Wpis w blogu

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail: kpp@leczyca.policja.gov.pl
www.leczyca.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych w Piątku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-120 Piątek, ul. Stodolniana 5
tel. 24 722 10 07
mobile 723 659 579
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Piątku - st. asp. Sebastian Kieliszek
Połączenia na telefony służbowe dzielnicowych będą realizowane tylko w trakcie pełnienia służby.

Rewir Dzielnicowych w Piątku Komendy Powiatowej Policji w w Łęczycy - rejon 1 obejmujący:
Piątek ulice - Kutnowska, Polna, Bitwy nad Bzurą, Rynek, Strażacka, Nadrzeczna, Szkolna, Literacka, Nowy Świat, Belwederska, Szpitalna, Jana Pawła II, Kościelna, Senatorska, Konarskiego, Kościelna, Stodolniana, Łęczycka
oraz miejscowości: Łęka, Broników, Orenice, Piekary, Michałówka, Rogaszyn, Janków, Orądki, Górki Pęcławskie, Włostowice, Pęcławice, Michałówka.
dzielnicowy - sierż. Kamil Mikołajczyk
kontakt - tel. 24 722 10 07 oraz 516 435 807

Rewir Dzielnicowych w Piątku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy - rejon 2 obejmujący:
Piątek ulice - Piątek ulice: Pokrzywna, Łowicka, Zgierska, Sułkowska
oraz miejscowości: Sułkowice Pierwsze, Sułkowice Drugie, Witów, Jasionna, Leżajna, Piaski Stare, Konarzew, Gieczno, Sypin, Borowiec, Boguszyce, Śladków Rozlazły, Śladków Podleśny, Mysłówka, Czerników, Mchowice, Pokrzywnica, Błonie, Bielice. 
Dzielnicowy - mł. asp. Przemysław Woźniak
kontakt - tel. 24 722 10 07 oraz 516 435 844

Rewir Dzielnicowych w Piątku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy - rejon 3 obejmujący:
Górki Łubnickie, Żabokrzeki, Janówek, Janowice, Goślub I, Goślub II, Balków, Łubnica, Goślub Osada oraz miejscowości w Gminie Góra Św. Małgorzaty.
Ddzielnicowy - st. asp. Łukasz Bednarski
kontkat - tel. 24 722 10 07 oraz 516 435 663

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie