Elektroniczna skrzynka podawcza

URZĄD GMINY PIĄTEK - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Załóż konto

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.00 – 15.00 do Sekretariatu Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:

  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego)nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness