Aktualności

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+ Zakres: - podstawowa obsługa komputera i Internetu, Zintegrowany Informator Pacjenta, - udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w czerwcu 2018 r. i obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce Terminy szkoleń: I grupa - 01,08,15,22 lutego lista II grupa - 08,15,22,29 marca lista III grupa - 05,12,19,26 kwietnia lista IV grupa - 09,16,24,30 maja lista V grupa - 07,14,21,28 czerwca lista VI grupa - 06,13,20,27 września lista VII grupa - 04,11,18,25 października lista VIII grupa - 08,15,22,29 listopada lista Liczba miejsc: maksymalnie 10 w każdej grupie Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego! Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Cyfryzacji, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 37 10 lub 42 291 97 38

W Urzędzie Gminy Piątek zapłacisz kartą lub telefonem

Przypominamy, że od 2 listopada w kasie Urzędu Gminy Piątek można dokonywać płatności bezgotówkowych. Uruchomiony został tu terminal, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej. W terminalu akceptowane są płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard. Wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem zwiększy komfort obsługi interesantów w Urzędzie oraz zapewni bezpieczeństwo transakcji.
Dodatkowo informujemy, że osoby dokonujące płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą z tego tytułu żadnych prowizji. Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej i szybkiej formy płatności.
Uruchamiając płatności bezgotówkowe także Urząd Gminy Piątek nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. prowadzi Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Przedsięwzięcie ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów. Program obejmuje: urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Policję.

Tags: 

Noworoczne życzenia

Niech w Nowym Roku świat będzie dla Państwa pełen ciepła, radości i przyjaciół,
a w Waszych domach nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.
Wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju
i pomyślności na Nowy 2018 Rok życzą
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek
Urszula Kacperska - Przewodnicząca Rady Gminy,
Radni Gminy Piątek VII kadencji,
Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy Piątek
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Piątek

Tags: 

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń. Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej , rodzinnej atmosfery, a także pomyślności, zdrowia i samych sukcesów w Nowym 2018 Roku.

Tags: 

Zapraszamy do lektury nowego numeru gminnego informatora

W bieżącym numerze: Życzenia świąteczne, 104 urodziny Pani Jadwigi, Z XXXV sesji Rady Gminy Piątek, Informacja dla rolników dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, Kto ma wyczyścić rzekę, Mieszkańcy województw łódzkiego zadecydowali, Akcja KRUS - Rolniku noś odblaski, Finał projektu “Coś dla kobiet”, Harmonogram odbioru odpadów w roku 2018, Przypomnienie o spisie zwierząt, Firma odbiera odpady z tworzyw sztucznych.

Tags: 

Wigilijne spotkanie w Jankowie

W sobotę, 9 grudnia w sali OSP w Jankowie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych przygotowane przez panie z Koło Gospodyń Wiejskich Janków i druhów OSP Janków. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Piątek , dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, duchowieństwo parafii Piątek, sołtysi i tutejsi mieszkańcy oraz dzieci i młodzież.
Spotkanie przebiegło w ciepłej i już świątecznej atmosferze!!!!
tekst i foto: Urszula Kacperska

Tags: 

Rolniku! Pamiętaj o dokonaniu spisu zwierząt

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje

Szanowni Państwo,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi przypomina że na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. ( Dz.U z 2017r. poz. 2160 -j.t), utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:
1) Fundusz Promocji M!eka (zastąpił dotychczasowy Fundusz Promocji Mleczarstwa)
2) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
3) Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
4) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
5) Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
6) Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
7) Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
8) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
9) Fundusz Promocji Ryb.
W art, 3 ww. ustawy określono grupy przedsiębiorców zobowiązanych do naliczania i pobrania od dostawcy (tj. podmiotu, który zbywa na ich rzecz towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
- świnie żywe,
- bydło i cielęta żywe, o konie żywe, o owce żywe, o zboża,
- owoce i warzywa,
- drób żywy, o ryby

Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za towary. Wpłaty na poszczególne fundusze promocji są naliczane, pobierane i przekazywane przez:
- przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu
- przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
- przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;
- przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży
- przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży,

Pani Jadwiga Budner z Konarzewa świętowała swoje 104 urodziny!

Takie urodziny zdarzają się niezwykle rzadko. Mieszkanka Konarzewa skończyła 104 lata. Z życzeniami do dostojnej Jubilatki przybył m.in.: Wójt Gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki, sekretarz Renata Lepalczyk, Przewodnicząca Rady Gminy - Urszula Kacperska, radni, a także Teresa Sokół, prezes Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie. Pani Jadwiga Budner urodziła się w 1913 roku w Piątku. Los jej nie oszczędzał. Gdy miała zaledwie 3 lata zmarła jej mama, w wieku 7 lat straciła ojca. Po ślubie zamieszkała w Konarzewie. Urodziła czwórkę dzieci, niestety najmłodszy syn nie poznał taty. Mąż pani Jadwigi zmarł przed jego narodzinami. Kobieta sama wychowywała dzieci i zajmowała się gospodarstwem. Doczekała się dziesięcioro wnuków, 11 prawnuków i dwójki praprawnuków. Mieszka z synową Haliną i wnuczkiem Mariuszem, którzy troskliwie opiekują się jubilatką. Jak mówi pani Halina, jej teściowa jest w dobrej kondycji. Nie choruje, ciśnienie ma książkowe i serce jak dzwon. Nie wymaga opieki przy ubieraniu czy innych codziennych czynnościach. Seniorka rodu z Konarzewa nie ogląda telewizji, za to słucha codziennie radia. W jej codziennym menu nie może zabraknąć również jajka na twardo.
Dostojnej Jubilatce życzymy kolejnych lat w zdrowiu i miłości rodziny i przyjaciół!
foto: Justyna Sobczak

150. rocznica urodzin patrona szkoły Podstawowej w Piątku

We wtorek, 5 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście obchodzono 150. rocznicę urodzin patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Społeczność szkoły uczciła tę rocznicę w wyjątkowy sposób, godny Patrona.

W ramach obchodów rocznicy uczniowie klas V-VII wzięli udział w konkursach:
- plastycznym pt. „Kwiaty dla Marszałka” lub „Piłsudski nasz Patron”,
- oraz literackim pt. „Dziękuję Ci za...”.
Na zajęciach historii i społeczeństwa, języka polskiego uczniowie utrwalali i poszerzali wiedzę na temat patrona szkoły. W ten sposób przygotowywali się do gry terenowej, której częścią był konkurs wiedzy dotyczący życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Odbył się on 5 grudnia, w dniu urodzin Marszałka. 15 drużyn uczniów z klas V - VI rywalizowało w konkursach sprawnościowych i wiedzy o Patronie. Ogromne emocje towarzyszyły zawodnikom przy każdym zadaniu. Tego dnia na korytarzu II piętra można było również podziwiać wszystkie prace uczestników konkursu plastycznego przedstawiające portrety Józefa Piłsudskiego i jego samego w różnych sytuacjach. Na gazetce znalazły się także wyróżnione prace konkursu literackiego „Dziękuję Ci za...” i wiersze dla Marszałka uczniów klas IV.
Dzieci z klas II - III przygotowały przepiękne „Kwiaty dla Marszałka”, które można było obejrzeć na kolejnej gazetce ściennej.
Dalszy ciąg obchodów 150. rocznicy urodzin miał miejsce 8 grudnia. Tego dnia społeczność szkoły spotkała się na holu drugiego piętra, by uczestniczyć w przeglądzie pieśni legionowych i patriotycznych. Każda klasa z zaangażowaniem śpiewała inną pieśń, ale najwspanialej zaprezentowali się uczniowie klas I, którzy wykonali piosenkę „Przybyli ułani” przebrani za bohaterów utworu. Następnie pani wicedyrektor A. Przybylak wraz z przewodniczącą Rady Rodziców p. S. Pawłowską wręczyły nagrody laureatom konkursów, a pani dyrektor K. Grabowska złożyła gratulacje. Ostatnim punktem obchodów rocznicy urodzin była wieczornica. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, w tym Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół z Piątku i Czernikowa, dyrektor przedszkola z Piątku, p. dyrektor GOK- u w Piątku, prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, dyrektor Banku Spółdzielczego z Łęczycy i Piątku, prezes TMPiO, pani kierownik biblioteki gminnej, przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele.

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie