. Zapraszamy do ćwiczeń! Obie siłownie są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy!

Apelujemy również do użytkowników o korzystanie z urządzeń siłowni w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz poszanowanie sprzętu. Wspólnie zadbajmy o to, aby siłownie służyły nam wszystkim jak najdłużej.

Już dziś wiadomo, że kolejne obiekty rekreacyjne w Gminie Piątek pojawią się w przyszłym roku. W ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" nasza gmina otrzyma nowoczesne wyposażenie na plac zabaw oraz kolejną siłownię plenerową.

Tags: 

Uczą się jak dbać o serce

„Program zapobiegania chorobom układu krążenia” - zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia wśród uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej realizowany przez Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

W ramach „Programu zapobiegania chorobom układu krążenia" zorganizowane są działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (grupowe) zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, przeprowadzane w ostatnich klasach szkół podstawowych (w związku z reformą oświaty wprowadzoną w 2017 roku, od września 2017 roku w Programie mogą wziąć udział uczniowie szóstych i/lub siódmych klas szkół podstawowych).
Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia w klasach VI i VII przeprowadziła pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego pani Beata Szczepańska. Należy podkreślić, że edukacja zdrowotna umożliwia podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji rozwojowej, co może skutkować utrwaleniem prozdrowotnych postaw i wykształceniem odpowiednich zachowań zdrowotnych. Dziękujemy za fantastyczny, przystępny przekaz wielu bardzo ciekawych informacji w trosce o zdrowie młodego człowieka, które zaowocują na dalsze życie.
Scenariusz zajęć edukacyjnych, zgodnie z którym realizator przeprowadzał zajęcia, z wykorzystaniem różnych form przekazu/sposobu przeprowadzenia zajęć (np. prezentacje multimedialne), został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Scenariusz posiada pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dla województwa łódzkiego – prof. Marzenny Zielińskiej, zarówno pod względem sposobu przekazu wiedzy jak i treści merytorycznych.
Program realizowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.
tekst i foto: SP w Piątku

Szczepienia przeciw grypie - by zdążyć przed jesiennym sezonem infekcyjnym

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zalecają, żeby szczepienia przeciw grypie wykonać jak najszybciej aby zdążyć przed jesiennym sezonem infekcyjnym.

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym notuje się w naszym kraju wzrost zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Spośród wszystkich chorób zakaźnych grypa powoduje największą liczbę zachorowań. Jest ona chorobą towarzyszącą ludzkości od zarania dziejów i należy do tej grupy chorób, których szerzenie się jest ściśle związane z tworzeniem się skupisk ludzkich. Ciągła ewolucja wirusa ma zasadnicze znaczenie dla występowania w ludzkiej populacji corocznych epidemii. Istnieją dowody na to, że profilaktyka poprzez szczepienie ochronne jest swoistym ubezpieczeniem przed nieszczęśliwym wypadkiem jakim jest zachorowanie grypę lub tzw. przeziębienie. Jednocześnie jest to najtańsza i najskuteczniejsza metoda walki z tą chorobą.
Najbardziej charakterystyczną cechą wirusa grypy jest jego zmienność, wyróżniająca go spośród wszystkich znanych tego typu patogenów. Skład szczepionek przeciwko grypie co roku musi być opracowywany zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, ponieważ wirusy grypy ulegają ciągłej mutacji.
Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zalecają, żeby szczepienia przeciw grypie wykonać jak najszybciej aby zdążyć przed jesiennym sezonem infekcyjnym. Szczepienia to ochrona nie tylko przed samą grypą ale przede wszystkim przed jej groźnymi powikłaniami.
Do pierwszych zachorowań dochodzi już we wrześniu, w kolejnych miesiącach zdarzają się one zwykle jeszcze częściej a szczyt przypada na okres od stycznia do marca. Na grypę może zachorować każda zdrowa osoba, najbardziej narażone są dzieci poniżej 5 roku życia oraz osoby z grup podwyższonego ryzyka. Grypa osłabia organizm człowieka i otwiera furtkę do zakażeń bakteryjnych. Objawia się wysoką temperaturą, bólami mięśni i stawów, ogólnym rozbiciem oraz osłabieniem. 
Co trzeci przypadek grypy może przebiegać bezobjawowo ujawniając się dopiero po wywołaniu powikłań (szczególnie groźne jest zapalenie płuc lub mięśnia sercowego). Wszystko zależy od siły i wytrzymałości organizmu.

Rozsądnym i skutecznym zabezpieczeniem przed grypą jest szczepionka, która od kilku już lat chroni również przed szczepem A/H1N1/.
W sezonie 2017/2018 dostępne będą dwa rodzaje szczepionek.
Oba preparaty zawierają antygeny szczepów z grupy A i B.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - zmiany od 1 października

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem. Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele i święta zaopiekuje się 28 szpitali, które zostały zakwalifikowane na I, II i III poziom podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. W Łódzkiem łatwiej będzie uzyskać taką pomoc - będzie więcej zespołów pielęgniarsko-lekarskich i więcej punktów nocnej pomocy. 67 zespołów lekarsko-pielęgniarskich (dotąd 63) udzieli pomocy pacjentom w 33 punktach nocnej pomocy (dotąd 29). Punkty nocnej pomocy będą zorganizowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w szpitalach, które są w sieci. Pozwoli to skrócenie kolejek w tych miejscach i udzielenie pomocy pacjentom adekwatnej do ich stanu zdrowia. Informacje na temat nocnej pomocy od 1 października znajdują się pod na stronie www. nfz-lodz.pl
http://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-...

Tags: 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Przyczyną wścieklizny jest wirus (z rodzaju Lyssavirus). Jest to zoonoza, czyli choroba, która przenosi się ze zwierząt na człowieka. Głównym rezerwuarem wirusa są zwierzęta dzikie i domowe (tj. psy, wilki, lisy, kojoty, psy dingo, nietoperze, ale także wiewiórki, sarny, koty).
Wirus przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub bezpośredni kontakt (zwykle śluzówek, uszkodzonej skóry) ze śliną zakażonych zwierząt. Po okresie inkubacji trwającym 3–8 tygodni (lub dłużej) pojawiają się niespecyficzne objawy, tj. bóle głowy, gorączka, nudności, niepokój, podniecenie, obrzmienie skóry wokół miejsca ugryzienia. Następnie pojawiają się porażenia mięśni i śpiączka. Charakterystycznym objawem wścieklizny u człowieka jest wodowstręt i światłowstręt. Jednak w chwili pojawienia się objawów zwykle jest już zbyt późno na pomoc. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze poinformowanie lekarza o fakcie pokąsania, oplucia lub zadrapania przez zwierzę, co do którego nie ma pewności, że nie jest zakażone wirusem lub chore.
W celu zapobieżenia chorobie istnieje szczepionka, którą podaje się jak najszybciej po narażeniu na zakażenie wg określonego schematu, o czym zdecyduje lekarz kwalifikujący do szczepienia, który może zalecić także np. podanie dodatkowo surowicy odpornościowej. Obecnie szczepienia przeciw wściekliźnie u ludzi nie są bolesne, jednak trzeba pamiętać, iż nie będą one skuteczne w chwili pojawienia się objawów choroby. Szczepienie osób chorych jest niecelowe. Leczenie swoiste nie istnieje. Odpowiednie szczepienia należy stosować również u kotów i psów. Należy pamiętać, aby nie zaniedbywać tego obowiązku i systematycznie korzystać z wizyt u lekarza weterynarii. Nie należy także pod żadnym pozorem dotykać znalezionych zwierząt padłych lub zabitych. Jeśli doszło do takiego kontaktu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jednocześnie powiadomić lekarza weterynarii o miejscu padnięcia zwierzęcia. Ujemne wyniki badania zwierzęcia mogą być podstawą do przerwania szczepienia człowieka. Przeprowadza się również obserwację przeżyciową zwierzęcia przez lekarza weterynarii, co pozwala wykluczyć wściekliznę, jednak powinna się ona odbywać w warunkach, w których nie dojdzie do narażenia kolejnych osób. Podróżując, warto pamiętać, że wścieklizna występuje na wszystkich kontynentach.
źródło: www.gis.gov.pl

Tags: 

Jego Ekscelencja Biskup Wojciech Osial w piątkowskiej podstawówce

W poniedziałek, 25 września 2017 r. w progi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku zawitał niezwykły gość – Jego Ekscelencja Biskup Wojciech Osial w asyście ks. Proboszcza Stanisława Poniatowskiego. Spotkanie odbyło się w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii.
Uczniowie i kadra pedagogiczna oraz pracownicy szkoły witali gości pieśnią „Bądź pozdrowiony gościu nasz”. Oficjalnie, w murach szkoły, powitała przybyłych pani dyrektor Krystyna Grabowska, dzieci natomiast wręczyły bukiety kwiatów. Następnie uczennica klasy VII b – Aleksandra Kałuża zaprosiła wszystkich zebranych o wysłuchanie montażu słowno-muzycznego „Maryja, Moja Mama”, przygotowanego pod kierunkiem katechetek p. A. Olejniczak, p. D. Pałczyńskiej oraz nauczyciela muzyki p. B. Szymczak. Słowo mówione przeplatane pieśniami nawiązywało do obchodzonego w naszej szkole VII Tygodnia Wychowania. Uczniowie w swoim wystąpieniu ukazali Maryję jako Tę, która całe życie budowała na wartościach i jak dobra Wychowawczyni i Mama chce teraz wpoić je swoim dzieciom. Część artystyczną zakończyła p. M. Tomalak, która odczytała i wręczyła ks. Biskupowi wiersz, ułożony przez nią specjalnie na tę niecodzienną okoliczność. Miłym akcentem było również wręczenie przez dostojnego gościa dyplomów uczennicom, które wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Najświętsza Maryja Panna”. Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy ks. Biskupa z uczniami naszej szkoły. Zwracając się do zebranych ze Słowem Bożym ks. Biskup podziękował pani dyrektor i wszystkim, którzy tak pięknie zorganizowali spotkanie. Podkreślił jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary i wartości. Dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej, zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i na zakończenie udzielił pasterskiego błogosławieństwa całej społeczności szkolnej. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Pozwala dostrzec, że wśród wartości, które wprowadza w życie dziecka szkoła, są też wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

Tags: 

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego TUR

Koło Łowieckie TUR w Łodzi informuje o zaplanowanych na sezon 2017/2018 polowaniach. Kalendarzyk polowań w załączniku.

Tags: 

Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Wyścigach Rowerowych "Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego"

W sobotę 23 września, po raz siedemnasty las w Witowie stał się areną Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Łęczyckiego w Wyścigach Rowerowych "Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego". Choć pogoda nie rozpieszczała, na starcie stanęło wielu pasjonatów dwóch kółek z powiatu łęczyckiego.

Tags: 

Uwaga! Od 25 września nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku informuje o nowym rozkładzie jazdy autobusów dowożących dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Piątek obowiązującym od 25 września 2017 r.
Rozkład jazdy w załączniku.

Zdjął mundur i wskoczył do rzeki by ratować ludzkie życie

20 września 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie policjantów oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Podczas tej uroczystości zostało też wręczone wyróżnienie dla policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody finansowe dla policjantów, którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo służbę. Wśród nich za szczególne zasługi w służbie znalazł się funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Piątku - st.asp. Sebastian Kieliszek. Został on wyróżniony nagrodą Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka.
Łęczycki policjant kiedy w dniu 18 czerwca 2017 roku w miejscowości Krzyszkowice otrzymał informację od dyżurnego KPP w Łęczycy, iż młody mężczyzna po uprzednim zażyciu tabletek nieznanego pochodzenia zapowiedział próbę samobójczą twierdząc, że idzie się utopić w pobliskiej rzece Malina udał się niezwłocznie wspólnie z policjantem OPI KPP w Łęczycy w rejon wskazany przez dyżurnego. Po krótkim opatrolowaniu nabrzeża rzeki Malina oraz znajdujących się nieopodal stawów hodowli ryb ujawnili znajdującego się w wodzie i trzymającego konara drzewa znanego mu mężczyznę. Mając na uwadze informację o zapowiedzi targnięcia się na życie tego mężczyzny st. asp. Sebastian Kieliszek zdjął mundur i wskoczył do rzeki w celu ratowania mężczyzny. W wyniku podjętych działań uratowano życie ludzkie. To zachowanie wskazuje na dużą empatię policjanta, właściwą postawę godną naśladowania.
tekst i foto: KPP w Łęczycy

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie