Wpis w blogu

Zdrowie

NZOZ "Alamed" - Piątek, ul. Stodolniana 6/2, tel. 24 722 15 65

NZOZ "Sanitas" - Piątek, ul. Stodolniana 6/1, tel. 24 722 10 05

Od 1 lipca 2013 r. nocną i świąteczną pomoc lekarską oraz pielęgniarską dla mieszkańców Gminy Piątek, świadczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (łęczycki szpital), mieszczący się przy ul. Zachodniej 6, tel. 24 721 21 87, mobile 784 687 448, 668 872 322
www.zozleczyca.pl

NFZ Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie