Balków

Wieś położona 6 km na północny zachód od Piątku. Kompleks dworsko-parkowy położony jest na terasie pradoliny warszawsko-berlińskiej. Stanowią go: murowany dwór z drugiej połowy XIX w., (obecnie ruina), nowy dwór z 1926r., oraz zabytkowy park z początku XX w. o powierzchni 2,68 ha skomponowany w stylu naturalistyczno-krajobrazowym.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie