Kontakt do Gminy Piątek

URZĄD GMINY PIĄTEK

ul. Rynek 16; 99-120 Piątek
powiat łęczycki, województwo łódzkie

Godziny pracy Urzędu Gminy Piątek:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00
środa 7:00 - 16:00, piątek 7:00 - 14:00

Telefony:
Sekretariat:
24 722 11 58; 24 722 19 19
24 722 19 09 - fax
e-mail:ugpiatek@ugpiatek.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP
/d95j5uyf1n/skrytka

Urząd Gminy
NIP: 775-12-76-611
REGON: 000547804

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy:
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003

Gmina Piątek
NIP: 775-24-06-091
REGON: 611015856

Kontakt za pośrednictwem formularza.

 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness