Aktualności

Na zakończenie kadencji

Drodzy Mieszkańcy Gminy Piątek!

Tags: 

Koncert "Uczcijmy pieśnią niepodległość" w Gimnazjum w Piątku

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości w Gimnazjum im.prof.Stefana Pieńkowskiego odbył się koncert pieśni legionowych pt.”Uczcijmy pieśnią niepodległość”.

Programy innowacyjne w Szkole Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2014/2015

Programy innowacyjne w Szkole Podstawowej w Czernikowie w roku szkolnym 2014/2015
„Czarowanie z matematyką”

W Balkowie trwa budowa drugiego masztu gminnej sieci LTE

W Gminie Piątek trwają prace związane z realizacją Projektu „PodłączeniNiewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. W ostatnim czasie zakończyła się budowa pierwszego z dwóch masztów. Maszt stanął na dachu budynku Urzędu Gminy Piątek.

Tags: 

Informacja SAPO

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Piątku informuje o publikacji Informacji o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych w Gminie Piątek w Roku Szkolnym 2013/2014. Informacja dostęna jest w zakładce Oświata (załącznik).

Tags: 

Kartki z życzeniami z okazji Święta Niepodległości

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku już po raz drugi, w okresie od 6 do 11 listopada, wyśle 350 kartek z życzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Sukces uczniów z podstawówki w Piątku na XX Powiatowych Konfrontacjach Artystycznych

Szkoła Podstawowa w Piątku zajęła I miejsce w XX Powiatowych Konfrontacjach Artystycznych Szkół w kategorii „szkoła podstawowa” w pantomimie pt. „MASKI”. 15 – osobowa grupa uczniów: jedna uczennica Aleksandra Adamiak z klasy I b i 14 uczniów z klasy VI b fantastycznie zagrali swoje role nie używając słów.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

W Urzędzie Gminy Piątek odbyło się spotkanie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych. W okresie zimowym 2013/2014 obowiązywać będzie niezmieniony podział na rejony zimowego utrzymania dróg gminnych opracowany w ubiegłym roku.

Tags: 

Podstawówka z Piątku w projekcie "Szkoła współpracy"

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku zakwalifikowała się do projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to ogólnopolski systemowy projekt realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które jest liderem projektu oraz pomysłodawcą tego przedsięwzięcia.

Tags: 

Uczniowie dziękują za wsparcie w akcji "Świąteczna paczka"

W okresie 26 listopada do 12 grudnia 2013 r. prosząc o wsparcie akcji uczniowie Szkoły Podstawowej w Piątku zbierali dary od społeczności szkolnejUczniowie, rodzice, nauczyciele przynosili dary serca w postaci: produktów spożywczych, słodyczy, produktów chemicznych

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness