Aktualności

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej

Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety' przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w Łodzi w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 09:45):
• Łódź: 29 sierpień 2017 r.- w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9 – I piętro, Łódź
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia 28 sierpnia br. do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo
Do skorzystania ze spotkań zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach aktualnego konkursu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program spotkania
Omówienie dokumentacji konkursowej (regulamin, załączniki, kryteria wyboru, formularz wniosku o dofinansowanie itd.)
Źródła informacji o Funduszach Europejskich
Konsultacje indywidualne.
Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Od 10 sierpnia w GOPS można składać wnioski na "Rodzina 500+"

W związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizującej Program “Rodzina 500+” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje, że wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ są wydawane od 10 sierpnia 2017 r. w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Łowickie j– Dział Świadczeń Rodzinnych pok. nr 3.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 722-10-64.

Tags: 

Pracownie Orange

Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości, macie czas do 8 września! Wypełnijcie wniosek - na stronie www.pracownieorange.pl

Wniosek składa Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange (np. gmina, organizacja pozarządowa).
W Grupie Inicjatywnej muszą znaleźć się min. 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami. Grupa może mieć charakter nieformalny, ale na potrzeby programu jej członkowie podpisują porozumienie o współpracy z Instytucją.
Aby poprawnie złożyć wniosek, wszystkie obowiązkowe pola formularza muszą być prawidłowo wypełnione. Za elementy nieobowiązkowe przyznajemy dodatkowe punkty, które zwiększają szanse na założenie Pracowni Orange w Waszej miejscowości.
Pracownie Orange to program społeczny, w ramach którego zakładamy i pomagamy prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań.
Takich pracowni stworzyliśmy już 77 w Polsce. Każdą wyposażyliśmy w komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD i meble.
Fundacja Orange pomaga opiekunom Pracowni prowadzić świetlice, urozmaicać ich ofertę i działać na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Organizujemy dla nich szkolenia, webinaria, tutoringi i oferujemy granty na realizację projektów społecznych i edukacyjnych.

Pracownia Orange. Miejsce. Ludzie. Internet.
Każda Pracownia może wziąć udział w grywalizacji – podejmować wyzwania, a za ich realizację zdobywać punkty, medale i wymieniać je na nagrody dla całej świetlicy. Poprzez grywalizację świetlice wymieniają się pomysłami i organizują wydarzenia, dzięki którym placówki tętnią życiem.
Pracownia Orange to miejsce spotkań, rozwoju pasji, kursów, warsztatów, tradycji lokalnych- otwarte dla wszystkich mieszkańców.
Program prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Szczegółowe informacje na stronie www.pracownieorange.pl

Tags: 

Apel o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy

Szanowni Państwo,
Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zapisała się czarnymi literami w historii powiatu chojnickiego, a także kilku innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ciągu pół godziny kataklizm zmiótł z terenu powiatu chojnickiego blisko 16 tys. ha lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości, do dziś nie można do wielu miejsc dojechać… Nawałnica pociągnęła za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne i wielu rannych…
Straty bliskich nikt nie jest w stanie zrekompensować, jednak możemy i musimy pomóc odbudować i naprawić to, co zostało zniszczone, tak aby jak najszybciej ludzie mogli zacząć w miarę normalnie żyć, chociaż do powrotu normalności potrzeba wielu miesięcy ciężkiej pracy, solidarności i wzajemnego wsparcia.
Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że poszkodowani nie są w stanie sami sobie z tym poradzić. Jako samorząd powiatowy czujemy się odpowiedzialni za pomoc wszystkim, którzy teraz tak pilnie jej potrzebują i robimy co możemy, aby w jak najszerszym zakresie jej udzielać. Jednak, możliwości finansowe powiatu chojnickiego nie wystarczą, aby zaradzić wszystkim potrzebom, dlatego zwracamy się z gorącym apelem i prośbą o pomoc finansową dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy – Państwa wsparcie dotrze wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Wierzymy bardzo, że możemy liczyć na solidarną pomoc Państwa Samorządu. Każda pomoc jest dla nas bezcenna i z góry dziękujemy w imieniu wszystkich poszkodowanych.
Wszystkich, którzy są w stanie pomóc prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Powiatu Chojnickiego:
08 8162 0003 0019 0004 2000 0010 z dopiskiem "Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy."

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Powiatu p. Elżbietą Smaglinską pod numerem telefonu 52 39 66 531.
Gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym. Wierzę, iż razem zdołamy pomóc i wesprzemy ich w potrzebie. Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję!

Starosta Chojnicki - Stanisław Skaja

Jubileusz setnych urodzin Pani Ewy Gołek vel Amroziak z Balkowa

Nie często zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane "sto lat", z racji chwili, modyfikowano w sekwencji życzeń na lat "dwieście". Tak właśnie było w piątek 11 sierpnia 2017 r. w Balkowie, gdzie Pani Ewa Gołek vel Amroziak obchodziła Jubileusz swoich setnych urodzin.

Z tej okazji w domu rodzinnym Pani Ewy odbyła się uroczystość na cześć dostojnej Jubilatki. Podczas 100 urodzin Pani Ewa nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin, otrzymanych życzeń i powinszowań.
Wraz z rodziną gratulacje i życzenia dalszych, długich lat w zdrowiu czcigodnej Jubilatce złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Piątek - Wójt Krzysztof Lisiecki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Urszulą Kacperską, Panią Sekretarz Gminy - Renatą Lepalczyk, Sołtysem Sołectwa Balków - Beatą Gawryszczak i pracownikiem Urzędu Gminy Piątek - Jackiem Michalskim. Życzenia, kwiaty i dodatek finansowy Jubilatce wręczyła także Kierownik KRUSu w Łęczycy - Monika Twardowska. Jubilatka otrzymała również list gratulacyjny z życzeniami od pani Premier Beaty Szydło.
Po złożeniu życzeń i wręczeniu kwiatów oraz upominków wszyscy uczestnicy uroczystości tradycyjną lampką szampana wznieśli toast 200 lat.

Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu, życzymy Pani Ewie na kolejne lata dużo dobrego zdrowia oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

Wzrost zachorowań na WZW typu A

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. zarejestrowano w woj. łódzkim 57 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W całym 2016 r. jest również w całej w Polsce. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. stwierdzono 767 przypadków zachorowań na WZW A, natomiast w analogicznym okresie w 2016 r. – 22.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), odpowiedzialny za ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby. Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wirusa. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez:
- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa znajdującego się na nieumytych po wyjściu z toalety rękach);
- spożycie skażonego pożywienia (np. niemytych owoców) i skażonej wody;
- kontakt seksualny z osobą zakażoną lub chorą.
Okres wylegania choroby wynosi przeciętnie 30 dni. Choroba zaczyna się nagle, a jej przebieg zależy od wieku chorego. Łagodniej przebiega u dzieci, ciężej u dorosłych. Główne objawy to osłabienie, bóle głowy, nudności, wymioty, stany podgorączkowe, bóle stawowe, objawy grypopodobne. Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby – żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Żółtaczka utrzymuje się od 1 do kilku tygodni.

Metody zapobiegania:
- przestrzeganie zasad higieny osobistej;
- mycie rąk po wyjściu z toalety;
- mycie rąk przed przygotowaniem posiłków i przed jedzeniem;
- szczepienie osób zatrudnionym przy dystrybucji i produkcji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;
- szczepienie dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW A;
- szczepienie osób wybierających się do krajów o wysokim stopniu zachorowalności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łęczycy
Wojciech Frankowski

Koncert Muzyczny KOLEKTYW już za nami! Fotorelacja z wydarzenia

Kochani, drodzy mili, trzy dni temu odbył się pierwszy koncert KOLEKTYW na piątkowskim osiedlu przy ul. Konarskiego. Dla jednych atrakcja wizualna, dla drugich muzyczne ukojenie, dla innych miło spędzony czas...
Jednak najważniejsze jest to, że byliśmy tam razem, a każdy, mimo realnego wieku, duchem miał zaledwie 18 lat... :-)
Każda inicjatywa okupiona jest pracą, społecznym działaniem, dogrywaniem szczegółów, ustalaniem priorytetów i finalną realizacją wydarzenia. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przybyliście na koncert. Serce się raduje widząc zadowolonych, szczęśliwych sąsiadów z rodzinnego osiedla...
Jeśli uważacie, że było warto poświecić wieczór na wspólne spędzenie czasu, jeśli sądzicie, że KOLEKTYW należy kontynuować i nie poprzestawać na jednej edycji to zapewniam: Postaramy się zorganizować tożsame wydarzenie w przyszłym roku na większą skalę i o kilka godzin dłuższe!

Sukcesu nie byłoby, gdyby nie zespół DOBRY KLIMAT MUSIC BAND z Piotrkowa Trybunalskiego!
To dzięki nim udało się przypomnieć i myślami cofnąć do lat 80. i 90...
To dzięki nim obcowanie ze sztuką było możliwe!
To dzięki nim muzyka porywała do tańca!
To dzięki nim KOLEKTYW utkwi w naszej pamięci!

Serdecznie dziękuję sponsorom za wsparcie!
Urząd Gminy Piątek, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Polcentrum,
firma Torex Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Centrum, lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej Robotnik,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Robotnik to te instytucje, które wsparły finansowo i rzeczowo koncert muzyczny KOLEKTYW!

Prócz muzycznego aranżu istotną kwestią jest także scenografia, dlatego też ogromne podziękowania kieruję do Pani Renaty Banasiak z firmy Iglak, która na potrzeby piątkowego wydarzenia wypożyczyła nam 96 tui kulistych!
Na koniec dziękuję wszystkim członkom Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic, którzy pomogli przy realizacji koncertu!
Dziękuję gościom, dziękuję mieszkańcom osiedla przy ul. Konarskiego w Piątku, dziękuję wszystkim przybyłym z gminy Piątek, powiatu, a także z innych miast, bo wiem, że i takie osoby zaszczyciły swoją obecnością.
tekst i foto: Damian Urbanek

Tags: 

Zapraszamy do lektury nowego numeru gminnego Informatora

W bieżącym numerze: Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Piątek, KRUS ostrzega, XXXI sesja Rady Gminy Piątek, Usuwanie azbestu w Gminie Piątek, Informacja dla rolników, Drewniany most w Orenicach zamknięty, Powitanie lata w Konarzewie, Za Grant sołecki w Goślubiu powstaje siłownia plenerowa, Biegiem przez Gminę Piątek, Harmonogram wywozu odpadów, Malina podsumowuje I półrocze 2017.

Tags: 

Ostrzeżenie KRUS

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Piątek

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęczycy pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w Naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Przypominam, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania należności z tytułu składek na ubezpieczenie oraz o wystąpieniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu.
W przypadku powzięcia przez Państwa jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzania danych osobowych pod pozorem załatwiania spraw ubezpieczeniowych, czy domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia w KRUS, prosimy niezwłocznie powiadamiać Policję oraz Placówkę Terenową KRUS w Łęczycy.

Dziękuje Państwu za dotychczasową współpracę.
Z wyrazami szacunku :
Kierownik Placówki Terenowej
mgr Monika Twardowska

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness