Aktualności

Gminne uroczystości 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą

W niedzielę 10 września w Piątku odbyły się gminne uroczystości 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Wrześniowe Święto rozpoczął przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych, na czele z orkiestrą OSP Piątek, z Rynku do kościoła p.w. Św. Trójcy, gdzie w intencji Żołnierzy Września 1939 roku, uroczyste nabożeństwo odprawił ks. Dziekan Stanisław Poniatowski.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości wraz z Pododdziałem Honorowym, wystawionym przez Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu, przemaszerowali pod Pomnik 14 Wlkp. Dywizji Piechoty. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrał wójt gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród przybyłych na tegoroczne obchody znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP - Tadeusz Woźniak, Zbigniew Zagajewski - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, Wiesław Witkowski ze Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, mjr Marian Osada ze Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, członkowie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Łodzi oraz w Piątku, wojsko z delegacją Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna WŁADA w Poznaniu na czele, Komendanci PSP i Policji Powiatowej w Łęczycy, członkowie Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii (TDH 57pp) w umundurowaniu historycznym, Radni Powiatu Łęczyckiego i Gminy Piątek, delegacje ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkola, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz mieszkańcy Piątku.

Po wystąpieniu Wójta głos zabrali zaproszeni goście: mjr w stanie spoczynku p. Marian Osada ze Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Poznaniu, p. Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm RP, a list od Starosty Łęczyckiego - Wojciecha Zdziarskiego odczytała Radna Powiatu - Krystyna Grabowska.

Po poprowadzeniu Apelu Poległych przez mł. chor. Andrzeja Kędzierskiego i salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości zakończyła defilada Pododdziału Honorowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu pod dowództwem mł. chor. Marka Jaceczko.

Uroczystościom towarzyszyły dwie wystawy na Rynku w Piątku: fotograficzna prezentująca Piątek z lat II Wony Światowej oraz "Barwa i broń Żołnierza Polskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Tags: 

Jeśli chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy...

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!
- nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!
- limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!
- do rozdysponowania czeka 40 mln złotych!
Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września weszło w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dziecki...

Tags: 

Czwartek dniem Narodowego Czytania w Piątku

W czwartek 7 września do grona miejscowości uczestniczących w akcji Narodowego Czytania dołączył Piątek. Ze względu na warunki atmosferyczne wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek, a nie tak jak planowano - na skwerze przy Geometrycznym Środku Polski.
Lekturze Wesela Stanisława Wyspiańskiego przysłuchiwali się uczniowie miejscowego gimnazjum i Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa.
III akt Wesela czytali uczniowie, pracownicy szkół, Urzędu Gminy, GOKu oraz mieszkańcy.
Wesele - Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.
Kolorytu akcji Narodowego Czytania w Piątku dodały przepiękne stroje, w których wystąpili odtwórcy poszczególnych ról. Organizatorem akcji była Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku.

Tags: 

Zapraszamy do lektury nowego numeru informatora gminnego

W bieżącym numerze: Dożynki 2017 - Rolnikom w podzięce za trud i dorodne plony, 200 lat Pani Ewo - czyli jubileusz 100 urodzin mieszkanki Balkowa, Z XXXII sesji Rady Gminy Piątek, Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych, Remont mostu w Pokrzywnicy, 78. rocznica Bitwy nad Bzurą, Apel Ministra Rolnictwa, Apel o pomoc dla powiatu chojnickiego, Wyprawka szkolna 2017/2018, Rozkład jazdy autobusów szkolnych, Zaproszenie na szkolenie.

Tags: 

LGD POLCENTRUM zaprasza na gratisowe szkolenie na temat, jak założyć działalność gospodarczą

W związku z tym, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” planuje ogłoszenie w czwartym kwartale br. nabór wniosków m.in. na podejmowanie działalności gospodarczej, Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu nieodpłatnego szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Na szkolenie to zapraszamy przede wszystkim zainteresowanych mieszkańców gmin: Stryków, Ozorków, Piątek, Głowno, m. Głowno, Dmosin.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie 42 719-90-64 lub na adres email biuro@polcentrum.pl podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Jeżeli ktoś nie zdąży się zgłosić to również będzie mile widziany na szkoleniu.

INFORMACJE O SZKOLENIU
Nazwa szkolenia: Zakładanie działalności gospodarczej.
Miejsce szkolenia: Stryków ul. Targowa 19 – sala OSP w Strykowie
Termin szkolenia: 23 września 2017 r. godz. 9.00
Koszt szkolenia: szkolenie jest bezpłatne
Prowadzący szkolenie: AD REM / ul. Reymonta 73 / 93-474 Łódź
mail: tomasz.gesieniec@gmail.com mobile: 504 044 229

Tematyka szkolenia:
1. Prawne podstawy funkcjonowania działalności gospodarczej
2. ePUAP - podpis zaufany
3. Formalne i praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej
- wypełnienie wniosku CEIDG-1
- sposoby złożenia wniosku
- obowiązki wobec ZUS
- dokumenty składane do ZUS-u
- terminy poszczególnych dzi
- praktyczne działania przy rejestracji
- działalności gospodarczej
4. Formy opodatkowania działalności
- karta podatkowa
- podatek ryczałtowy
- zasady ogólne
5. Podatek VAT - płacić czy nie?

Szkolenie w ramach działań PROW 2014-2020

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2017”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2017”. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym OSP, a także miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieży na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, współpracować z innymi.
Start w Regionalnym Konkursie Grantowym to szansa na dotację do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 r.).
Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl
Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

W podzięce za rolniczy trud i dorodne plony

W niedzielę, 27 sierpnia w Gminie Piątek uroczyście obchodzono Święto Plonów. Gminno-Parafialne uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. Matki Bożej Łaskawej w Ciechosławicach, którą w intencji rolników odprawił ksiądz dziekan Stanisław Poniatowski.

Święto rozpoczął korowód dożynkowy. Delegacje poszczególnych sołectw złożyły u stóp ołtarza piękne wieńce dożynkowe, kosze dorodnych warzyw i owoców oraz pachnące chleby upieczone z mąki pochodzącej z ziarna z tegorocznych żniw. Słowa uznania i gratulacje kierujemy do sołectw i autorów poszczególnych wieńców, którzy po raz kolejny wykazali się niezwykłą pomysłowością i precyzją wykonanych wieńców. Dożynkowe wieńce jak zawsze zachwycały kunsztem wykonania, bogactwem barw i wyszukanym kształtem.

Główny wieniec dożynkowy w 2017 roku przygotowało sołectwo Piątek. Zofia Kominiak i Zbigniew Brzozek, starostowie tegorocznych dożynek, wspominając o trudnościach, z jakimi przyszło w tym roku borykać się rolnikom z Gminy Piątek, przekazali na ręce Księdza Dziekana i Wójta Gminy dorodny dożynkowy bochen chleba, prosząc o jego sprawiedliwy podział.

Wśród uczestników rolniczego święta w Ciechosławicach obecni byli Parlamentarzyści, Radni Powiatu Łęczyckiego, Radni Gminy Piątek, Sołtysi oraz wielu mieszkańców naszej gminy. Wójt Krzysztof Lisiecki gorąco podziękował rolnikom, pogratulował dobrze wykonanej pracy. Zwrócił również uwagę, że na tak dobrze wykonywaną od pokoleń pracę rolnikom należy się godziwa zapłata.
Za tegoroczne plony słowa podziękowania skierował do rolników również Poseł na Sejm RP - Marek Matuszewski oraz Senator Przemysław Błaszczyk, w odczytanym przez Beatę Gawryszczak liście.

Oprawę muzyczną uroczystości dożynkowych w Gminie Piątek zapewniła Kapela Szymona z Łowicza.
Uroczyste nabożeństwo dożynkowe zakończyła procesja eucharystyczna wokół ciechosławickiego sanktuarium oraz tradycyjne dzielenie dożynkowych chlebów.

Tags: 

ZUS - jeden przelew zamiast czterech

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady przekazywania składek ubezpieczeniowych do ZUS. W województwie łódzkim zmiany dotyczyć będą ok. 190 tys. aktywnych płatników składek i dodatkowo jeszcze płatników nieaktywnych rozliczających się nadal z Zakładem, z uwagi na spłacane zadłużenie. Zamiast czterech przelewów płatnicy realizować będą tylko jeden. Płatnicy otrzymają indywidualny numer rachunku bankowego, w który wkomponowany jest numer NIP płatnika. Zmiana rodzi też jednak niebezpieczeństwo utracenia prawa do zasiłku chorobowego dla zadłużonych płatników składek. Po wpłacie ZUS będzie dokonywał podziału składek na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe, przy czym w pierwszej kolejności składki pokryją najstarsze zadłużenie. To zaś może spowodować niepełną opłatę bieżących składek i w rezultacie „wypadnięcie” z ubezpieczenia chorobowego.

Wobec powyższego, ZUS apeluje do płatników z zadłużeniem, by do końca roku zawarli z ZUS-em umowę o rozłożeniu zaległości na raty by uniknąć możliwości utraty prawa do zasiłku chorobowego. Apelujemy też do wszystkich płatników by zweryfikowali adresy korespondencyjne, które podali w ZUS-ie, bo na nie będą wysyłane pisma.

Do 25 sierpnia wysłano w województwie łódzkim blisko 1800 listów do prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, posiadających zadłużenie w ZUS.
W ostatnim kwartale 2017 r. informacje z indywidualnym rachunkiem do opłacania składek zostanie w województwie łódzkim wysłanych zostanie 190 tys. pism do aktywnych płatników i dodatkowo pisma do płatników nieaktywnych, którzy mają zadłużenie w ZUS.

Aktywni płatnicy w województwie łódzkim:
I oddział ZUS w Łodzi: 70 tys.
II oddział ZUS w Łodzi : 49 tys.
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim: 70 tys.

Informacje w załączeniu.

Monika Kiełczyńska
Regionalny Rzecznik ZUS woj. łódzkiego

Tags: 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Z najnowszego kalendarza szkolnego wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 dni wolnych od nauki będzie prawie tyle, co tych, które uczniowie spędzą w szkołach.
Rozpoczęcie roku szkolnego przypada 4 września. W ciągu nadchodzącego roku szkolnego 207/2018 uczniów czeka aż 178 dni wolnych od nauki. Pozostałe 187 dni będą musieli spędzić w murach szkoły.
Najbliższym czasem na odpoczynek od nauki będzie zimowa przerwa świąteczna, która przypada na okres 23 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018. Po niej ferie zimowe, które w województwie łódzkim przypadają od 29 stycznia do 11 lutego. Święta wielkanocne również przyniosą kilka wolnych dni - tym razem od 29 marca do 3 kwietnia 2018. Finał edukacyjnych zmagań przypada natomiast na 22 czerwca.
W załączeniu szczegółowy kalendarz MEN na rok szkolny 2017/2018.

Tags: 

Wyprawka szkolna 2017/2018

Informacja o warunkach udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Wysokość środków przewidzianych na jego realizację w br. wynosi 13 mln zł.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
1) klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2) klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3) liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do
4) klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
5) W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
- klasy II i III szkoły podstawowej,
- klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie