Informator - gazetka

2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 9/(147)/2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 7-8/(146)/2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 6/(145)/2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 5/(144)/2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 4/(143)/2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 3/(142)/2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 2/(141)/2016
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 1/(140)/2016

2015
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 12/(139)/2015
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 11/(138)/2015
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 10/(137)/2015
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 9/(136)/2015
Gazeta samorządowa z Środka Polski nr 8/(135)/2015
Gazeta samorządowa z środka Polski nr 7/(134)/2015
Gazeta samorządowa z środka Polski nr 5-6/(133)/2015
Gazeta samorządowa z środka Polski nr 4/(132)/2015
Gazeta samorządowa z środka Polski nr 3/(131)/2015
Gazeta samorządowa z środka Polski nr 2/(130)/2015
Gazeta samorządowa z środka Polski nr 1/(129)/2015

Bieżące i archiwlane numery Gazety samorządowej z środka Polski dostępne są na stronie BiP

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness