Janowice – Pomnik Ofiar Faszyzmu

JanowicePomnik Ofiar Faszyzmu, ufundowany przez społeczność lokalną dla upamiętnienia rozstrzelanych w dniu 10.09.1939r. sześciu mieszkańców Janowic. Pomnik odsłonięto 23.09.1962r., ciała ofiar znajdują się na cmentarzu parafialnym w Piątku.

Wiele atrakcji turystycznych okolic Piątku związanych jest z ziemiańską przeszłością tych terenów. Po właścicielach ziemskich pozostały dwory, które w większości uległy zniszczeniu (dewastacji) w pierwszych latach PRL-u. Do nielicznych dobrze zachowanych posiadłości ziemiańskich należą dwory w Witowie (własność światowej sławy skrzypka K. A. Kulki), Goślubiu, Balkowie, Sułkowicach, Orenicach i Piekarach.

Po innych pozostały jedynie malownicze ruiny. We wszystkich zachowały się parki podworskie, w większości uznane za zabytkowe, z ciekawymi okazami drzew (w tym pomników przyrody). Wiele wsi gminy Piątek może pochwalić się bogatą historią i starą metryką.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness