Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

więcej>>>
źródło:
IMGW-BIP

OSKP w Piątku wznowiła działalność

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Piątku ul. Kutnowska 19 wznowiła działalność z dniem 19 października 2015 r.
Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, w czwartki od 8.00 18.00.
Serdecznie zapraszamy.

 

Tags: 

Odpowiedź na pismo Wójta Gminy Piątek w sprawie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

"W odpowiedzi na pismo z dnia 14 października 2015 r. zawierające prośbę o przywrócenie działań realizowanych w latach ubiegłych przez ARiMR w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, w związku z wystąpieniem szkód powstałych w gospodarstwach na terenie gminy Piątek w dniu 19 lipca 2015 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przesyła następujące informacje.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rolnicy, w których gospodarstwa powstały szkody w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogli ubiegać się o wsparcie na przywrócenie potencjału produkcji rolnej w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".
Pełna treść pisma w załączniku.

Tags: 

II przetarg ustny na sprzedaż działek pozostałych po budowie autostrady

Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych  Skarbu Państwa (pozostałych po budowie autostrady) położonych na terenie gminy Piątek powiat łęczycki
(resztówki pozostałe po budowie autostrady).

1) Obręb Witów – dz. nr 169/2 o pow.0,0803 ha.
Teren niezabudowany. Kw.LD1Y/00051280/1.
Brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania dla Gminy Piątek, działki położone są na terenach rolniczych.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia  2015 r. o godzinie 900  w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleje Jana Pawła II 1a pokój nr 5.
Cena wywoławcza – 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt)
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesiona w pieniądzu w wysokości 10% ceny tj. 90,00 zł (złotych dziewięćdziesiąt) na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy BS Poddębice Oddział Góra Świętej Małgorzaty Filia w Łęczycy Nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101, do dnia 7 grudnia  2015 r.
Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu, z tym  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2) Obręb Witów – dz. nr 182/6 i nr 182/10 o łącznej pow.1,3451 ha   
Teren niezabudowany. Kw.LD1Y/00051280/1.
Brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania dla Gminy Piątek, działki położone są na terenach rolniczych.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godzinie 930  w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleje Jana Pawła II 1a pokój nr 5.
Cena wywoławcza  13 850,00 zł (trzynaście osiemset pięćdziesiąt)
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesiona w pieniądzu w wysokości 10% ceny tj. 1 390,00 zł (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt) na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy BS Poddębice Oddział Góra Św. Małgorzaty Filia w Łęczycy  Nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101, do dnia 7  grudnia   2015 r.
Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Tags: 

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail:...

NZOZ "Alamed" - ...

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku prezentuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych, obowiązujący od 30.01.2017 r.

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która od 1 stycznia 2016 odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci został podpisana...

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness