Aktualności

Mikołajkowe rozgrywki w podstawówce w Piątku

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. w szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców klas VI-V i VI-VII. Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego Aleksandra Raj i Krzysztof Korzewski.
Mecze rozgrywane były po 6 minut każdy.
W kategorii dziewcząt klas IV-V zostały wyłonione zwyciężczynie.
I miejsce - Va
II miejsce - IVb
III miejsce - Vc
W kategorii chłopców klas IV-V:
I miejsce - Vc
II miejsce - IVb
III miejsce - Va
Zwycięzcami turnieju dziewcząt klas VI-VI zostały:
I miejsce - VIa
II miejsce - VIb
III miejsce - VII a
W kategorii chłopców klas VI-VII:
I miejsce - VIb
II miejsce - VIIb
III miejsce - VIa
Zawody odbywały się zgodnie z zasadami i grą fair play. Turniej podsumowała pani dyrektor szkoły Krystyna Grabowska. Zwycięskim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy.
tekst i foto: SP w Piątku

Finał Szlachetnej Paczki w Gminnym Przedszkolu w Piątku

„Szlachetna paczka” to projekt pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Nie pozostając obojętni wobec tak szczytnego celu przedszkolaki wraz z rodzicami ochoczo przystąpili do zbiórki żywności, artykułów chemicznych oraz drobnych upominków. Cała „przedszkolna rodzina” połączyła siły, okazując szczodrość i życzliwość. Zebrana żywność oraz chemia, pomoże rodzinie z naszej gminy, przygotować się do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 8 grudnia podczas „Finału Szlachetnej Paczki”, zebrane artykuły zostały przekazane rodzinie. W imieniu organizatorów akcji w przedszkolu dziękujemy wszystkim którzy, przyczynili się do przygotowania „Pięknego Daru Serca”,
tekst i foto: Przedszkole w Piątku>

Tags: 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.
Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r. (w przypadku ofert składanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego).

Celem dofinansowania zadań z zakresu turystyki w 2018 r. jest:
- zwiększenie świadomości turystów o polskiej turystyce w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
- tworzenie warunków do aktywnej turystyki;
- wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju turystyki;
- pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
- promowanie polskiej turystyki;
- promowanie historycznych, społecznych i edukacyjnych wartości turystyki;
- zachęcenie turystów do podróżowania po Polsce;
- promowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju turystyki.

Dofinansowywane będą następujące zadania:
- Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski
- Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP
- Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki
- Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu turystyki w 2018 roku kwotę 2 000 000,00 zł.
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki (działające dłużej niż 2 lata) w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 583,1817 i 1948 i z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej w terminie do 3 stycznia 2018 r.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 r.

Tags: 

Mikołaj odwiedził dzieci w przedszkolu w Piątku

Jak co roku, 6 grudnia Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko Mikołaj - niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy i tańca.
Pomimo braku białego puchu, jak co roku przybył na czas. We wszystkich grupach spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały Mikołajowi piosenki, recytowały wierszyki oraz siadały Mu na kolanach. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi prezentami. Jak co roku każde dziecko mogło zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie.
Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!
tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Oferta Zakładów Drobiarskich w Kaleniu

Zakłady Drobiarskie DROB-BOGS w Kaleniu poszukują chętnych hodowców do budowy nowych ferm drobiu. Zakłady pomogą w projektowaniu, budowie, finansowaniu i opiece weterynaryjnej nowo powstałych ferm oraz zagwarantują wieloletnie umowy kontraktacyjne na odbiór kurcząt rzeźnych typu brojler.
Szczegółowe informacje - tel. 605 210 700, 885 262 262
Kaleń 5, 97 - 320 Wolbórz.

Mobilne oceanarium w przedszkolu w Piątku

W czwartek 30 listopada do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku przybyło Mobilne Oceanarium, które zabrało przedszkolaków w niezwykłą podwodną podróż. W specjalnej kopule ustawionej w jednej z sal przedszkolnych, wyświetlona została prezentacja 3D. Przedszkolaki mogły w niej odnieść wrażenie, że przebywają na dnie oceanu. A to wszystko za sprawą pływających wokół ryb oraz nurków. Dzieci zobaczyły także wiele fascynujących mieszkańców raf koralowych, takich jak żółwie morskie, płaszczki, ośmiornice, delfiny, rekiny i wiele innych. Na koniec spotkania przedszkolaki sprawdziły swoją wiedzę w mini quizie dotyczącym zwierząt morskich.
tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Patriotyczny program edukacyjny w klasach I - III podstawówki w Piątku

W poniedziałek 4 grudnia 2017r. uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, pod opieką swoich nauczycieli, gościli przedstawicieli Agencji szkolno-przedszkolnej LUPUS z patriotycznym programem edukacyjnym „Polska – moja Ojczyzna”. Dzieci z klas I - III miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Ojczyzny - godło, flaga, hymn, mapa Polski, stolice. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji i pokonywali kolejne etapy odkrywania planszy z najpopularniejszym wierszem Władysława Bełzy:
„ Kto ty jesteś ? – Polak mały.
Jaki znak twój? – Orzeł biały….”
Na zakończenie wszyscy głośno wyrecytowali „Katechizm polskiego dziecka” i otrzymali Dyplom Małego Patrioty.
tekst i foto: SP w Piątku

Podsumowanie projektu "Coś dla kobiet" realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

W sobotę 2 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie w ramach projektu „Coś dla kobiet” realizowanego w Programie „Działaj Lokalnie X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”.
Na początku odbył się pokaz zdjęć z podkładem muzycznym piosenki „Być kobietą” Alicji Majewskiej a następnie prezes Teresa Sokół powitała przybyłych gości. Głównym punktem spotkania był oczywiście wykład pani mgr inż. Anety Milczarek, dietetyczki - na temat zdrowego odżywiania.
Po wykładzie nastąpiło podsumowanie całości przeprowadzonego projektu, w którym było 12 spotkań fitness, 2 spotkania z dietetyczką, 1 spotkanie z kosmetyczką i wyjazd na basen. W projekcie propagowany był zdrowy tryb życia poprzez w/w zajęcia. Poetyckie podsumowanie zaprezentowała przepięknie Ewelina Kotarska Sakiewa, autorka tekstu, który specjalnie napisała na tę okazję.
Następnie głos zabrał pan Roman Sularz – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGD POLCENTRUM, który wspólnie z panem Jackiem Michalskim - Członkiem Zarządu Stowarzyszenia LGD POLCENTUM, na ręce prezes Teresy Sokół złożyli podziękowanie za zrealizowany projekt. Z zaproszonych gości, głos zabrał również pan Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek.
Po wystąpieniach gości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Teresa Sokół złożyła życzenia, a ksiądz Wojciech Jadownicki w swym wystąpieniu nawiązał do tradycji Bożego Narodzenia i adwentu. Wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń a po nich poczęstunek w miłej atmosferze był ostatnim punktem spotkania.
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie dziękuje Stowarzyszeniu LGD POLCENTRUM za doradztwo i wsparcie konsultacyjne, Gminie Piątek na czele z panem Wójtem Krzysztofem Lisieckim i OSP Janowice-Goślub, na czele z panami Andrzejem Majchrzakiem i Michałem Kacprzakiem, którzy byli partnerami w projekcie, wszystkim wolontariuszom, szczególnie pani Magdzie Żurawskiej, pani Anecie Milczarek za współpracę, uczestniczkom projektu, przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
tekst i foto: Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

KRUS apeluje: Rolniku, bądź bezpieczny na drodze - noś odblaski!

Jesienią i zimą zmierzch zapada szybko, częściej pada deszcz lub śnieg, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głównie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni. Na niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazdy mechaniczne szczególnie narażeni są mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie infrastruktura techniczna nie zawsze jest tak rozwinięta jak w miastach. Rolnicy i członkowie ich rodzin często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki i maszyny rolnicze, motocykle i rowery. Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza zwykle poruszanie się w ciemności, a dla kierowców pojazdów - nagłe pojawienie się pieszego na poboczu lub skraju jezdni. Nietrudno wówczas o wypadek. Jednym z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia powyższych zagrożeń jest noszenie elementów odblaskowych na ubraniu. KRUS przypomina, że kierowca ma na drodze zupełnie inną widoczność, niż pieszy. Pieszy widzi pojazd z odległości około 1000 metrów i często błędnie zakłada, że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety, tak najczęściej nie jest. Osoba ubrana na ciemno, bez elementów odblaskowych, widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero z odległości 20-30 metrów. W przypadku mijania się dwóch jadących z naprzeciwka pojazdów, kierowca może w ogóle pieszego nie zauważyć! Osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym mają obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszające się w strefie zamieszkania. Osoby nie przestrzegające przepisów dotyczących obowiązku noszenia odblasków poza tere-nem zabudowanym mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku i stanowić powód do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Nie o karę jednak tu chodzi, lecz przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo. War¬to zainwestować kilka złotych w elementy, które poprawią naszą widoczność po zmroku. Coraz częściej nosimy elementy odblaskowe. Mogą to być opaski, kamizelki oraz smycze.

Firma odbiera odpady z tworzyw sztucznych

Firma Eko-Kossa zajmuje się zbieraniem, sortowaniem i wstępną obróbką mechaniczną odpadów z tworzyw sztucznych i makulatury. Surowce, które nieodpłatnie zabierzemy z Twojego gospodarstwa to: - Folie: ogrodnicza, po sianokiszonce, bezbarwna, stretch, biało-czarna - Worki jutowe i po nawozach - Czyste sznurki - Wiadra, bańki i beczki plastikowe - Meble ogrodowe plastikowe - Płyty CD i DVD + opakowania - Makulatura O terminach zbiórek będą Państwo informowani przez Sołtysów. Firma odbierze od Państwa wyżej wymienione odpady po zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym ( w godz. 8-17 ) lub po osobistym dostarczeniu ich do siedziby firmy. Folie prosimy wstępnie oczyścić i przygotować do załadunku. tel. 608 122 311, 576 128 349 e-mail: eko.kossa.green.family@gmail.com 99-122 Góra św. Małgorzaty Nowy Gaj 73

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness