Administrator - blog

Informacja Urzędu Gminy Piątek

Urząd Gminy Piątek przypomina, że (na podstawie Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail: kpp@leczyca.policja.gov.pl
www.leczyca.policja.gov.pl

Zdrowie

NZOZ "Alamed" - Piątek, ul. Stodolniana 6/2, tel. 24 722 15 65

Strony

Subskrybuj RSS - Administrator - blog

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie