Aktualności

Podczas sezonu grzewczego warto zainwestować w czujkę czadu

Rozpoczął się już na dobre sezon grzewczy. Okres ten jest szczególnym czasem, w którym wzrasta liczba ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w wyniku pożarów oraz zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Aby temu zapobiec warto jest przejrzeć nasze urządzenia grzewcze, kominy oraz wentylację pomieszczeń. Zwłaszcza kotłowni oraz kuchni.  Niestety nasze nowoczesne okna nie dopuszczą do tego, aby niebezpieczne produkty spalania wydostały się na zewnątrz. Często bóle głowy, senność, apatia mogą być po prostu wywołane niewielkim podtruciem tlenkiem węgla, którego ani nie czuć, ani nie widać. Może on powstawać w niesprawnych urządzeniach grzejnych, do których podczas spalania dopływa zbyt mała ilość tlenu np. do pieców węglowych przy nie zachowaniu prawidłowej wentylacji nawiewnej (zbyt szczelnych kotłowniach), a także pieców gazowych, kuchenek gazowych, a zwłaszcza łazienkowych podgrzewaczy gazowych. We wszystkich urządzeniach grzewczych gdzie paliwem jest gaz produktem spalania jest para wodna, która uniemożliwia dopływ tlenu do środowiska spalania. Pamiętajmy, więc o dobrym dopływie powietrza i odpływie gazów spalania.
Urządzeniami, które mogą ostrzec nas o powstaniu pożaru są czujki dymowe, a przed występowaniem w naszym środowisku czadu czujki CO. Zakup to jednak jeszcze nie wszystko. Powinniśmy je odpowiednio umieścić. Czujki dymu najlepiej umocować na suficie w pomieszczeniach, które mają połączenie z innymi np. przedpokojach w najwyższych punktach budynku lub mieszkania. Natomiast czujki czadu montujemy w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze na ścianie na wysokości głowy. Czujek wielofunkcyjnych nie polecam.
W przypadku tlenku węgla zasada ,,lepiej zapobiegać niż leczyć’’ ma szczególne uzasadnienie.  Pamiętaj, że to od Ciebie uzależnione jest życie i zdrowie Twoje i Twoich bliskich.

Komendant Gminny OSP w Piątku

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminie Piątek

Zapraszamy na stronę http://www.multimedialnespacery.pl/piatek/spacer.html na wirtualny spacer po gminie Piątek, który powstał przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM". Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Publikacja będzie jeszcze modyfikowana poprzez dodawanie do niej nowych elementów.

Tags: 

Europejski Tydzień Testowania na HIV

W piątek 17 listopada 2017 roku rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania na HIV. Potrwa do 24 listopada 2017 roku. Bierze w nim udział ponad 600 organizacji z całej Europy. Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak największej liczbie osób wykonanie testu diagnostycznego w kierunku HIV. W Polsce w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) - których działalność jest od wielu lat koordynowana przez Krajowe Centrum do spraw AIDS - można wykonać taki test BEZPŁATNIE, ANONIMOWO I BEZ SKIEROWANIA. Punkty znajdują się w 26 miastach w Polsce.
Pamiętajmy, że badanie przesiewowe w kierunku HIV nie jest ani skomplikowane, ani bolesne. Składa się z rozmowy z wykwalifikowanym doradcą oraz pobrania niewielkiej ilości krwi przez pielęgniarkę. Do wykonania testu przesiewowego nie trzeba się specjalnie przygotowywać – nie ma również potrzeby bycia na czczo. W zależności od tego, gdzie wykonuje się test, czas oczekiwania na jego wynik wynosi od jednego do kilku dni. W niektórych punktach konsultacyjnych wykonywane są także szybkie testy przesiewowe, których wyniki znane są tego samego dnia – niejednokrotnie po około godzinie od momentu wykonania badania. Każda rozmowa z doradcą PKD ma charakter anonimowy i poufny. Wyniki badania wydawane są tylko i wyłącznie osobiście na podstawie numeru badania i indywidualnego hasła.
Aktualne informacje o godzinach pracy PKD w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania w poszczególnych miastach w Polsce można znaleźć na stronie www.aids.gov.pl w zakładce - „anonimowe i bezpłatne testy na HIV”.

DokumentyZastrzeżone.pl - warto zapamiętać ten adres

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na stronie - www.DokumentyZastrzone.pl informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanascie tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest oczywiście objęta tajemnicą.

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.
Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy - niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy (Nigdy nie korzystałem z usług Banków - czy również powinienem zastrzec utracone dokumenty?).
Organizatorem Projektu jest Związek Banków Polskich
Projekt wspiera Policja. Patronat objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Federacja Konsumentów.

Numer telefonu do zastrzegania kart - (+48) 828 828 828

Tags: 

Marsz Milczenia i Happening w Środku Polski w Dniu Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

W piątek 1 grudnia 2017 r. z okazji „Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych” Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku wraz ze szkołami i przedszkolem z terenu Gminy Piątek zaprasza uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej Gminy, władze samorządowe, policję w Piątku, KPP w Łęczycy, strażaków OSP w Piątku i wszystkie osoby, którym bliskie jest bezpieczeństwo na drodze do udziału w "Marszu Milczenia i Happeningu w Środku Polski, od godziny 10.30.

Zaproszenie na konferencję "Czas na ekologię"

Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna).
Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” - SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.
Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Informacje o konferencji dostępne są także na naszej stronie: http://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/konferencja-czas-na-ekologie

W imieniu organizatorów prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 29 listopada br.
kontakt: rbwl@lodzkie.pl; 42 663 30 35, www.bruksela.lodzkie.pl

Badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy Piątek

W czwartek 30 listopada 2017 r. w Ośrodku Zdrowia ul. Stodolniana 6/2 w Piątku, w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy Piatek.
Zapisy telefonicznie: 24 722 15 65
Koszt badania komputerowego - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10zł (badanie dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 30.11.2017 r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX Sp z o.o.

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

W załączniku przedstawiamy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy (20.11.2017).

Tags: 

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w dniu 07.11.2017 r. ogłoszony został konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17 na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
W ramach przedmiotowego konkursu możliwa jest realizacja projektów ukierunkowanych na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (działanie obligatoryjne w projekcie) w formie instytucjonalnej:
a) żłobków
b) klubów dziecięcych
c) opiekuna dziennego
• aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie (działanie fakultatywne w projekcie):
a) doradztwa zawodowego,
b) doradztwa indywidualnego,
c) pośrednictwa pracy,
d) szkoleń.
W projektach z zakresu opieki na dziećmi do lat 3 oczekiwanym efektem jest pomoc osobom sprawującym opiekę nad najmłodszymi w powrocie na rynek pracy. Powyższe dotyczy osób pracujących, które wskutek zagwarantowanej opieki nad dziećmi mają ułatwiony powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osób bezrobotnych/biernych zawodowo, które w wyniku realizacji projektu podejdą pracę lub będą aktywnie jej poszukiwać.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 07.12.2017 do 14.12.2017.

Bezpośredni link do Regulaminu: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-n...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Rozwoju Kadr w Regionie

Zapraszamy do Łęczycy na XIII Rajd Mikołajkowy

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników zabawy na wielką paradę Mikołajów, którzy już 9 grudnia wędrować będą ulicami Łęczycy podczas XIII Rajdu Mikołajkowego.
Każdy kto chciałby wziąć udział w tegorocznych mikołajkowych zmaganiach, musi zgłosić swoje uczestnictwo w Oddziale PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, a następnie przygotować się na dobrą zabawę w towarzystwie setek małych i większych Mikołajów.
Tegoroczny Rajd Mikołajkowy wyruszy 9 grudnia. Zbiórkę zaplanowano punktualnie o godz. 9:00 przed ratuszem na Placu T. Kościuszki. Uczestnicy powędrują ulicami: Poznańską, Ks. Popiełuszki, M. Konopnickiej, os. Zachodnia, ul. Zachodnią, Wojska Polskiego, Belwederską, Szkolną, Dominikańską, Kilińskiego, Szpitalną, J. Grodzkiej, Poznańską do Placu T. Kościuszki. Tu odbędzie się wręczenie odznak Najaktywniejszego Turysty 2017 r., Odznak Turystyki Pieszej PTTK oraz wyróżnień dla dzieci i młodzieży szkolnej i wręczenie prezentów uczestnikom parady.
W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni. Młodzież może uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez szkołę. Opłata na rzecz organizacji Rajdu dla wszystkich uczestników wynosi 2 zł. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub upoważnionej osoby dorosłej. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 30 listopada w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 10. Biuro będzie czynne w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17:00-19:00 oraz dodatkowo w dniu 27 i 28 listopada w godzinach 12:00 -15:00. Komandorem rajdu jest Paweł Czarnecki.

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness