Goślub

Goślub jest wsią o średniowiecznym rodowodzie. W XV wieku była własnością m. in. Jana Goślubskiego, posła królewskiego do Rzymu.

Ostatnimi właścicielami Goślubia była rodzina niemieckich baronów Maltzanów. Włości goślubskie liczyły za ich panowania 760 ha i słynęły z nowoczesnych sposobów gospodarowania oraz hodowli rasowych koni wyścigowych. Tradycje te próbowało podtrzymać, utworzone po II wojnie światowej Państwowe Gospodarstwo Rolne- Stadnina Koni.

Istniejąca do niedawna stadnina koni została rozwiązana ale gospodarstwo rolne, chociaż przechodzi duże trudności w dobie gospodarki wolnorynkowej, funkcjonuje do dzisiejszego dnia. Klasycystyczny pałac z 2 połowy XVIII w., przebudowany został w 1840 roku według projektu architekta Józefa Haussa.

Jego ozdobą jest ciekawy 4-kolumnowy ganek w fasadzie głównej. Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem z końca XIX w., w którym spotkać można okazy drzew osiągające 140 lat. Zachowały się budynki folwarczne z czasów przedwojennych. W XIX w. w pałacu wychowywał się Jan Chęcińskiautor libertta do „Strasznego Dworu”.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie