404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at myindex.name Port 80
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at myindex.name Port 80
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at myindex.name Port 80
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at myindex.name Port 80
404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at myindex.name Port 80

Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

więcej>>>
źródło:
IMGW-BIP

Informacja dla rolników, którzy złożyli wnioski dotyczące suszy

Do pomocy finansowej dla rolników, w gminie Piątek, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy zakwalifikowało się 86 osób  na ogólną liczbę złożonych wniosków wynoszącą 518 gospodarstw. Dla porównania w gminie Witonia zakwalifikowało się 65 osób na 280 złożonych wniosków, w gminie Góra Św. Małgorzaty 50 osób na 450 złożonych wniosków, w gminie Bielawy 71 osób na 299 złożonych wniosków, w gminie Łęczyca 230 osób na 645 złożonych wniosków. Wyliczenie procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę,  komisje dokonują na podstawie arkuszy kalkulacyjnych opracowanych przez Wojewodę przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Zakres upraw, które komisje mogą kwalifikować do suszy na terenie Gminy określony jest dla każdej Gminy przez  ,,Monitoring Suszy”  prowadzony przez IUNG Puławy na zlecenie Rządu.  Rolnicy, którzy zostali poszkodowani klęską gradobicia, huraganu, a także rolnicy, których  straty nie przekroczyły procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej poziomu 30% będą mogli ubiegać się o kredyty preferencyjne po weryfikacji wniosków przez pracowników merytorycznych Wojewody Łódzkiego.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Od 1 listopada 2015 roku zmieniają się wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryterium uprawniające do przyznawania świadczeń rodzinnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje  od 20 sierpnia 2015 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz przysługujących do niego dodatków na okres zasiłkowy 2015/ 2016. Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją można składać w tutejszym ośrodku pomocy społecznej w pokoju nr 1.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego za rok 2014 wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,
- zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014,
- nakaz płatniczy za rok 2014 w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne,
- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej, należy dołączyć do dnia 15 września 2015 roku,
-zaświadczenie z internatu potwierdzającego zamieszkiwanie dziecka w internacie w przypadku, gdy dziecko zamieszkuje w internacie,
- zaświadczenie z innej gminy w przypadku, gdy któryś z rodziców jest zameldowany na terenie innej gminy.
Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć oprócz wymienionych wyżej dokumentów:
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok 2014 oraz egzekucję za ostatnie dwa miesiące.
Bliższe informacje można uzyskać lub pod  numerem telefonu 24 722-10-64.

Tags: 

Nawałnica przeszła przez Gminę Piątek

W niedzielę 19 lipca na obszarze Gminy Piątek wystąpiły burze połączone z wyjątkowo silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradu. Nawałnica spowodowała wiele zniszczeń i strat. Ranne zostały trzy osoby.  Doszło do zerwania bądź uszkodzenia  dachów. Uszkodzonych jest 13 budynków mieszkalnych i 21 gospodarczych  (informacje na dzień 21.07). 
Wichura zerwała wiele kilometrów  linii energetycznych. Usuwanie uszkodzeń sieci energetycznej może potrwać do 6 dni.
Zniszczeniom uległy znaczne połacie uprawy polowe - zbóż i warzyw. Trwa zgłaszanie przez mieszkańców powstałych szkód.
Powołana została komisja ds. szacowania szkód spowodowanych nawałnicą, która pracuje w terenie.
Jednostki OSP z terenu Gminy Piątek, gmin ościennych i PSP w Łęczycy zabezpieczają uszkodzone budynki i usuwają powalone drzewa. Przejezdność dróg gminnych utrzymują pracownicy grupy interwencyjnej, którzy zajmują się również porządkowaniem terenu. Pomimo braku prądu pracownicy ZGKiM w Piątku za pomocą agregatów prądotwórczych utrzymują dostawy wody do gminnej sieci wodociągowej i przepompownie w sieci kanalizacyjnej.
Szkody wyrządzone przez nawałnicę prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Piątek:
- szkody w uprawach - pok. nr 19
- szkody w budynkach - pok. nr 1 sekretariat
lub sołtysom.

Tags: 

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail:...

NZOZ "Alamed" - ...

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku prezentuje nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych, obowiązujący od 30.01.2017 r.

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która od 1 stycznia 2016 odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci został podpisana...

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness