Aktualności

Biuro Powiatowe ARiMR zaprasza na szkolenia na temat składania e - Wniosku

Drodzy Rolnicy,
W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności
1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus.
3.Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl.
Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku w terminie do 31 maja 2018 r.

W Piątku zagrają o puchar firmy Centr Pack

Sympatyków i kibiców piłki nożnej zapraszamy w sobotę 24 lutego, o godz. 9:00 do hali sportowej w Piątku na turnieju piłki nożnej halowej o puchar firmy Centr Pack.
W rozgrywkach wezmą udział następujące drużyny (chłopcy roczniki 2004/2005):
2 x LKS Malina Piątek,
Victoria Bielawy,
GKS Bedlno,
2 x Witonianka Witonia,
Iskra Głowno,
KS Kutno.
Sponsorem turnieju jest firma Centr Pack s.c. Dariusz Kacprzak, Nikodem Kozielski.

Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Piątek dla drużyny Torex Janowice

W niedzielę 18 lutego hala sportowa w Piątku stała się areną 15. Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Piątek. Zawody rozpoczęła Przewodnicząca Rady Gminy Piątek - Urszula Kacperska, która powitała zawodników i życzyła dobrej zabawy. Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn, które po emocjonujących rozgrywkach zajęły następujące miejsca:
1. Torex Janowice
2. Drinkersi
3. OSP Janowice-Goślub
4. Witonianka Witonia
5. Oldboye Piątek
6. OSP Janków
7. Filter Service Zgierz
8. Policja
Najlepszym strzelcem Turnieju został zdobywca 13 bramek - Michał Tabaczyński z drużyny Torex Janowice, a najlepszym bramkarzem - Kamil Paluchowski - Drinkersi. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary i statuetki.

Tags: 

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż w Dzienniku Urzędowym RP w dn. 13 lutego 201 Sr. pod pozycją 360 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawię środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Nakazy i zakazy ujęto w tym rozporządzeniu dotyczą obszarów poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia, a więc m.in. terenów powiatów kutnowskiego i łęczyckiego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zaznacza, iż wszyscy posiadacze trzody chlewnej muszą obligatoryjnie dostosować się do wymogów cyt. na. wstępie rozporządzenia, bez względu na ilości świń utrzymywanych w gospodarstwie,
W załączeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje treść rozporządzenia.
foto: pixabay.com

W Piątku odbędzie się debata społeczna na temat poprawy bezpieczeństwa

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Piątek i Góra Św. Małgorzaty Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy zaprasza na debatę społeczną, która odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek - ul. Rynek 16.

W celu nawiązania współpracy z lokalnym społeczeństwem i wymiany doświadczeń z instytucjami na terenie Gminy Piątek i Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy podinsp. Zbigniew Gruszczyński organizuje debatę społeczną, podczas której przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy gmin będą mogli wymienić cenne doświadczenia mające wpływ na wypracowanie wspólnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na tym terenie. Zapraszamy!

Wicemistrzowie powiatu z Gimnazjum w Piątku

W sobotę 17 lutego w Daszynie odbyły się Mistrzostwa LZS Powiatu Łęczyckiego w Piłce Halowej Chłopców do lat 16 o Puchar Starosty . Wśród chłopców udział wzięły następujące drużyny: LKS Witonianka Witonia, Zespół Szkolno - Przedszkolny Świnice Warckie, Gimnazjum Daszyna, Gimnazjum Piątek, Szkoła Podstawowa Sługi (oddz. gimnazjalny Nowy Gaj).
Po zaciętej rywalizacji ,wyrównanej walce do ostatniej chwili oraz grze fary-play drużyny uplasowały się na następujących miejscach:
I miejsce – Witonia
II miejsce – Piątek
III miejsce – Daszyna
IV miejsce – Świnice Warckie
V miejsce – Sługi
Opiekunem uczniów Gimnazjum z Piątku była pani Ewa Topińska. Uczniowie reprezentujący Gimnazjum z Piątku to: Adrian Bartczak, Tomasz Skowron, Mateusz Bartosik, Franciszek Pałczyński, Filip Grzelak, Adam Oterski, Mateusz Burzyński, Mirosław Gałczyński, Konrad Karolak, Bartłomiej Matusiak. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Adrian Bartczak z Piątku.
tekst i foto: Gimnazjum w Piątku

Ruszył nabór wniosków o usuwanie azbestu

Uwaga Mieszkańcy Gminy Piątek!
Wójt Gminy Piątek informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Piątek pokój nr 19 w terminie do 09.03.2018 r.

Tags: 

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy

W załączniku przedstawiamy oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy (19.02.2018).

Tags: 

Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych na rzecz Twojej aktywności na rynku pracy

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.
Szczegóły w załączonych plikach oraz na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

Tags: 

Strony

Subskrybuj Articles

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness