Aktualności

Akcja informacyjna dotycząca nowotworów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że rozpoczęła się akcja informacyjna Ministerstwa Zdrowia, dotycząca profilaktyki onkologicznej, realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. Informacje na temat nowotworów oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/profilaktyka-onkologiczna-akcja-informa...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
Wojciech Frankowski

Związek Emerytów i Rencistów zaprasza na wycieczki

Związek Emerytów i Rencistów w Piątku zaprasza do udziału w tegorocznych wycieczkach, które odbędą się w następujących terminach:
29 kwietnia – Leśniów Częstochowski,
3 czerwca – Wrocław,
1 lipca – Ciechocinek,
29 lipca – Poznań,
14-24 sierpnia – wczasy Darłówko,
wrzesień – Skierniewice.
Zapisy w biurze Związku – Piątek, ul. Pokrzywna 1 oraz u p. Ireny Leszczyńskiej i p. Zofii Darmach.

Tags: 

Koncert Świąteczny EVE już za nami! Fotorelacja.

Kochani, kolędy stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym. Każdy z nas zna ich treść, ich brzmienie. Ich nostalgia, ale też i radość towarzyszy nam w świątecznym okresie.
„Cicha noc” zakończyła III Koncert Świąteczny EVE... Dziękujemy Wam za wspólne kolędowanie...
Dziękujemy artystom, którzy wystąpili na scenie Sali Bankietowej Forum. Podziękowania kierujemy do Elizy Gabryelczak, Pauliny Zachorskiej, Adriana Wielca, Bartosza Konrata, Anety Wasiak – Borowieckiej, Natalii Antczak, Wiktorii Leszczyńskiej, Katarzyny Matusiak oraz Justyny Michałowskiej.
Dziękujemy właścicielom Sali Bankietowej Forum za możliwość zorganizowania Koncertu Świątecznego EVE.
Podziękowania kierujemy także do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku Pana Dariusza Struszczaka za udostępnienie nagłośnienia.
Oczywiście nie byłoby tego koncertu gdyby nie pomoc strony technicznej, dziękujemy Krystianowi Kasicy i Krzysztofowi Chlebnemu.
Dziękujemy Paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Geometrycznego Środka Polski za cudowną współpracę przy organizacji eventu noworocznego dla organizacji pozarządowych Gminy Piątek.
Szczęśliwego Nowego Roku!
członkowie
Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic
foto: Grzegorz Adamkiewicz, Krystian Kasica
obsługa techniczna: Krystian Kasica, Krzysztof Chlebny
scenariusz koncertu: Damian Urbanek
tekst: TMPiO

Tags: 

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
- promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?
Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl
Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
- złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych. Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku. Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości. Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
tekst i foto: lodzkie.pl

Tags: 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Tenisie Stołowym w ZSMR

W poniedziałek, 8 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych. Mistrzostwo Powiatu zdobyła reprezentacja Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy zarówno w kategorii kobiet i mężczyzn. Miejsce II zajęła reprezentacja ZSP nr 1 w Łęczycy, także w obu kategoriach, a kolejne miejsce reprezentacja ZSMR w Piątku. Czwarte miejsca zajęli sportowcy reprezentujący I LO w Łęczycy również w kategorii kobiet i mężczyzn. Zawody podsumowali Pani Lucyna Urbanek - Wicedyrektor ZSMR w Piątku oraz Andrzej Owczarek - przedstawiciel Powiatu Łęczyckiego. Drużyny otrzymały puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
tekst i foto: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Tags: 

W Konarzewie powstanie innowacyjny Ośrodek Turystyki Edukacyjnej Energosfera

Projekt Tomasz Wasika, zakładający rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę innowacyjnego Ośrodka Turystyki Edukacyjnej Energosfera, znalazł się na wysokim, piątym miejscu listy wybranych do realizacji projektów na terenie Województwa Łódzkiego, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 063 362,65 zł.
Projekt zakłada budowę na powierzchni ok. 2 ha, ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Konarzewie. Wchodzące w skład ośrodka budynki, w formie kopuł sferycznych, będą w głównej mierze zasilane z odnawialnych źródeł energii. Cały obiekt będzie podzielony na 3 części: edukacyjno-konferencyjną, warsztatowo-szkoleniową i relaksacyjno-wypoczynkową.
Jak czytamy w Naszym Tygodniku z dnia 5 stycznia 2018 r. w artykule Justyny Sobczak –„To ma być atrakcja” „jedną z atrakcji części edukacyjno-konferencyjne, w której mieścić się będzie również restauracja z kuchnią slow food, mają być organizowane w środku kopuły pokazy w formie najciekawszych i najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych przekazywanych na żywo z usytuowanego w odległości kilkudziesięciu metrów obserwatorium astronomicznego (…) Obserwatorium astronomiczne na dachu jednego z budynków ośrodka zostanie wyposażone w profesjonalny sprzęt optyczny nie tylko do obserwacji nocnego nieba. Będzie tu można przede wszystkim obserwować Słońce – podstawowego „dostawcę” wszelkiej istniejącej na ziemi energii, dowiedzieć się więcej na temat jego wpływu na ziemię oraz możliwości wykorzystania tego olbrzymiego potencjału słonecznego przez człowieka w codziennym życiu.”
Powstanie Ośrodka w Konarzewie stanowić będzie nie lada atrakcję i w połączeniu z już istniejącymi atrakcjami, z pewnością przyczyni się do znacznego rozwoju turystyki na terenie Gminy Piątek.

Gmina Piątek z najniższym zadłużeniem finansowym w Powiecie Łęczyckim

Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej opublikował pod koniec grudnia 2017 roku ranking zadłużenia polskich gmin, opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Na liście znalazły się wszystkie 2478 polskie gminy miejskie i wiejskie. W zestawieniu tym Gmina Piątek znalazła się na odległej pozycji.
Lista powstała w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego po trzech kwartałach 2017 roku oraz o dane GUS dotyczące liczby ludności według stanu na koniec 2016 r. Na podstawie tych danych wyliczono zadłużenie ogółem oraz kwotę zadłużenia przypadającą na 1 mieszkańca gminy. Zestawienie pokazuje, że wśród gmin Powiatu Łęczyckiego - Gmina Piątek posiada najniższe zadłużenie – 1 911 071 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 313 zł.
Pełne zestawienie wszystkich gmin na stronie: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/179872/Zadluzenie-n...

Tags: 

Kosmiczna podróż przedszkolaków z Piątku

W poniedziałek 8 stycznia odbył się w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II niezwykły seans astronomiczny. Za sprawą mobilnego planetarium z Łodzi dzieci wybrały się w kosmiczną podróż. W specjalnej kopule o kształcie półkuli, która już na samym wstępie zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie, odbyła się ciekawa projekcja. To nowoczesne podejście do nauki stało się możliwe dzięki wykorzystaniu kina sferycznego. Dzięki specjalnemu projektorowi, wyświetlany obraz dał efekt pełnej przestrzeni, czyli możliwości oglądania obrazu dookoła siebie. Przedszkolaki miały okazję wyruszyć wraz z Jasiem, Małgosią i ich mamą na kosmiczną wyprawę, podczas której odwiedziły najdalsze zakątki kosmosu. Poznały gwiazdozbiory i historie z nimi związane, poleciały również na Księżyc oraz przyjrzały się naszej planecie z daleka. Poznały także Układ Słoneczny oraz jego planety. Pobudziły swoją wyobraźnię przelatując przez gromady gwiazd i mgławic. Ta wspaniała i ciekawa projekcja dostarczyła przedszkolakom wielu niezapomnianych wrażeń.
tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Łęczyckiego

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Łęczycki wyznaczył na 2018 rok lokal, w którym mieszczą się 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Usytuowany jest on w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 w pokoju nr 112 (tel.885-10-60-60).
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, w załączeniu informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem pracy.
Ireneusz Barański
Sekretarz Powiatu

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+ Zakres: - podstawowa obsługa komputera i Internetu, Zintegrowany Informator Pacjenta, - udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w czerwcu 2018 r. i obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce Terminy szkoleń: I grupa - 01,08,15,22 lutego lista II grupa - 08,15,22,29 marca lista III grupa - 05,12,19,26 kwietnia lista IV grupa - 09,16,24,30 maja lista V grupa - 07,14,21,28 czerwca lista VI grupa - 06,13,20,27 września lista VII grupa - 04,11,18,25 października lista VIII grupa - 08,15,22,29 listopada lista Liczba miejsc: maksymalnie 10 w każdej grupie Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego! Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Cyfryzacji, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 37 10 lub 42 291 97 38

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie