Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

więcej>>>
źródło:
IMGW-BIP

CZAD - cichy zabójca

Dni i noce stają się coraz chłodniejsze. Rozpoczyna się sezon grzewczy, podczas którego rośnie ryzyko zatrucia czadem - silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym gazem, który każdego roku zbiera śmiertelne żniwo. Jak co roku strażacy informują, w jaki soposób bronić się przed zatruciem czasem. Warto poświęcic kilka minut na lekturę poniżej umieszczonych rad i wskazówek strażaków, aby w naszych domach było nie tylko ciepło, ale również bezpiecznie.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Tags: 

Seminarium dla organizacji pozarządowych

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych" realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Wraz z partnerami programu wybieramy co roku kilka lokalizacji w Polsce, gdzie przeprowadzimy seminaria o tematyce informacyjno-promocyjnej dla lokalnych organizacji pozarządowych.  Stryków jest jednym z wybranych miejsc. Naszym lokalnym partnerem, wspierającym nas w organizacji seminarium jest Stowarzyszenie LGD Polcentrum.
Seminarium odbędzie się 5 listopada 2015, w Barze Kubuś, ul. Warszawska 90 w Strykowie.
Podczas seminarium przedstawimy szczegółowo wybrane funkcjonalności portalu ngo.pl, jego możliwości komunikacyjne i promocyjne, ale także zbierzemy Państwa opinie, postulaty, sugestie dotyczące tego, jak  zmieniać i ulepszać portal ngo.pl, aby jak najlepiej dostosować go do Państwa potrzeb. Planujemy także blok warsztatowy poświęcony komunikacji i promocji działań społecznych, którego temat Państwo sami wybiorą na podstawie załączonej ankiety.
Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w seminarium!
Załączamy program seminarium oraz krótką ankietę. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o uzupełnienie ankiety i odesłanie jej na adres biuro@polcentrum.pl w terminie do 28.10.2015 r.
Pozdrawiamy,
Zespół redakcji portalu ngo.pl

Informacja dla rolników, którzy złożyli wnioski dotyczące suszy

Do pomocy finansowej dla rolników, w gminie Piątek, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy zakwalifikowało się 86 osób  na ogólną liczbę złożonych wniosków wynoszącą 518 gospodarstw. Dla porównania w gminie Witonia zakwalifikowało się 65 osób na 280 złożonych wniosków, w gminie Góra Św. Małgorzaty 50 osób na 450 złożonych wniosków, w gminie Bielawy 71 osób na 299 złożonych wniosków, w gminie Łęczyca 230 osób na 645 złożonych wniosków. Wyliczenie procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę,  komisje dokonują na podstawie arkuszy kalkulacyjnych opracowanych przez Wojewodę przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Zakres upraw, które komisje mogą kwalifikować do suszy na terenie Gminy określony jest dla każdej Gminy przez  ,,Monitoring Suszy”  prowadzony przez IUNG Puławy na zlecenie Rządu.  Rolnicy, którzy zostali poszkodowani klęską gradobicia, huraganu, a także rolnicy, których  straty nie przekroczyły procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej poziomu 30% będą mogli ubiegać się o kredyty preferencyjne po weryfikacji wniosków przez pracowników merytorycznych Wojewody Łódzkiego.

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail:...

NZOZ "Alamed" - ...

UWAGA !!! Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku prezentuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych, obowiązujący od 25.09.2017 r.

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci została podpisana na okres 18...

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie