Komisje Rady Gminy Piątek VII Kadencji

Komisje Rady Gminy Piątek VII kadencji

Komisja Rewizyjna w składzie:
Gabryelczak Małgorzata - przewodnicząca, Żurek Mirosław, Frankiewicz Michał, Gorący Daniel, Matusiak Anna.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rolnictwa w składzie:
Jóźwiak Dariusz - przewodniczący, Frankiewicz Michał, Michalak Paweł, Budner Paweł, Borczyński Waldemar, Zalewski Piotr, Krysiak Waldemar i Gawryszczak Beata.
Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej w składzie:
Żurek Mirosław - przewodniczący, Michalak Paweł, Jóźwiak Dariusz, Kucharczyk Tomasz, Gabryelczak Małgorzata, Gorący Daniel.
Komisja Komunalna w składzie:

Kucharczyk Tomasz - przewodniczący, Borczyński Waldemar, Zalewski Piotr, Matusiak Anna, Pasterski Dominik.
Komisja Planu i Budżetu w składzie:
Budner Paweł - przewodniczący, Żurek Mirosław, Pasterski Dominik, Gawryszczak  Beata, Jóźwiak  Dariusz.
 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness