Janowice

Wieś położona 3 km na zachód od Piątku, przy trasie Łowicz - Łęczyca. Zrujnowany obecnie dwór z końca XIX w. był własnością rodu Łoskowskich, spokrewnionych z Józefem Chełmońskim, który tu często bywał (córka malarza, Maria, wyszła za właściciela majątku).

Murowany, klasycystyczny dwór zdobiła, wsparta na jońskich kolumnach, półkolista kolumnada, pełniąca ongiś funkcję altany. Dwór otoczony jest pozostałościami dużego zabytkowego parku krajobrazowego z XIX w.

Jedną z najstarszych wsi jest Konarzew. Pierwsze wzmianki z 1369 r., kiedy to został oddany w posiadanie rycerzowi Bogucie herbu Topór. Już wcześniej był majętnością rycerską, o czym świadczy zachowane w północnej części wsi, nad dopływem Maliny, grodzisko otoczone fosą. Grodzisko zlokalizowane na bagnistych łąkach musiało stanowić silny obiekt obronny. W wiekach następnych wieś Konarzew stała się własnością szlachecką, m.in. rodziny Konarzewskich herbu Nowina ( Złotogoleńczyk).

W pobliżu zostało odkryte cmentarzysko datowane na 3000 lat p.n.e. We wsi dwór murowany z 1914r. Na południowo-wschodnim krańcu wsi znajduje się gospodarstwo Teresy Maciejak, zajmującej się rzemiosłem artystycznymwikliniarstwem. Istnieje możliwość obejrzenia pokazu wyplatania oraz prezentacji wyrobów wiklinowych z regionu.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness